Nieuws
02-07-2013 door DVDP

Overzicht bijzondere waarnemingen maart-mei 2013

Overzicht bijzondere waarnemingen maart-mei 2013Sneeuw, koud, nat, winderig… De lente die er geen was. Het had ook een invloed op onze trekvogels. De algemene indruk is dat alles wat later was dit jaar. Regen en sneeuw brachten steltlopers naar beneden in maart, wat zorgde voor grote aantallen. Hopelijk hebben die steltlopers de koude een beetje kunnen verteren. Er zullen alleszins slachtoffers gevallen zijn en de eerste indrukken van het broedseizoen zijn allerminst positief. Er werden ook enkele bijzondere vogels gezien in de regio zoals een vale gier, steltkluten, ijslandse grutto, grote karekiet, bijeneters, een kanoet en andere toffe steltlopers.     Futen tot eenden   Kleine zwaan: 22-03: Hillegem: 4 ex over (DVDB). Kolgans: 2-03: Nokere: 33 ex over (LKI); 6-03 tot 10-03: Zingem, Damstraat: 2 ex (ADV, SFE); 7-03: Nokere: 100 ex over (LKI); 4-04: Eine: 40 ex over (SFE). Zomertaling: 22 waarnemingen. Krooneend: 24-03: Deinze, Vaart: 1 ex (VLO, e.a.). Eider: Deinze, Noorderwal: 1 vr. (al aanwezig vanaf 2/01, laatst gezien 19-05). Brilduiker: 4-03: Oudenaarde, Donk: 1 man (DVDP). Geoorde fuut: 28-04: Eke, Tweelingsputten: 1 ex (LVM, e.a.); 15-05: Nazareth, Callemoeie: 3 ex (DDG, e.a.). Roerdomp: 3-03: Nederename, Putten VDM: 1 ex (NGE); 24-03 en 29-03: Zingem, Grootmeers: 1 ex (LNE, JVD); 5-04: Eke, Koemeersen: 1 ex (NVW). Grote zilverreiger: 44 waarnemingen. Purperreiger: 15-04: Wannegem-Lede: 2 ex over (GCO); 22-04: Nazareth en Eine, Zevenputten: 1 ex (NVW, LME); 13-05: Melden: 1 ex (USA). Ooievaar: 63 waarnemingen. Lepelaar: 2-04: Eke, De Ratte: 1 ex (DVDP, e.a.); 18-05: Leievallei: 1 ex (PDP); 29-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (GCO, DVDP).     
Roofvogels   Vale gier: 26/27-04: Ronse, Wittentak: 1 ex: wild? Escape? (CHE). Visarend: 18-04: Asper: 1 ex (JaVH); 1-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (LNE); 9-05: Kruishoutem, kasteelpark: 3 ex (NGE, DVDP). Rode wouw: 33 waarnemingen! Zwarte wouw: 15 waarnemingen. Bruine kiekendief: 100 waarnemingen, wel enkele dubbelwaarnemingen. Blauwe kiekendief: 50 waarnemingen. Grauwe kiekendief: 25-04: Michelbeke: 1 vr (DBO); 26-04: Wannegem-Lede: 1 vr (GCO); 9-05: Petegem, Langemeersen: 1 vr (DVDP, BHE); 17-05 tot 19-05: Ooike: 1 man (GCO, e.a.). Wespendief: 25 waarnemingen. Havik: 13 waarnemingen. Slechtvalk: Oudenaarde, Walburga: broedgeval met 4 jongen.     
Rallen tot sternen  
Porseleinhoen: 14-04: Eine, Snippenweide: 1 ex roepend (DDG, e.a.). Kraanvogel: 5-03: Sint-Lievens-Houtem, Erwetegem, Wannegem-Lede en Ronse: 1 – 200 – 4 – 85 ex (PHE, HHA, GCO, RWE); 27-03: Berchem: 2 ex (NDS); 2-04: Wannegem-Lede en Maarke-Kerkem: 11 en 2 ex (GCO, DVQ); 21-04: Eke: 1 ex (CZA). Kwartel: 13-05: Kruishoutem, Zijldegemkouter (GCO); 18-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (PVDB); 20-05: Ename, Bos t’Ename: 1 ex (SFE); 27-05: Asper: 1 ex (JaVH); 28-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (NGE). Kluut: 9/10-03: Nazareth, Callemoeie: 1 tot 9 ex (NGE, e.a.); 10-03: Petegem, Langemeersen: 11 ex (DDG, LVDL); 27-03: Deinze, Noorderwal: 9 ex (VLO, KVH); 24-04: Eke, Tweelingsputten: 1 ex (SFE); 11-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (WSI, e.a.). Steltkluut: 23-05: Nazareth, Callemoeie: 3 ex (ADV, e.a.). Bontbekplevier: 40 waarnemingen. Max: 10-03: Heurne, Kouters: 11 ex (DVDP). Goudplevier: 46 waarnemingen. Max: 10-03: Petegem-aan-de-Schelde: 196 ex op kouter (DVDP, DDG, NGE, e.a.) + 9-04: Wannegem-Lede: 362 ex over (GCO). Kanoet: 11-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (DVDP, e.a.). Drieteenstrandloper: 4-5 verschillende exemplaren aan de Callemoeie vanaf 10-05 tot 29-05. Max: 15-05: 3 ex (BDE, e.a.). Bonte strandloper: 48 waarnemingen. Max: 10-03: Ouwegem, akker: 44 ex (NGE, e.a.). Temmincks strandloper: 18-05: Nazareth, Callemoeie: 2 