Nieuws
29-02-2024 door DVDP

Bijzondere waarnemingen winter 23-24

Bijzondere waarnemingen winter 23-24Op een sneeuw- en vriesintermezzo na in januari, hebben we een kletsnatte, sombere en zachte winter achter de rug. Echte superzeldzaamheden zijn er niet uitgekomen, maar het was toch onderhoudend met enkele leuke soorten.
Een rode draad doorheen de wintermaanden waren de kolganzen. Er waren er opvallend veel. Het was met voorsprong dé beste winter van deze eeuw voor de soort in VA+. De grootste groep werd waargenomen in Semmerzake: 648 ex (BDE). Wie barmsijs eens goed wou zien, had deze winter ook zijn kans. Er was namelijk een grote influx die de hele winter doorging. Vooral de ondersoort grote barmsijs liet zich opmerken in vaak grote groepen (tot max. 80 ex) op diverse locaties.
In december noteerden we ook nog een kraanvogel over Petegem-Schelde (THE). Over Heurne vlogen 2 lepelaars (KVO). Aan de sluis in Asper werd een GROTE AALSCHOLVER (ondersoort) ontdekt (BDE). Zwarte specht werd gezien in Eke (CSN).
De jaarwisseling bracht 14 KLEINE RIETGANZEN (VVDM) over Nederbrakel, geen evidentie voor het binnenland. Een groepje van 10 toendrarietganzen (DDG, BDE) werd verschillende keren opgemerkt tussen de Langemeersen en Zingem. Een vr. NONNETJE werd ontdekt op de Soeverein te Deinze (EDV). Het verplaatste zich nadien naar de Callemoeie. Verschillende grote zaagbekken werd ook gezien verspreid over de regio. Op de Tweeling zat een grote mantelmeeuw (GMI). Aan de Callemoeie dook een kluut op (EDV). Een goudplevier in Kwaremont (TNA). Een niet-bevestigde waarneming van een roepende PESTVOGEL bereikte ons uit Welden op 21-01. In de Hospicebossen werd kruisbek gezien (CSN). In het St-Pietersbos zat een zwarte specht (YVG).
In de winter monitoren we ook de slaapplaatsen. Een overzicht. In Zingem werden tot max. 12 grote zilverreigers geteld. Op de ransuilenroest bedroeg het max. éénmalig 7 ex, maar meestal 3-4 ex. Beduidend minder dan vorig jaar. Ook in Olsene werden er 4 gevonden. Oehoe’s lieten zich horen op verschillende locaties in het zuiden van VA+. Blauwe kiekendieven bereikten een max. van 6 ex op de slaapplaats, waaronder 2 ad. mannen. Slaapplaatsen van waterpieper waren te vinden aan de Snippenweide (60ex) en het Paddenbroek (25ex). Een groepje geelgorzen overwinterde in Kluisbergen en bereikte een max. van 50 ex. In Zulzeke zaten tot 500 kepen op een zonnebloemenveld. In het witte meeuwentapijt van de Callemoeie werden tot max. 7 pontische, 3 geelpoot-, 5 zwartkop- en 2 dwergmeeuwen geteld. Een georganiseerde telling van bokje leverde een max. van 8 ex op in de Snippenweide te Eine (DDG, ea).
Over de hele winter werd koereiger waargenomen, met een max van 4 ex in de Langemeersen. Middelste bonte specht gevonden in 15 km-hokken. Overwinterende grote lijsters vielen verder terug, in vergelijking met vorig jaar. Ook voor ringmus is het lastig. Slechts uit 8 verschillende km-hokken kwamen er waarnemingen. Boomleeuwerik daarentegen, neemt toe als overwinteraar. Ook voor vuurgoudhaan bleek het een goede winter te zijn. Appelvink werd op 8 locaties gevonden, allen in het zuiden van de regio. Een Europese kanarie overwinterde in de tuin van KVE en VLO in Deinze. Even werd er zelfs een tweede ex. gezien.
Onder de roofvogels vielen 3 waarnemingen van bruine kiekendief op. De soort is doorgaans geen overwinteraar in VA+. Van blauwe kiekendief waren er (bijna) dagelijks waarnemingen. Rode wouw werd 14x opgemerkt. Havik werd 11x gezien. Smelleken werd 5x ingevoerd.
Februari tenslotte bracht ons een KLEINE RIETGANS tussen de kol- en brandganzen in Bachte-Maria-Leerne (VLO). De herkomst van deze soort zorgt altijd voor wat vragen. Er zijn escapes, maar evengoed wilde exemplaren niet zo gek ver uit onze regio. Op de Callemoeie zat een vr. NONNETJE (EDV). Mogelijk hetzelfde exemplaar als in januari? Het vr. grote zaagbek bleef ook in februari nog aanwezig op de Zevenputten te Eine. Op de Tweeling te Eke werd een ook een ontdekt (NGE). Over Eke vlogen 2 kraanvogels (ELE). Een knappe groep van 75 goudplevieren trok over Mater (LVDL). Over Roborst vlogen er ook 2 (LNE). Een mooie groep van 75 ooievaars trok over Nukerke (GGR). Zwarte specht werd gezien in Wortegem (NDS, LKI). Het aantal waarnemingen van roodborsttapuit nam deze maand toe, met waarnemingen op 8 locaties. Hopelijk vloeien daar wat broedkoppels uit voort. Een goudvink werd ontdekt in de Reytmeersen (TVE). In de Hospicebossen werden 5 kruisbekken gezien (KPE, CSN).   Foto: Europese kanarie in de tuin te Deinze (Koen Verhoeyen)
11-02-2024 door DVDP

