Nieuws
11-08-2022 door DVDP

Nieuwe broedvogel voor VA+!

Nieuwe broedvogel voor VA+!We hebben er eentje bij! Een nieuwe broedvogel voor onze regio. De kokmeeuw. Onze algemeenste meeuwensoort is nu ook tot broeden gekomen bij ons.
 
De kokmeeuw kan je het hele jaar door vinden in onze regio. In de winter kunnen de aantallen tot vele duizenden gaan op de slaapplaatsen zoals de Callemoeie in Nazareth of de Donk (vooral vroeger dan) in Oudenaarde. Maar een broedgeval, nee, dat was nog nooit eerder gebeurd.
 
Het was Lieven Van De Weghe die eind mei liet weten dat hij een kokmeeuw op nest zag aan de Zevenputten in Eine. Nico Geiregat ging ook regelmatig kijken en vond een adult op nest op een eilandje met in de buurt 3 verlaten ganzeneieren. 1 maand later, op 27 juni meldde Lieven dan uiteindelijk dat hij 1 jong kon zien. Tegen einde juli was het jong al groot en zwom het rond op de plas onder toezicht van de ouders (Dimitri Van de Populiere) .
 
Kokmeeuwen broeden doorgaans in kolonies. Er zijn naar schatting zo'n 10 000 - 13 000 broedparen in Vlaanderen, met de grootste kolonies in Zeebrugge, Molsbroek Lokeren, Antwerpen Linkeroever en Limburg. De dichtsbijzijnde broedpaartjes vinden we in het Gentse.
 
Benieuwd of we de kokmeeuw ook de volgende jaren mogen verwachten!
 
Foto: Lieven Van De Weghe
01-06-2022 door DVDP

Bijzondere waarnemingen lente 2022

Bijzondere waarnemingen lente 2022Het lijkt wel alsof ik elk overzicht moet starten met een of ander weerrecord… Ook nu weer. De droogste lente in 50 jaar. Dat heeft ook opnieuw een weerslag op de natuur. De vlinders waren vroeg door een zeer zonnige maart. En de trekvogels? Wel, diegenen die van niet te ver moeten komen (Zuid-Europa en N-Afrika) zoals de blauwborst, tjiftjaf, zwartkop waren op een normaal tijdstip terug. Maar de echte Afrikatrekkers, wel waar bleven die zeg? De zwaluwen en gierzwaluwen  waren opvallend afwezig! Blijkbaar te wijten aan slechte trekomstandigheden: zandstormen, guur en koud weer in Z-Europa. Ze moeten wat doorstaan die kleine beestjes. Maar later aankomen betekent ook later broeden en dat geeft dan ook mogelijk minder broedsels tegen het einde van het broedseizoen…

We trappen af in maart. We mochten nog genieten van de 5 overwinterende GROTE ZEE-EENDEN op de Tweelingsputten te Eke tot halverwege de maand. Deze zaten er bijna de hele winter, net als de ROODHALSFUUT. Die bleef zelfs nog hangen tot eind april zodat we hem ook in zijn prachtige zomerkleed konden waarnemen. Een grote zaagbek vloog over de Callemoeie (PAD). De eerste zomertaling van de regio dook op in de Langemeersen (LDC). Een kraanvogel vloog over de Langemeersen (TNA) en Eke (NGE). 16 goudplevieren vlogen over St-M-Latem (HVE). Een bokje werd waargenomen in de Heurnemeersen (JaVH), waar ook een grote mantelmeeuw (DDG), 4 lepelaars (ADV) overvlogen.  In het Kluisbos zat een zwarte specht (DLI). Een kruisbek zong in Beerlegem, waar ook 3 appelvinken zaten (HVE). Deze werden ook nog gezien in het Beiaardbos en de Everbeekse bossen. Een Europese kanarie vloog over S-M-Latem (HVE).

De Callemoeie te Nazareth is ondertussen een gekend “tankstation” geworden voor de vogels op doortrek. Enkele maxima van dit voorjaar (maart-mei): 9 kluut, 2 bonte strandloper, regenwulp, drieteenstrandloper, 3 zwartkopmeeuwen, 6 dwergmeeuwen, 3 pontische meeuwen, 1 geelpootmeeuw, 2 zwarte stern, kleine zilverreiger, KOEREIGER (JaVH), 2 geoorde futen, 2 zomertalingen.

In april ontdekte EDV 4 ZWARTE ZEE-EENDEN op de Soeverein te Deinze. Dit is slechts de derde waarneming van de soort in onze regio in deze eeuw. Geoorde futen waren te zien op de Tweelingsputten (3ex).  Kraanvogels vlogen over Elst (ADP) en Meilegem (BDE, USA), waar ook 5 STELTKLUTEN zaten (LVDL), een zomertaling, bokje en een max. van 13 bosruiters werden er ook gezien. Zwarte ruiters werden gezien in de Leiemeersen van Bachte (2) en Olsene (1) en in de Heurnemeersen (1). In de Heurnemeersen werd ook een BUIDELMEES gezien (DDG). Over Strijpen vloog een zwarte ooievaar en een RAAF (CNU). Een KOEREIGER vloog langs Oudenaarde (NGE). Purperreiger werd 5x gezien. In het Paddenbroek zat een kleine zilverreiger. Een grauwe kiekendief vloog over Nederename (BHE). April is ook dé maand voor beflijsters. Er werden er opnieuw een aantal gezien, maar toch beduidend minder dan het jaar er voor. In de Everbeekse bossen werd een bonte vliegenvanger gezien (CDE). Op de terreinen van de oude centrale te Ruien verbleef er ook een DUINPIEPER voor meerdere dagen (JDW). Dé ontdekking van deze maand moeten wel de 2 DWERGGORZEN zijn (JDW) op een ruigte naast de Callemoeie. Het is de eerste veldwaarneming in de regio van deze soort na een eerdere ringvangst in 1995. Over Zottegem vlogen ook 2 kruisbekken (WDG).