ex (SFE, e.a.). Bosruiter: 18-04: Eke, De Ratte: 2 ex (JeVH) en Semmerzake: 2 ex (JaVH). Zwarte ruiter: 1-04: Zingem, Grootmeers: 1 roepend (JaVH); 28-04 tot 1-05: Meilegem, Kaaimeersen: 3 ex (GGR, e.a.). Groenpootruiter: 49 waarnemingen. Grutto: 107 waarnemingen. Max: 10-03: Eke, De Ratte: 96 ex (DVDP, GGR, e.a.); broedgeval: Bachte-Maria-Leerne: bezet nest met jongen (FGH). Ijslandse grutto: 10-03: Eke, De Ratte: 1 ex (BDE, e.a.). Regenwulp: 11 waarnemingen. Houtsnip: 39 waarnemingen. Bokje: 19 waarnemingen. Max: 8-04: Eine, Snippenweide: 3 ex (DDG, DVDP). Geelpootmeeuw: hele winter tot 2-04: Oudenaarde, omgeving sluis: 1 ex (NGE; e.a.). Pontische meeuw: hele winter tot 8-04: Oudenaarde, omgeving sluis: 1 ex (NGE; e.a.). Dwergmeeuw: 1-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (VLO); 15/16-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (DDG, e.a.). Noordse stern: 16-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (DDG, e.a.). Zwarte stern: 9 waarnemingen. Max: 26-04: Nederename, Putten VDM: 24 ex (NGE, e.a.).     Duiven tot lijsters   
Zomertortel: 15-04: Herzele: 1 ex (NBO); 12-05: Ronse, Oude Spoorweg: 2 ex (DVE); 18-05: Oudenaarde, Meersbloem: 1 ex (GGR, e.a.) & Mullem, Rooigembeekvallei: 1 ex (JaVH); 19-05: Oudenaarde, Donk: 2 ex (WSI, e.a.). Ransuil: 17 waarnemingen. Velduil: 26-04: Zegelsem: 1 ex (LNE); 25-05: Huise, Kolpaert: 1 ex (GCO); 27-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (JaVH, JeVH). Kerkuil: 17 waarnemingen. Bijeneter: 9-05: Kruishoutem, Zijldegemkouter: 3 ex over (GCO). Zwarte specht: 21-03: Ruien, Kluisbos: 1 ex (NDS); 29-03: Nazareth, Hospicebossen: 1 ex (JaVH); 7-04: Wortegem: Spitaelsbossen: 1 ex (SFE); 16-04: Melden, Koppenberg: 1 ex (XCO). Middelste bonte specht: 19-03: Lozer, Bos: 1 ex (NGE); 22-03: Ronse, Sint-Pietersbos: 1 ex (KGO). Kleine bonte specht: 46 waarnemingen. Boomleeuwerik:  11 waarnemingen. Boompieper: 22 waarnemingen. Rouwkwikstaart: 19 waarnemingen. Engelse gele kwikstaart: 24-04: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (JaVH). Pestvogel: 3-04: Oudenaarde, Sluis: 10 ex over (DDG). Nachtegaal: 25-04: Ronse: 1 ex (RWE); 21-05 tot 25-05: Oudenaarde, Camping Donk: 1 ex (LVDL, e.a.); 25-04: Zingem, Spettekraai: 1 ex (XCO); 26-04: Sint-Lievens-Houtem: 1 ex (WRO). Gekraagde roodstaart: 34 waarnemingen, meeste uit Eke. Tapuit: 35 waarnemingen. Paapje: 27-03: Eke, Koemeersen: 1 vr (NVW); 17-04: Melden: 1 ex (SDH); 20-04: Sint-Goriks-Oudenhove: 1 ex (DSC); 22-05 tot 26-05: Elsegem, Scheldemeersen: 1 kp (THE, e.a.); 26-05: Welden, Reytmeersen: 2 ex (JVDB) & Zeveren: 3 ex (JVL). Beflijster: 2-04: Bos t’Ename: 1 ex (USA); 14-04: Petegem, Langemeersen: 1 ex (LNE, e.a.) & Wannegem-Lede: 2 ex (GCO);  16-04: Ronse, Pyreneeën: 1 ex (DVE); 19-04: Welden, Reytmeersen: 1 ex (DDG); 24-04: Eine: 1 ex (DDG).     Zangers tot gorzen   
Braamsluiper: 30 waarnemingen. Rietzanger: 85 waarnemingen. Max: Eine, Snippenweide: 3 zp (DDG). Cetti’s zanger: 55 waarnemingen. Grote karekiet: 18/19-05: Petegem, Scheldekant: 1 ex (ADV, e.a.). Spotvogel: 50 waarnemingen. Grauwe vliegenvanger: 12 waarnemingen. Bonte vliegenvanger: 13-04: Machelen: 1 ex (ECO); 18-05: Huise, Rooigembeekvallei: 1 ex (JaVH). Matkop: 58 waarnemingen. Wielewaal: 30 waarnemingen. Kleine/Grote barmsijs: 18 waarnemingen. Europese kanarie: 15-04: Ronse, Sint-Pietersbos: 3 ex (KGO). Goudvink: 4-03: Ronse, Pyreneeën: 2 ex (DVE); 28-03: Ronse, Tombele: 1 ex (DVE); 19-04: Schorisse, Bos Terrijst: 1 ex (XCO). Appelvink: 26 waarnemingen. Kruisbek: 17-03: Schorisse, Bos Terrijst: 1 ex over (NVE); 2-05: Ronse, Muziekbos: 1 ex (RDS); 3-05: Oudenaarde: 1 ex over (NGE); 27-05: Huise, Beertegem: 1 ex over (BHE). Geelgors: 37 waarnemingen. Grauwe gors: 10-03: Moregem/Ooike: 1 ex (DDG, e.a.); 30-04: Huise, Leystraat: 1 ex (GCO).   Dank aan alle waarnemers! Foto: Bosrietzanger (Oudenaarde, Coupure) door DVDP.
06-06-2013 door DVDP