Winterwandeling in Zingem

Winterwandeling in ZingemOp zondag 11 februari organiseerde de VWG een winterwandeling doorheen de Zingemse Scheldemeersen. Een tocht van een kleine 7 kilometer bracht ons over de Grootmeers, langs de Mesure, Spettekraai en Weiput.
 
De 2e editie van deze tocht was op sommige punten behoorlijk modderig door het natte weer van de voorbije winter, maar dat schrok de mensen duidelijk niet af. We telden maar liefst 35 deelnemers. Waw! Heel leuk! En, we klokten af op minstens 62 soorten, niet slecht voor een voormiddagje in eigen streek.
 
Starten deden we aan de Grootmeers Zingem, een reservaat in beheer van Natuurpunt Kruisem. De deelnemers moesten bij de start wel een beetje multitasken: tijdens de uitleg over het gebied werden we getrakteerd op een ochtendconcert van merel, zanglijster, roodborst, winterkoning, heggenmus, etc. Ondertussen liet een buizerd zich mooi bekijken. In een groepje sijzen werd een barmsijs ontdekt die zich mooi liet zien. Koperwieken kropen in de toppen van de bomen om zich speciaal voor ons te laten bekijken.
Achter de Grootmeers ligt een complex van uitgestrekte weiden. In de winter komen daar (vaak) ettelijke honderden ganzen grazen. Ook de grote zilverreiger komt er jagen op kleine zoogdieren en ongewervelden. We telden er in totaal 5! Een territoriumgevecht tussen 2 grote bonte spechten trok even de aandacht, net als de boomkruiper. De medaille voor kleinste vogeltje van de dag ging naar het goudhaantje. Ons geluk kon niet op. De deelnemers werden getrakteerd op maar liefst 7 slapende ransuilen die zich uitstekend lieten bekijken.
Een wandeling langs de oude Scheldearm van de Mesure leverde 2 blauwe flitsen op. Voorbijzoevende ijsvogels! En, geen evidentie: een kleine bonte specht liet zich zien én nadien meerdere keren horen. Ook de boomklever kwam op het lijstje te staan. Een koppeltje torenvalk liet zich eveneens uitstekend zien.
Aan de Spettekraai werd het daglijstje verder aangevuld: dodaars, fuut, wintertaling, smient, slobeend, ... En, opnieuw een barmsijs!
De laatste stop was de Weiput. Een mannetje sperwer liet zich minutenlang zien in de top van de boom. We konden hem zien loeren naar beneden, klaar voor de jacht. Plots schoot hij als een schicht weg. Of hij daadwerkelijk iets gevangen had, konden we niet zien. Waterral, cetti's zanger, tafeleend en nog wat dodaarsjes waren leuke toevoegingen aan de daglijst. Ken ontdekte in de Weistraat nog een steenuiltje op een knotwilg. Fantastisch om met af te sluiten! En wie nog even bleef nababbelen kon nog genieten van 5 cirkelende buizerds boven de Grootmeers.
Tot volgend jaar?
10-01-2024 door DVDP