Het aantal zangposten van nachtegaal in onze regio zit aan zijn hoogste punt sinds het jaar 2000. Er was een goede doortrek van paapje in het voorjaar, beduidend meer dan de vorige jaren. De roodborsttapuit kent ook een goed jaar in onze regio met meerdere broedgevallen. De gekraagde roodstaart is ook opnieuw te vinden op de vaste plekken, voornamelijk in de Scheldevallei tussen Zingem en Eke.  Tijdens de voorjaarstrek kregen we ook 14 waarnemingen binnen van visarend, 28 blauwe kiekendief, 39 rode wouwen, 27 zwarte wouwen en 5 smellekens. Sommige waarnemingen zijn wel dubbelwaarnemingen.

De matkop is echt wel aan het verdwijnen uit onze regio. Het aantal vindplaatsen is op 1 hand te tellen. Volgens de eerste resultaten van de broedvogelatlas lijkt ook de glanskop serieus terrein te verliezen. Ook de grote lijster blijft achteruit boeren. Het is een kwestie van tijd voor we deze verliezen als broedvogel. Ook de uilen kennen een moeilijk jaar omwille van een lage muizenstand. De oehoe blijft wel voet aan de grond houden bij ons.

In mei tenslotte, komen de kwartels toe. Er bereikten ons 27 waarnemingen. En er bereikte ons toch nog een waarneming van een zomertortel. Er zat er eentje in Ruien langs de Schelde (MJW). De enige van het voorjaar. Een wateropvangbekken tussen de industrie naast de Callemoeie trok tot 8 bontbekplevieren, 2 temmincks strandloper (JDW) en een KLEINE STRANDLOPER (BDE) aan. Van deze laatste is het de eerste waarneming in 24 jaar in de regio. In Zeveren zat een regenwulp (JVE). Zwarte ooievaars vlogen over Ronse (DVH) en Oudenaarde (NGE). Op terreinen van de centrale in Ruien zaten tot max. 2 bontbekplevieren, 1 temmincks strandloper (TNA). In Eke zat een groep van 10 KOEREIGERS aan de grond (TMA). Over Nokere vloog een purperreiger (LKI). 3 kleine zilverreigers vlogen over Deinze (VLO). De zwarte specht liet zich horen in het Kluisbos (LDC). De waarnemingen van wielewaal concentreerden zich op een paar uitzonderingen na allemaal in de Scheldevallei. Een RAAF werd gezien over Opbrakel (SDB). Een GROTE KAREKIET werd ontdekt in Wannegem-Lede (SDV). Een GRASZANGER dook op in de Heurnemeersen (DDG) . Een bonte vliegenvanger koos de tuin van RDS in Kruishoutem uit als zangpost. Een koppel goudvinken werd gespot in Ronse (XTE).

Foto: Dwerggors (BDE)
18-05-2022 door DVDP

Witvleugelsterns in Eke verkozen tot winnaar Gerard Mornie award

Witvleugelsterns in Eke verkozen tot winnaar Gerard Mornie awardOnze jaarlijkse uitreiking van de Gerard Mornie award! De verkiezing voor de mooiste of zeldzaamste waarneming of gewoon die met de leukste natuurbeleving. Het is onze 11e editie ondertussen! Time flies... Bij de grootste kanshebbers dit jaar: klapekster, grauwe klauwier, roodkeelpieper, witvleugelsterns, roodstuitzwaluw, woudaap en raaf.

Het werd een spannend duel tussen de witvleugelsterns en de roodkeelpieper van Nico Geiregat . Maar de winnaar is Tim Mathys met zijn waarneming van 2 witvleugelsterns in mei 2021 in Eke. Proficiat Tim! Het broedgeval van de woudaapjes eindigde op de derde stek.
 
Volledige top-10:
1. 2 witvleugelsterns te Eke, mei 2021 (TMA)
2. Roodkeelpieper te Berchem, april 2021 (NGE)
3. Broedgeval woudaap te Nederename, juni 2021 (DVDP)
4. Klapekster te Zulzeke, februari 2021 (JaVH)
5. Roodstuitzwaluw te Nazareth, mei 2021 (BDE)
6. Grauwe klauwier te Eine, augustus 2021 (ADV)
7. 4 raven over Ronse, juni 2021 (DDG)
8. 4 steltkluten te Heurne, mei 2021 (DDG)
9+10. Reuzenstern en grauwe kiekendief over Heurne (DDG, JDW)

Foto: Witvleugelstern te Eke (Joachim Pintens)