Honkvaste kievit (door Simon Feys)

Honkvaste kievit (door Simon Feys)In het begin van dit voorjaar lag De Ratte in Eke er goed bij voor steltlopers, met waarnemingen van onder andere grote groepen Grutto’s (tot maximum 97 samen!), Lepelaar, Bontbek- en Kleine plevieren, Watersnip, Wulp, Tureluur, Witgat en Bonte strandloper.   Zelf passeerde ik hier ook regelmatig om eens te kijken wat er zat. Als ik vogels bekijk, probeer ik ook steeds te kijken of er geen ge(kleur)ringde vogels tussenzitten, wat hier begin maart al resulteerde in 2 gekleurringde Grutto’s. Deze bleken allebei in Frankrijk geringd te zijn, en 1 ervan was zelfs 13 jaar oud.   Eind maart zag ik bij een van mijn bezoekjes een Kievit vlakbij de weg zitten, en toen ik hem door de verrekijker bekeek zag ik dat hij een metalen ring droeg. Aangezien hij niet echt aanstalten maakte om weg te vliegen haalde ik telescoop en fototoestel uit, en het lukte zowaar om de volledige code op de ring af te lezen. Het ging om een Belgische ring, en ik was toch wel benieuwd naar waar en wanneer deze vogel geringd was. Thuis stuurde ik meteen de gegevens door naar het KBIN, en toen ik deze week een stapeltje papieren met vooral aflezingen van geringde meeuwen kreeg toegestuurd, zaten de gegevens van deze vogel er ook tussen. Hij bleek als pullus op exact dezelfde plaats geringd als waar ik hem zag, en dit in april 1996! Zo maar even 17 jaar oud dus (en nog niet eerder teruggemeld), lang niet slecht. Een zoektocht op internet leverde al snel het leeftijdsrecord voor Kievit op, een Deense vogel bleek maar liefst 24 jaar en 6 maanden oud geweest te zijn (http://www.euring.org/data_and_codes/longevity-voous.htm), de vogel van Eke heeft dus nog wel even te gaan wil hij of zij dit record breken. De oudste geringde vogel die ik zelf ooit zag was een Kokmeeuw van 24 jaar oud, ook een vogels met een Belgische metalen ring.
10-03-2013 door DVDP