Grauwe kiekendief wint de award

Grauwe kiekendief wint de awardWoensdag 1-01 hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst. We telden 40 aanwezigen. Ons rijk gevulde programma kon duidelijk heel wat mensen bekoren. Of waren het de hapjes en drankjes? 

 
Voor de pauze vertelde Viviane Lootens ons het verhaal van de ooievaar in Vlaanderen en de situatie in onze regio, VA+. In de Brielmeersen te Deinze broedden in 2023 6 paartjes. Bijzonder interessant allemaal en voorzien van prachtige tekeningen gemaakt door Viviane zelf.

 
Pieter Blondé kwam de nieuwe natuurboerderij van Bos t'Ename voorstellen. Hoe zou die zo vogelvriendelijk mogelijk ingericht kunnen worden? Er werd meteen een werkgroepje leven ingeblazen.

 
Tijdens de pauze kon er gezellig bijgepraat worden met een natje en een droogje.

 
Dan was het de beurt aan het jaaroverzicht. We mochten twee nieuwe soorten voor de regio verwelkomen: 2 alpengierzwaluwen die kort te zien waren in Ruien (Lucia) en een overvliegende bastaardarend in Kruishoutem (Billy). Een hele reeks zeldzaamheden passeerde de revue zoals drieteenmeeuw, verschillende hoppen, grauwe kiek, grijze wouw en zo veel meer. Een territorium van grauwe klauwier deed dromen van een broedgeval. Een 2e territorium van woudaap in 3 jaar deed daar eveneens van dromen. Enkele bijzondere broedvogels werden uitgelicht zoals de slechtvalk, oehoe, kokmeeuw (nieuwe broedvogel sinds 2022), enz. Helaas is er in zo'n jaaroverzicht ook minder goed nieuws te vinden. Soorten die we kwijt zijn, zoals de matkop en zomertortel, ... en soorten die razendsnel achteruit gaan (geelgors, veldleeuwerik, ringmus, ...).

 
Dé afsluiter van de nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk de verkiezing van de mooiste, zeldzaamste of gewoonweg leukste (bevestigde) waarneming van het jaar. Het is al de 13e editie van de Gerard Mornie award. Het lijstje is al behoorlijk indrukwekkend.

 
De topfavorieten voor deze editie waren de drieteenmeeuw, bastaardarend, pleisterende grauwe kiekendief en grijze wouw. Hoe is het geëindigd?

Op de vierde plek eindigde de grijze wouw (2e voor VA+, Gavere, Wim DM).
Plek 3 was voor de zeldzaamste van de laureaten: de overvliegende bastaardarend (1e voor VA+, Kruishoutem, Billy H).
De zilveren plak was voor de jonge drieteenmeeuw (1e twitchbare voor de regio sinds de jaren '80, Nazareth, Eric D).

De hoofdvogel was dus het pleisterend mannetje grauwe kiekendief in de Langemeersen te Petegem. De minst zeldzame van de vier en een bijna jaarlijkse gast, maar deze was wel een écht showbeest. Meerdere dagen aanwezig en supergoed te zien. Dat scoort bij het publiek.

Proficiat Lieven Van De Weghe en Dirk Pouleyn die de kiek tegelijkertijd ontdekten.
 
Tot de volgende keer!