Nieuws
01-12-2022 door DVDP

Bijzondere waarnemingen najaar uit VA+

Bijzondere waarnemingen najaar uit VA+Het najaar is altijd enorm interessant voor de vogelkijker. Op het einde van de zomer beginnen de dagen te korten. Hét sein voor heel wat soorten om andere oorden op te zoeken. De vogeltrek barst in volle hevigheid los. Alles kan. Op elk moment. Op elke plaats. Dit najaar was het niet anders. We pikten heel wat bijzondere soorten op in VA+ in de periode van september t.e.m. november.

 
In de nazomer van september werd over Boekel een zeldzame MORINELPLEVIER gezien (HVE) en over TTP Hoge Dumpel vloog zelfs een groep van 11 ( LVDL )! Over Oudenaarde vlogen 8 lepelaars (NGE). Koereigers worden bij ons steeds algemener. In september noteerden we al de 10e waarneming van deze soort voor dit jaar in de regio: een grote groep van 19 in Zulte (NCA). Er werden ook enkele kleine zilverreigers gezien. Trekkende visarendenwerden gezien over Kwaremont (NDS) en Boekel (HVE). Een velduil trok over de Langemeersen (EHA). Roepende oehoes werden gehoord in het zuiden van onze regio. In Nukerke zat een draaihals (SFE). Zwarte spechtliet zich horen aan de Hotond en de Hospicebossen. Er was dit najaar ook een influx van (voornamelijk) juveniele ROODPOOTVALKEN in West-Europa. HVE zette er 2 op de foto in Boekel en enkele dagen later zag ook DDG er 2 over de Heurnemeersen. De tweede week van september bleek top voor DUINPIEPER: 1ex op Zijldegem in Kruishoutem ( BHE ), 2ex in Roborst (HVE) en 3 overtrekkende ex over Boekel (HVE), waar ook nog een zeldzame ORTOLAAN mét geluidsopname werd gedocumenteerd (HVE).

 
In september werd helaas ook duidelijk dat het dodelijke USUTU-virus weer lelijk huis hield onder de merels. Ze stonden al onder druk na vorige uitbraken. Zo zou sinds 2016 de populatie in Nederland al met een derde afgenomen zij door het door muggen overgedragen virus.

 
In tussentijd werden ook enkele trektelposten in VA+ open gehouden. De TTP’s die frequent van tellers werden voorzien waren TTP Machelen aan de Leie en TTP Hoge Dumpel. Voor de Eurobirdwatches in oktober werden ook de Hotond en Kokereel eenmalig van tellers voorzien. Eind oktober werd ook wijlen Geert Colembies TTP Leystraat nog eens bemand ter nagedachtenis van Geert. De tellers werden bedankt met soep én een visarend. Voor de verslagen verwijzen we door na de website van de Vogelwerkgroep.

 
Een extreem zachte oktobermaand met aanhoudende zuidenwind bracht veel VALE GIERZWALUWEN naar België. Ook in onze regio werd de soort voor de allereerste keer gezien. DDG zag er 1 over de Heurnemeersen. In Petegem-Leie werden tot 2 bokjes gezien (JDW). Een grote mantelmeeuw vloog over Boekel (HVE). Een mooie groep van 17 lepelaars vloog over Zingem (DVDP, BHE). En ja, ook de koereigers lieten zich weer zien. De 11e en 12e waarneming al voor dit jaar in VA+. In Eke vlogen 3 kleine zilverreigers over (CSN). Er zat er ook eentje op de Weiput te Zingem (TNA). Visarend trok over Boekel (HVE) en TTP Leystraat (LNE, e.a.). Rode wouwen werden op 5 locaties gezien. Velduil trok over Boekel (HVE) en TTP Hoge Dumpel (BHE, DVH). Oehoe werd opnieuw gehoord in het zuiden en oosten van VA+. De trek van smelleken zwol ook aanzienlijk aan in deze maand. Ook voor beflijster en appelvink was er een prima najaarstrek. Een KLAPEKSTER werd ontdekt in Machelen (EDV). Een BUIDELMEES koos de Snippenweide in Eine uit ( DDG ) en de Weiput in Zingem ( JaVH ). De allereerste SIBERISCHE BOOMPIEPER voor VA+ werd er in Boekel ook uitgesleurd door HVE, met nog een ROODKEELPIEPER als toetje. Een Europese kanarie kwam er ook nog bij op het lijstje. JDW zag er eentje in Petegem-Leie.

