Nieuws
25-01-2010 door BHE

Vrijwilligers gezocht voor Huismussenonderzoek

Vrijwilligers gezocht voor HuismussenonderzoekVrijwilligers gezocht voor Huismussen onderzoek. Vogel-bescherming Vlaanderen vzw voert in samenwerking met de onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie UGent en ABLLO vzw een lange termijnonderzoek naar de dichtheden en aantalsontwikkeling van Huismussen (Passer domesticus) in stedelijke en verstedelijkte gebieden. Huismustellingen volgens de methode van het nieuwe MUS-project (Meetnet Urbane Soorten) van SOVON en Vogelbescherming Nederland zullen de basis vormen van dit onderzoek. In het kader van dit onderzoek zoekt Vogelbescherming Vlaanderen vrijwillige medewerkers die aan dit lange termijnonderzoek willen meewerken. Als vrijwilliger van de Mussenwerkgroep kunt u kiezen
tussen drie verschillende profielen.

U wordt:
  • vaste teller en engageert zich om jaarlijks tijdens de broedperiode van de Huismus drie keer
    Huismussen te inventariseren op acht kort bij elkaar gelegen locaties;
  • puntteller en engageert zich om jaarlijks tijdens de broedperiode van de Huismus drie keer
    Huismussen te inventariseren op één vaste locatie;
  • losse teller en engageert zich om jaarlijks deel te nemen aan het Nationaal Mussentelweekend.

Wenst u deel te nemen aan dit onderzoek? Vul dan vrijblijvend onderstaande gegevens in en wij
houden u op de hoogte.

Download het inschrijvingsformulier.
25-08-2009 door BHE

Workshop natuurfotografie

Workshop natuurfotografieWie naast vogels ook intresse heeft in natuur fotografie kan dit najaar een workshop fotografie volgen onderleiding van Bart Heirweg.

Afhankelijk van je eigen kennis kan je kiezen uit verschillende types. Op deze manier kan ik zowel de beginnende als gevorderde fotograaf de mogelijkheid geven bij te leren.

Op zo’n workshop gaan we zowel tijdens de vroege ochtend als de late namiddag op pad en bezoeken daarbij verschillende locaties, waardoor we uiteenlopende fotografische mogelijkheden zullen creëren. We zijn reeds bij het eerste licht in het veld en kunnen daarom gebruik maken van het mooiste moment van de dag. We besteden bijzondere aandacht aan de kwaliteit en het gebruik van licht. Verder focussen we ons ondermeer ook op cameratechniek, compositie, belichting en het belang van voorbereiding.

Deze workshops worden speciaal op maat geknipt. Door het beperkte aantal deelnemers kan ik bijzondere aandacht besteden aan individuele wensen en verlangens, daarom wordt U ook op voorhand gecontacteerd zodat ik kan bepalen wat U precies verwacht van de dag.

Meer informatie vindt u op: http://www.bartheirweg.com/nl/workshops
30-05-2009 door NDS

Daniel Packet

Bij het zien van een torenvalknestkast zullen we onze gedachten nog dikwijls laten dwalen naar de bezieler van dit project, Daniel Packet, die op 25 mei 2009 voor altijd is weggegaan. ‘Het is goed geweest, zorg voor elkaar’ waren zijn laatste woorden tegen zijn familie rondom hem.

Sedert het ontstaan van onze afdeling 40 jaar geleden is Daniel nooit weg geweest en zijn betrokkenheid was groot. Een korte tijd was Daniel bestuurslid van de toen grote wielewaalafdeling Schelde-Leie. Velen kennen hem als vogelringer. Hij was inderdaad vooral met vogels bezig. Er waren de nestkasten in de bossen en meer 100 torenvalknestkasten die hij ruim 15 jaar opvolgde. En dan was er zijn geduldige uitleg op de wandelingen. Naast vele tochten in de eigen streek begeleidde Daniel een tiental winterse tochten naar de Braakman. Hierdoor leerde hij vogelsoorten kennen die we in Schelde-Leie niet of zelden konden waarnemen. De ouderen uit de vogelwerkgroep herinneren zich zeker de vele W.V.O. vergaderingen waarop hij aan de hand van balgen of opgezette vogels de kenmerken van moeilijke soorten aan de beginnende vogelaars toonde. In die tijd waren dia’s zeldzaam en was van digitale vogelfotografie immers nog geen sprake.

Zijn inzet ten bate van de natuur, op zeer veel vlakken was groot, ook als leraar aan het VTI in Waregem. De Langemeersen in Wortegem-Petegem lagen hem nauw aan het hart, evenals de Pereboomplassen en de Leyhoek in de Leievallei. Ook de spoorwegbedding in Waregem en de IJzervallei waar de kinderen actief zijn in de natuurbescherming mogen we zeker niet vergeten vermelden.

Lange tijd was zijn tuin bijna een vogelasiel en tegelijk een juweeltje aan natuur waar hij samen met zijn vrouw Erna met plezier uren in doorbracht. De binding met die natuur zat er van bij zijn opgroeien in, in een periode waar in zijn polders wielewalen nog in de boomgaarden broeden. Hij heeft net als wij allen de natuur zien achteruitgaan en dat deed hem pijn. Maar hij stuurde duizenden kleine en grote boodschappers de lucht in met een ring, telkens weer en met een glimlach. En ik ben zeker dat het daar in Zulte steeds een goed gevoel en veel voldoening gaf als er een antwoord terug kwam, soms van heel ver

Wij verwoorden hier het medeleven van velen. Hij was op een heel gewone manier een heel belangrijke schakel in het bewustwordingsproces dat natuur en de bescherming ervan erg belangrijk is. Hij heeft die gedachte ook meegegeven aan zijn opvolgers, in de eerste plaats aan zijn zonen Wim en Jo en zijn dochter Greet. Maar ook aan zijn vrienden ringers en de velen die met hem in het veld waren. Hij stond zelden vooraan in de rij maar was een stille werker die bergen verzet heeft. Zo zullen we hem ook steeds blijven herinneren, zo zullen we hem ook erg missen!

Daniel wordt vandaag 30 mei in Waregem uitgeleide gedaan. We zullen er zijn, sommigen iets verder weg, maar allen met een warm hart en veel respect.