Nieuws
09-01-2012 door BHE

In memoriam: Marcel Nachtergaele

Deze middag heeft Marcel Nachtergaele in de gezegende leeftijd van 90 jaar zachtjes, vredevol, sereen, deze wereld verlaten. Marcel was stichter van de Wielewaal Schelde-Leie, waarvan Natuurpunt VA+, na een periode van desintegratie in meerdere afdelingen en tenslotte herintegratie in ons regionaal bestuur, de opvolger is. De verdienste van Marcel voor natuurbehoud en landschapszorg in onze regio kan op geen enkele manier worden overschat.
 
De familie neemt afscheid van Marcel in intieme kring. In afspraak met zijn nabestaanden plannen we met NP VA+ een herinneringsmoment met daaraan gekoppeld een wandeling, vermoedelijk op een zondagnamiddag in februari in het Lozerbos. Verdere communicatie hierover volgt nog. We zijn er van overtuigd dat velen onder ons een dergelijk moment op prijs zullen stellen, misschien zelfs nodig hebben. De beste manier om van Marcel afscheid te nemen lijkt ons buiten, in een gebied dat hem nauw aan het hart lag, onder gelijkgestemden.
27-11-2011 door NGE

Aalscholvernieuws

In november was traditiegetrouw de eerste winterse aalscholvertelling. Opnieuw was er een lichte daling in de aantallen. In totaal werden 175 ex. geteld verspreid over 2 slaapplaatsen. Dank aan alle vogelaars die op zoek ging (ook zij die er geen vonden :-) )
21-11-2010 door NGE

Aalscholvers stagneren

Op 13 november werd opnieuw een telling gehouden op de ons gekende aalscholverslaapplaatsen op het grondgebied van VA+. Deze keer werden 182 slapers geteld, verdeeld over drie plaatsen. Als we het aantal vergelijken met die van vorige jaren, dan stellen we vast dat die aantallen al enkele jaren constant zijn.

2007: 183
2008: 216
2009: 192
2010: 182 Op de Callemoeie in Nazareth is al enkele weken een aalscholver te zien met een grote rode kleurring. Hij blijkt uit Noorwegen nabij Oslo te komen.