Nieuws
07-05-2023 door DVDP

Birdathon 2023: Verslag

Birdathon 2023: VerslagHet zit er alweer op, de birdathon. Zoveel mogelijk soorten zien in 24u binnen de regiogrenzen. We strandden op 114 soorten (exoten en ondersoorten niet meegeteld). Dat is een evenaring van het resultaat uit 2022. Met meer dan 1.000 ingevoerde waarnemingen verdeeld over vele waarnemers kan de dag een succes worden genoemd. Een schat aan data voor de broedvogelatlas en natuurlijk dikke fun voor iedereen die er voor ging.

En of ze gemotiveerd waren om er zoveel mogelijk uit te halen. Een begeleide wandeling in Kluisbergen met Thijs en Lucia in Kluisbergen, broedvogelinventarisatie in de Heurnemeersen met Davy, etc...

In de vroege uurtjes (lees: voor 7u 's morgen) begon onze WhatsApp al actief te worden: sprinkhaanzangers werden gemeld, een steenuiltje, de snorrende snor in 't Dal snorde nog steeds (zit er al eventjes), braamsluipers en de eerste bosrietzanger, etc. Het gaat altijd snel vooruit in de eerste uren van de dag. Nog voor 8u zaten we al aan 70 soorten met ook nog roodborsttapuit, nachtegaal, wielewaal, geoorde fuut, enz. En op het middaguur hadden we er bijna 100 met o.a. spotvogel als toevoeging. Een analyse werd gemaakt en doorgestuurd: we missen nog ringmus, enkele bossoortjes, etc.. Hup, terug 't veld in! Seek and voer in!

Na de middag is het zwoegen om er nog toe te voegen. De makkelijke soortjes zijn getikt. Nu is het hopen op toevalstreffers. Tijdens de voorjaarstrek kunnen die namelijk zo maar uit de lucht komen vallen.

Een rondje in de bossen zorgde voor nog enkele mezensoortjes die we misten, het kwik-me-dit van de kwartel werd gehoord, een zeldzame kleine strandloper (Björn) kwam er uit in Petegem-Leie, bosruiter, pontische meeuw, kleine zilverreiger en rode wouw. Allemaal passanten, maar ze werden gezien en telden dus mee!

's Avonds werd ook nog ransuil toegevoegd en een bosuil, om uit te komen op 114.

Uiteraard lukt ook niet alles. Ondanks dat er de voorbije weken relatief veel zomertalingen werden gezien, konden we er geen vinden die dag. Ook paapje en de relatief makkelijke kerkuil werden gemist. Eveneens in de categorie "zit zeker in de regio maar we zagen ze niet die dag": kleine en middelste bonte specht, havik, oehoe, goudvink, grote lijster, ... .

Besluit: 't was een boeiende dag en wie er aan deelnam heeft zich zeker en vast geamuseerd! Een karrevracht aan data kan gebruikt voor de broedvogelatlas. Het houdt ook een vinger aan de pols om te zien hoe het met de status van onze vogels gesteld is. We zijn broedvogels kwijt, zoals de matkop. Niet meer te vinden. De dichtheden van sommige soorten zoals bv. ringmus, grote lijster, geelgors, en nog zo vele andere zijn bedroevend laag geworden en het vergt echt een inspanning om deze nog te gaan zoeken.

Een overzicht van de waarnemingen van die dag: https://vwgvap.waarnemingen.be/observations_by_day.php

Foto: Kleine strandloper te Petegem-Leie door ADV
01-03-2023 door DVDP

Bijzondere waarnemingen winter 2022-2023

Bijzondere waarnemingen winter 2022-2023De eindfase van het inventarisatie-werk voor de broedvogelatlas is ingezet. Goed nieuws: van onze regiocoördinator kregen we te horen dat ons huiswerk voor VA+ dik in orde is. Bijna alle gaatjes zijn gevuld en geïnventariseerd. Hier en daar moeten nog plekjes nog eens bezocht worden, maar het meeste is gedaan. Veel dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers van de VWG (en daarbuiten) die vele dagen hebben besteed om alle hoekjes en kantjes te bezoeken, kaartjes in te tekenen, etc. Aanvullende data zijn trouwens nog steeds welkom! Je kan jouw steentje bijdragen door je waarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be .

December. Een frisse en natte start van de winter. Die bracht ons 2 nonnetjes op de Tweeling te Eke (CSN), waar ook een grote zaagbek (NVW) werd gezien en een geoorde fuut (CSN). Op de Donk te Oudenaarde kwam er ook een op bezoek (XTE). Aan de Callemoeie kwam een kluut (BDE), bonte strandloper (TNA)  en kemphaan (BDE) op bezoek. Over Mater vlogen goudplevieren (LVDL). Een koereiger werd opgestoten in Opbrakel (AGO). In de Zingemse Scheldemeersen zaten er de hele winter 1 tot 2 exemplaren (DVDP). In de ruime omgeving verbleef ook een hele tijd een kleine zilverreiger (ADV). Over Grotenberge werd er ook nog een gespot (JME). Rode wouwen werden opgemerkt over Deinze (GVdB) en Ronse (LDV). De koude periode zorgde ook voor enkele waarnemingen van smelleken. Goudvinken werd gezien in Ronse (XTE) en Hillegem (RCR).

