Nieuws
26-04-2016 door DVDP

Hotspot Langemeersen

Hotspot LangemeersenNatuurgebied Langemeersen, langs de Schelde tussen Oudenaarde en Petegem, is de voorbije twee weken een beetje de place to be voor onze vogelkijkers. Een plasje in het zuidelijk deel van het gebied trok de voorbije twee weken enkele interessante vogels aan.

De akkerplas was goed voor zomertaling, bontbekplevier, kleine plevier, bonte strandloper, zwarte ruiter (ontdekt door BHE), kluut, oeverlopers, scholeksters, ... . De grootste groep groenpootruiters bestond uit 8 vogels. De witgatjes waren eens met 9 tegelijk te zien. De tureluurs deden met 13 vogels tezamen het ook niet slecht. Er werd ook al een vroege bosruiter gevonden (JaVH).
 
In het gebied zelf zijn ook blauwborsten, rietzangers en roodborsttapuit te zien. Er werden de voorbije 14 dagen ook heel wat beflijsters gezien, wat in onze contreien toch een niet alledaagse doortrekker is. Goed nieuws ook uit het rietveldje. Na het geslaagde broedsel van de bruine kiekendieven vorig jaar, is er nu ook opnieuw balts gezien. Doen ze het voor het tweede jaar op rij? Top of the bill is natuurlijk de waarneming van de grijze wouw (25-04) door JaVH. Na de waarneming werd er vrijwel meteen intensief door vijf personen gezocht in het gebied, helaas zonder succes. Deze soort werd nog nooit eerder in de regio gezien. Ook op nationaal niveau is dit een uiterst zeldzame soort. Zo werd er op Wapenstilstand 2015 een grijze wouw in Doel gezien die maar liefst min. 100 vogelkijkers lokte.
 
Foto: Groenpootruiter bij plasje Langemeersen door Bart Heirweg .
12-04-2016 door DVDP

Slechtvalken op markt Oudenaarde: ze zijn er

Slechtvalken op markt Oudenaarde: ze zijn erDoor GGR.  

Voor het vierde jaar op rij komt een koppel slechtvalken tot broeden op de Sint-Walburgatoren op de markt in Oudenaarde. Begin maart werden in een nestkast hoog bovenin de toren vier eieren gelegd. Maandag kroop het laatste kuiken gezond en wel uit de eischaal. 

HYPE 

Niemand had verwacht dat de slechtvalken in het Oudenaardse een echte hype zouden worden. Tal van mensen volgen sinds weken het doen en laten van de vogels op de website van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus (www.natuurpuntvlaamseardennenplus.be) en de stad Oudenaarde (www.oudenaarde.be). Velen hebben dagelijks naar dit moment toegeleefd. Dat blijkt alvast uit de vele reacties die op de facebookpagina (www.facebook.com/SlechtvalkenOudenaarde) en per email bij Natuurpunt en de stad Oudenaarde binnenkomen. Geïnteresseerden kunnen dag en nacht een kijkje nemen via de twee camera’s die deze roofvogels gadeslaan ofwel een samenvatting bekijken van de hoogtepunten op het YouTube-kanaal van de initiatiefnemers (www.youtube.com/channel/UC1CAYjjZuFG9glkcuXEEFkA?nohtml5=False). 

HET LANGE WACHTEN 

Welgeteld 38 dagen heeft geduurd vooraleer het eerste kuiken het levenslicht zag. Algauw volgden ook de drie andere kuikens. Met drie dagen verschil was het maandag 11 april 2016 de beurt aan het laatste kuiken. Een waar succes dat hopelijk blijvend is. Voorlopig is het nog uitkijken naar de zeldzame momenten dat de kuikens van onder de pluimen van de oudervogels piepen, maar weldra wordt het er een drukte van jewelste. Wanneer de hongerige kuikens aanhoudend om voedsel bedelen, vliegen de oudervogels op en aan met prooien. Naarmate ze opgroeien zullen we ook meer van het jonge grut te zien krijgen, maar tot dan is het nog eventjes verlangend uitkijken. 