Steltloperfestival: Relaas van een gek weekend

Steltloperfestival: Relaas van een gek weekend
Wat een weekend! Grutto's, bonte strandlopers, kluten, goudplevieren, bontbekplevieren, watersnippen, bokjes, wulpen, ... Zo veel dat je er tureluurs van werd. Overal in de regio kwamen steltlopers dit weekend aan de grond, van de meest banale akker tot ondergelopen weilanden. We weten al langer dan vandaag dat je bij druilerig weer begin maart een goede kans maakt op bv. goudplevier. Maar wat zich gisteren en vandaag heeft afgespeeld, had niemand gedacht. Hier volgt een overzicht van wat er de voorbije twee dagen te zien was.


Het begon allemaal rond de middag op zaterdag. Koude wind en mistig weer trokken heel wat steltlopers naar beneden. Bovendien ligt alles er kletsnat bij. Ideaal dus! Laten we beginnen met de grutto's. Op zaterdag werd een groep van 90 grutto's gezien in de Langemeersen te Petegem, die kort nadien opvlogen. In de late namiddag zaten er al 75 aan De Ratte in Eke. Misschien een deel van de groep uit Petegem? Op zondag werden grutto's bijna overal gezien waar een plas water stond. Een 30-tal in de Langemeersen, tot 97 aan de Ratte in Eke, 47 op een akker in Ouwegem, 40 in de Kaaimeersen te Meilegem. Bovendien werden er nog overvliegende groepen gezien tussen Oudenaarde en Zingem en enkele kleinere groepjes in weiden. Tussen de 97 grutto's aan De Ratte werd op zondag trouwens ook een zeldzame ondersoort van de grutto; de Ijslandse grutto; gezien (BDE, e.v.a.).


Aan de Callemoeie in Nazareth zat op zaterdag een groep van 9 kluten en op zondag in de Langemeersen in Petegem een groep van 11.


De grootste groep goudplevieren was te vinden op een akker in Moregem. 196 goudplevieren voelden zich daar goed thuis tot een jagende slechtvalk de groep in paniek deed wegvliegen. Andere kleinere groepen werden ook nog ontdekt in Eine aan Den Doorn (10 ex), Ouwegem (6 ex), Heurne (16 ex) en in Ronse (7 ex).


Op zaterdag werd 1 bontbekplevier gezien aan de Callemoeie in Nazareth, maar de dag erna kreeg hij gezelschap. In Moregem liep een enkeling tussen de verdronken maïsstoppels, 4 ex. waren te zien in Nazareth, eentje aan De Ratte in Eke, 5 in Ouwegem, 8 in Ooike en grootste groep was te zien op een akker in Heurne: 11 ex.


Op de Snippenweide in Eine zaten op zaterdag 19 watersnippen en 2 bokjes. Een ander bokje werd nog gezien op het industrieterrein De Coupure in Oudenaarde.


Wulpen werden gezien in Ronse, Zingem, Eke, Petegem-Schelde, Ouwegem, Mullem en Heurne.


De grootste groep tureluurs werd gezien in Ouwegem. Een groep van 17 foerageerde op een ondergelopen akker. Aan De Ratte in Eke werden er 9 gezien, en de akker in Moregem was goed voor 8 tureluurs.


Ook de bonte strandlopers waren massaal aanwezig. Op zaterdag tot 40 ex aan De Ratte in Eke en eentje aan de Callemoeie in Nazareth. Op zondag werden er gezien aan De Ratte in Eke (13 ex), Moregem (3 ex), Langemeersen in Petegem (4 ex), Heurne (8 ex) en maar liefst 50 ex in Ouwegem.


Conclusie: deze aantallen zijn zeer ongewoon voor het binnenland. Er werden op 2 dagen meer steltlopers gezien dan in voorbije jaren samen! Wellicht spelen verschillende factoren samen. Het weer lijkt alvast de grootste te zijn. Neerslag brengt sowieso overtrekkende steltlopers naar beneden. Bovendien liggen er heel wat gebieden zeer gunstig bij voor waadvogels door de neerslag van de afgelopen twee dagen. Begin maart is dan bovendien ook nog eens de piekperiode voor de trek van grutto.


Foto: "Bonte strandloper" door Paul Vandenbulcke.