 
In november koelt de najaarstrek meestal wat af. De grote aantallen passeren namelijk in oktober. Maar toch kunnen er nog steeds verrassingen uit de bus vallen. Zo werd er nog een erg late SLANGENAREND gezien door PAD over Eine, de tweede al voor VA+ dit jaar! Op de Leie in Machelen zat een brilduiker (DME). Kraanvogel werd door in de mist gehoord over Eine (DDG). Een kleine zilverreiger werd gezien in Zingem (EDVA). Er werden ook nog enkele rode wouwen gezien en ook de oehoe liet zich opnieuw horen. Over Brakel werd een RAAF gezien ( WRO ). In Ruien werden 7 goudvinken gezien. Opvallend, in de derde week was er opvallende vorstrek van goudplevier en kievit omwille van een plotse koude inval in het noorden van Nederland. Zo werden er op 18 november bijna 3.000 goudplevieren geteld over VA+!

Foto: roodpootvalken over Boekel (HVE)
22-10-2022 door DVDP

Trektellen Leystraat

Trektellen LeystraatVandaag stonden onze kijkers opgesteld in de Leystraat, op de grens tussen Wannegem-Lede en Huise. Dé trektelpost waar Geert Colembie uren en uren naar de lucht tuurde vanop zijn vaste stekje. De plek waar ook ik aan Geerts zijde mee kon leren van zijn expertise. De herinneringen aan roodkeelpiepers, grote pieper en een overzeilende velduil zitten nog vers in mijn gedachten.


Onze Vogelwerkgroep wou de herinnering aan Geert levende houden en we besloten nog eens te trektellen op zijn TTP. En dat verveelde niet vandaag!

We stonden er nog maar of er vloog al een blauwe kiekendief voor onze neus op uit de ruigte. Eentje die was blijven slapen. Bij een oranjeroze zonsopgang besloot het beestje ook nog wat toertjes rond ons te vliegen en even te poseren op de akker. Al gauw voegden we ook 3 grote zilverreigers (2+1) en 3 slechtvalken (1+1+1) toe. De vinken vlogen goed door. Hier en daar een keep. Wat lijsters, waaronder ook enkele grote lijsters, veldleeuweriken en ook enkele boomleeuweriken. Constant beweging. Entertainend!

Dé klepper was echter de visarend die langs (op enige afstand) de TTP vloog. Net op het moment dat Joke en Helena ons kwamen verwennen met een heerlijk tasje zelfgemaakte soep. Waarvoor dank!
16-10-2022 door DVDP

Eurobirdwatch 2022

Eurobirdwatch 2022EUROBIRDWATCH #1 

1 oktober 2022 De eerste van twee Eurobirdwatches zit er op. Een stevige regenbui (in Mater toch) en wind kon de pret en trek niet deren. Met trektelpost Hoge Dumpel te Mater, TTP Hotond Zulzeke en TTP Zulte Machelen waren maar liefst 3 TTP's open for business in ons werkingsgebied.

We telden een kleine 3.000 overtrekkende vogels. Zanglijsters, vinken en graspiepers waren bij de talrijkste soorten. Door de stevige tegenwind vlogen veel kleintjes relatief laag. Tegen de middag viel de trek traditiegetrouw wat stil en door de tegenwind was het ook niet optimaal voor de kansen op roofvogels in de namiddag. Dus kort na de middag hielden de 3 posten het dan ook voor bekeken.

De leukste soorten aan de Hotond waren een blauwe kiekendief, 3 boomleeuweriken, 3 grote lijsters, 2 beflijsters en 2 appelvinken. Over de Hoge Dumpel vlogen 4 goudplevieren, een kemphaan, 2 groenpootruiters, een boomvalk en een beflijster. In Machelen hadden ze dan de talrijkste graspiepertrek en nog 2 paapjes.

EUROBIRDWATCH #2   

16 oktober 2022 Afgelopen zondag stonden op maar liefst 3 plaatsen in VA+ de kijkers en telescopen gericht op het noorden. Drie telposten waren open for business: TTP Zulte Machelen / TTP Kokereel / TTP Hoge Dumpel Mater (foto). Samen goed voor maar liefst 14.438 getelde vogels! Een pak meer dan twee weken geleden (+- 3.000), maar dat ligt binnen de verwachtingen. Half oktober piekt de vogeltrek namelijk.

Naast de vele vogels konden de TTP's ook op heel wat belangstelling rekenen van jong en oud. Altijd plezant als er wat bezoek komt op de telpost 😊
De talrijkste vogels op de TTP's waren deze keer de vinken (9.928). Tussen de vinken werden ook al af en toe kepen opgemerkt, de noordelijke familieleden van de vink. Op de tweede plaats stond spreeuw (1.328), gevolgd door veldleeuwerik (1.155). Opvallend was de ook de trek van boomleeuwerik (113), soms in grotere groepen.