ER WORDT NIET STILGEZETEN 

Ondertussen zitten Natuurpunt en de stad Oudenaarde niet stil. Eind deze maand komt er - dankzij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen - aan het stadhuis op de markt een uitkijkpunt van waaruit de vogels door passanten kunnen worden bekeken. Daarvoor kan een verrekijker worden ontleend bij de toeristische dienst om de hoek. In de Walburgatoren zal het slechtvalkengezin ook op een groot beeldscherm kunnen bekeken worden. En op 22 mei volgt er een heuse slechtvalkenkijkdag waarop de vliegvlugge dieren met telescopen kunnen worden gevolgd. Voor kinderen en jongeren heeft het Natuureducatief centrum de Kaaihoeve een educatief programma uitgewerkt. In het centrum kunnen ook de hoogtepunten van het broedproces bekeken worden en worden de vogels op beeldscherm geobserveerd.  

AANVULLENDE PERSINFORMATIE 

Bijkomende informatie en een persfoto is te verkrijgen bij de projectcoördinator Gunther Groenez van Natuurpunt Oudenaarde (GSM: 0486/16.74.30 - gunther.groenez@telenet.be). Bij afwezigheid van Gunther kan ook bij Dirk Criel van Natuurpunt Vlaams Ardennen plus (GSM: 0475/45.05.34 – dirkcriel@skynet.be) informatie worden ingewonnen.U kan tijdens de kantooruren ook terecht bij Jelle Didier van de communicatiedienst van de stad Oudenaarde (Tel.: 055/33.51.31 - jelle.didier@oudenaarde.be). 

FOTO: Gerard Mornie
31-03-2016 door DVDP

Fenologielijstjes dikken aan

Fenologielijstjes dikken aan
Eind maart. De eerste soorten zijn al aangevinkt op de fenologielijst. De fenologie is een jaarlijks weerkerende studie waarop de data worden vergeleken van terugkerende trekvogels.

Een van de eerste soorten die zich laat opmerken is de tjiftjaf. Hoewel er de laatste jaren meer en meer blijven overwinteren, is het toch steeds uitkijken naar dat kleine zangertje die uit een nog kale boom zijn getjiftjaf laat horen. Voor mij persoonlijk altijd het sein dat de lente er aan komt. Maart was relatief fris, maar met een zachte start van april in het vooruitzicht, zullen ze uitbundiger beginnen zingen. Ze zijn dan ook al in grotere getale toegekomen.

De vroegste boerenzwaluwen zijn ondertussen ook al onze streek binnengevlogen. De eersten werden op 23 maart gezien boven Oudenaarde (TVA). Ik hoop van harte dat deze taaie kunstvliegers eens een goed broedseizoen kennen. De boerenzwaluw kent al decennia een afname. Hier en daar lees ik cijfers over een afname van 50-75% in de laatste 40 jaar. Een toename van steriele bio-industrie en het verdwijnen van de kleinschaligheid in landbouwgebied zijn daarvoor verantwoordelijk. 

Eind maart kan je ook al gaan zoeken naar de eerste fitissen. Al is het dan nog niet eenvoudig om er eentje te vinden. In april stijgen de kansen. Al zijn de kansen geringer dan pakweg een kleine tien jaar geleden. Ook de fitis kent een afname (daling van 25%). Het was mij ook al opgevallen dat het de laatste jaren steeds moeilijker is om een zangpost te vinden. 

In april kunnen we verder nog onder andere zwartkop, blauwborst, koekoek, grasmus, gele kwikstaart, oever- en huiszwaluw, etc... verwachten.

De laatsten om te arriveren zijn o.a. bosrietzanger, wespendief, grauwe vliegenvanger. Deze komen pas toe in mei. 

Ik ben benieuwd of we dit jaar nog zomertortel zullen zien in de regio. De laatste jaren is het dramatisch gesteld met deze frêle duif in onze contreien met amper een handvol waarnemingen per seizoen. 

Voor een overzicht van de fenologie kan je naar onze website surfen -> waarnemingen -> overzichten -> fenologie. Je kan dan per soort vergelijken op welke datum ze eerst werden gezien.

Foto: Zomertaling door JeVH.