In januari kregen we het bezoek van een mooie groep toendrarietganzen (tot max. 38ex) in de omgeving van Eke (GMI). Deze krijgen we niet jaarlijks op bezoek. Een goudplevier werd gevonden tussen de kieviten in Eke (TMA). Op de Callemoeie zat een koppeltje krooneenden (NVW). Rode wouwen werden gezien over Ruien, Bachte-Maria-Leerne en Meigem. In het Paddenbroek te Berchem werden 4 kleine barmsijzen opgemerkt (TLI).

Tijdens de winter houden we ook de slaapplaatsen in het oog. Een slaapplaats van blauwe kiekendieven in Petegem leverde max. 5 ex op. De slaapplaats voor grote zilverreigers in Zingem ging tot max. 7 ex, nu en dan eens vergezeld van 1 of 2 koereigers. De grootste ransuilenroest telde tot max. 9 ex. Op de meeuwenslaapplaatsen kwamen een max. aantal van 6 pontische meeuwen slapen (Callemoeie), 3 geelpootmeeuwen (Donk) en 3 zwartkopmeeuwen (Callemoeie), tussen de duizenden andere meeuwen (BDE, NGE).

Rond de Walburgatoren te Oudenaarde was het spektakel bij de slechtvalken compleet. Het leek wel een soap op tv. Het oude koppel (Ula en Han) verdween van het toneel en hun plek werd ingenomen door een nieuw koppel. Ula werd ondertussen dood teruggevonden in Nukerke. Van Han ontbreekt elk spoor. Je kan de capriolen van het nieuwe koppel volgen via de webcam met bijna dagelijkse updates op de Facebookpagina “Slechtvalken Oudenaarde” (GGR).
    Bokjes werden op 8 verschillende locaties gezien over de hele winter met een max. aantal van 3 ex te Roborst (HVE). De oehoe blijft ook voet aan de grond houden in VA+ met zang op min. 4 locaties. Ook havik werd af en toe gezien, voornamelijk rondzwervende onvolwassen vogels. Het aantal overwinterende boomleeuweriken zit ook in de lift bij ons. Het resultaat van een toegenomen aantal broedvogels in de steeds meer herstelde heidegebieden? Het aantal overwinterende grote lijsters nam dan weer af in vergelijking met de voorbije jaren. Ook kramsvogels en koperwieken waren opvallend minder aanwezig deze winter. De roodborsttapuit overwinterde op 15 locaties in VA+. Het was ook een opvallend goede winter voor appelvink. Er waren veel waarnemingen met een uitschieter van 7ex in een tuin in Ronse (CDR). Het aantal geelgorzen die overwinterde bereikte een absoluut dieptepunt, met amper 5 gevonden vogels over de hele winterperiode. En de matkop? Tja, die is zelfs helemaal nergens meer te bespeuren…

De winterperiode sluiten we af in februari, de droogste in 30 jaar notabene. Enkele kolganzen rustten nog even uit in de regio alvorens naar het noorden te trekken. De grootste groep werd in Grotenberge gezien: 50 ex naar noord (JME). Een mooi mannetje brilduiker dook op op de plassen VDM te Nederename (BDE). Een mooie groep van 25 kraanvogels werd opgepikt over Ronse (DLI). De enige roerdomp van de winter werd gezien in Petegem-Schelde (JVDP). Er kwam ook een melding binnen van een mogelijke zeearend in Machelen (JVE). Er werden ook nog 2 mooie groepen barmsijzen gezien: 10 ex te Oudenaarde (LME) en 50 te Ronse (RWE). Goudvinken werden buiten de gekende zones in Ronse ook nog opgemerkt in Bos t’Ename, Meilegem en Kruishoutem. Eind februari werden ook de eerste grutto’s terug verwelkomd. 2 ex tankten even bij aan de centrale te Ruien (LDC). In de ruime omgeving van Nazareth werd af en toe 1 tot 2 wulpen gezien (NVW).

Foto: Koereiger te Zingem (Sven Wollaert)
26-02-2023 door DVDP

Spechten- en mezentocht Kluisbos

Spechten- en mezentocht KluisbosVerslag door Lucia Decuyper Om 7u ‘s ochtends stonden maar liefst ‘25 vroege vogels’ paraat voor een boeiende tocht door het Kluisbos met Natuurpunt. Na een korte inleiding door vogelkenner Thijs Lietaer gingen we op pad. Al snel hoorden we merel, roodborst, boomkruiper, boomklever én enkele spechten. Thijs gaf uitleg bij de geluiden zodat iedereen ze kon herkennen. De gemakkelijk te onderscheiden roffels van de kleine en grote bonte specht kwamen ons tegemoet. De dekselse kleine verstopte zich, maar van de grote konden we wel een glimp opvangen. Ondertussen hoorden we de lachende roep van de groene specht en wat verder in het bos hoorden we de klagende roep van de zeldzame middelste bonte specht. Tot onze verbazing kwam hij zich ook nog eens tonen. Pimpelmees, koolmees, glanskop en goudhaantje lieten zich mooi horen en zien, en een kuifmees liet zich kort horen maar niet verschalken. Rond 10u. stak een felle noord-ooster op en viel het gezang stil. Tevreden stapten we terug naar de parking, waar we nog vergast werden op een hoog overvliegende sperwer. En als afsluiter passeerde nog een havik de revue! Alweer een geslaagde editie!