Nieuws
12-02-2023 door DVDP

Wintervogelwandeling door de Zingemse meersen

Wintervogelwandeling door de Zingemse meersenGisteren maakten we met de VWG een wandeling doorheen de Zingemse scheldemeersen. Met 14 deelnemers trokken we over de Grootmeers, langs de Mesure en Spettekraai en sloten we af aan de Weiput. Een stevige tocht van 7km. Het zonnetje was afwezig, maar gelukkig was er geen mist.

 
Naast enkele cultuurhistorische weetjes, was er ook ruimte voor vogelwaarnemingen. Op de Grootmeers waren er al enkele vogels met beginnende lentekriebels, zoals zingende zanglijsters en heggenmussen. Baltsende grote bonte en groene spechten. Kramsvogels en koperwieken vulden het lijsterlijstje aan.

 
De weiden rond de Grootmeersen waren dan weer goed voor enkele ganzensoorten. Ook een reigerlijstje werd opgemaakt. Naast de vele blauwe reigers voegden we ook 2 grote zilverreigers en zowaar een zeldzame koereiger toe. De koereiger zit al even in de omgeving, maar laat zich niet dagelijks zien, dus toch een meevaller . Roestende ransuilen zorgden dan weer voor "waw" en "zo schoon!" bij de deelnemers.

 
Om af te sluiten trokken we nog een blik met watervogels open. Dodaarsjes, krakeend, kuifeenden, slobeenden, tafeleend, wintertalingen, ... lieten zich goed bekijken. En de cetti's zanger zorgde voor een afscheidsdeuntje.
11-01-2023 door DVDP

Dwerggorzen winnen award 2022

Dwerggorzen winnen award 2022Afgelopen woensdag hield onze Vogelwerkgroep de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. De aanwezigen werden naast een hapje en drankje ook getrakteerd op enkele presentaties. Björn Deduytsche gaf een uiteenzetting over het gebruik van kleurringen bij vogels en welke ringen er al werden afgelezen in onze regio. Van ganzen tot aalscholvers, van roofvogels (buizerds, kiekendieven, slechtvalken) tot meeuwen en sterns. Na de pauze werd er een jaaroverzicht gegeven. Waarnemingen van zeldzame soorten zoals zwarte ibissen, dwerggorzen, vale gierzwaluwen, roodpootvalken en zo veel meer passeerden de revue. We stonden even stil bij verliezers. Help, matkop, waar ben je?
 
Dé afsluiter van de nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk de verkiezing van de mooiste, zeldzaamste of gewoonweg leukste (bevestigde) waarneming van het jaar. Het is al de 12e editie van de Gerard Mornie award. Het lijstje is al behoorlijk indrukwekkend.
 
De winnaar? Met een verpletterende meerderheid werd de waarneming van de 2 dwerggorzen in Petegem-Leie door Jurgen Dewolf verkozen tot winnaar. Het was de eerste veldwaarneming van de soort na 2 ringvangsten in het verleden. Op de tweede plaats eindigde de vale gierzwaluw van Davy De Groote in de Heurnemeersen. Het podium werd vervolledigd door de 2 zwarte ibissen in de meersen in Ruien, ontdekt door MLH.

Foto: Jurgen Dewolf met zijn prijs, een foto geschonken door Gerard Mornie.
18-12-2022 door DVDP

Uitstap naar de Uitkerkse Polder

Uitstap naar de Uitkerkse PolderZondag 18-12 trokken we met de VWG de bevroren Uitkerkse Polder in. Gids Ludo Van der Linden zorgde voor een echte winterse sfeer en had diepvriestemperaturen besteld voor die dag. We vertrokken bij -7°C. 
 
De opener van het soortenlijstje was alvast een toppertje. De gekende roest van de ransuilen aan het bezoekerscentrum. 10 stuks in totaal! Een binnenkopper, maar zeer leuk natuurlijk. Dan begon de wandeling in het ijzige polderlandschap. Een stevige wandeling van 8 km zorgde er voor dat we de koude vergaten. Maar ook van de bruine kiekendieven (5), blauwe kiekendief (1) en talrijke kol- en grauwe ganzen kregen we toch wat warmer. Geheel onverwacht zagen we ook 2 baardmannetjes vervliegen uit een rietkraag.


Ondertussen vlogen talrijke groepen goudplevieren (dagtotaal ruim boven de 1.000 waarschijnlijk), kieviten en wulpen over naar het zuiden. Duidelijke vorsttrek. Ook watersnippen vlogen verdwaasd rond.
De meeste eenden waren verdwenen uit de dichtgevroren polder. Enkel de smienten waren nog talrijk aanwezig. Een van onze doelsoorten, de kleine rietgans, liet zich voorlopig niet zien. Mogelijk zaten deze enkele kilometers verder in landbouwgebied.


We voegden ook nog o.a. waterral, waterpieper, patrijzen, grote zilverreigers toe aan ons daglijstje. En, jawel, een groepje overvliegende kleine rietganzen. Dan toch.

 
Ontdooien deden we onder de middag in het bezoekerscentrum en daarna zouden we richting zee trekken. Maar voor we het strand op zouden gaan, hielden we nog even halt bij Sealife in Blankenberge. Daar zat namelijk al enkele dagen een humes bladkoning, een broedvogel van de bergbossen in Centraal-Azië. Nu als dwaalgast in ons land in een onnozel parkingbosje. Na een vijftal minuutjes hadden we hem te pakken. Hij had zich verraden door zijn kenmerkende roep. Opvallend, het is al de vijfde humes bladkoning voor België dit jaar!


Dan via de Fonteintjes in Zeebrugge het strand op voor een wandeling richting de strekdam. Over zee ging de vorsttrek gewoon door: goudplevieren, kieviten, snippen, ... . We zagen ook zwarte zee-eenden, drieteenstrandlopertjes, geelpoot- en pontische meeuw, ijsvogel, oeverpieper en natuurlijk de fantastisch aaibare sneeuwgorzen als kers op de (ijs)taart. We telden er minimum 18.
Voor we huiswaarts keerden, doken we terug de polder in om de velduilen te zien voor de duisternis er was. Maar helaas, die vonden het waarschijnlijk iets te winderig en lieten zich niet zien.


We tikten af op een kleine 70 soorten die dag. Een mooi totaal met enkele échte zeldzaamheden. Bedankt Ludo!