Nieuws
27-08-2016 door DVDP

Opportunist

Opportunist
Door Gunther Groenez.

Als holenbroeder houdt de kerkuil van rustige, donkere nestplaatsen. Tegenwoordig worden steeds meer kerktorens en andere gebouwen afgesloten met gaas om verwilderde duiven te weren. Zo verdwijnen jammer genoeg ook uitstekende broedplaatsen voor de kerkuil. Ook de klassieke oude boerenschuren worden meer en meer vervangen door geheel gesloten loodsen.

Het beschermen van de resterende broedplaatsen en het creëren van nieuwe broedgelegenheid door het plaatsen van nestkasten in gebouwen is een van de hoofddoelstellingen van de Kerkuilenwerkgroep.. Door de jaarlijkse controle van de nestgelegenheden en het ringen van onze vogels leren wij hoe de kerkuilenpopulatie evolueert.

Een kennis meldde eerder een onbekende huisbewoner te hebben opgemerkt die zich zou ophouden in een gat van zijn schoorsteen. Eerst werd geopteerd voor steenuil, die zich trouwens helemaal thuis zou voelen in de stenen buitenschouw. De eigenaar besloot om s’ avonds, net nadat de schemer was ingetreden, de wacht te houden en zich onopgemerkt op te stellen en af te wachten welk dier zijn schouw zou verlaten of binnendringen. Zijn verwondering was groot toen een kerkuil het gat verliet. Zwevend en geruisloos verliet de kerkuil zijn woning richting een nabijgelegen landbouwbedrijf. Dan weet je meteen wel waar de kerkuil gaat jagen voor zijn eerste avondmaal. Enkele minuten later groeide de verbazing omdat er een tweede exemplaar het gat verliet.

De eigenaar besloot me te contacteren voor meer info want de kerkuilen kunnen niet meer verblijven in de schoorsteen wanneer er warmte van de kachel de schouw verlaat. Naast het huis is er een schuur met afgesloten zolder waar we een broedbak mogen plaatsen. Het Regionaal Landschap zal zorgen voor de nestbak en uitvliegpijp.

We danken uiteraard de eigenaar van harte omdat hij nestgelegenheid wil schenken voor deze mooie zeldzame broedvogel.

Foto: Kerkuil door Gunther Groenez.
26-08-2016 door DVDP

Bijna helemaal verdwenen?

Bijna helemaal verdwenen?
Dat het niet goed gaat met de zomertortel staat als een paal boven water. Het aantal waarnemingen van de soort daalt zienderogen, zowel nationaal als hier bij ons in de regio.

Hier ligt de intensieve, homogene landbouw en het habitatverlies aan de basis van de achteruitgang. Waar vind je nog grote houtkanten? Op hun trekroute passeren ze Frankrijk en het Middellandse Zeegebied waar ze intensief bejaagd worden. In hun overwinteringsgebieden in de Sahel heersen er regelmatig langdurige droogtes en de massale kap van de resterende bosjes zijn er schering en inslag.

In 2016 was het aantal waarnemingen op 1 hand te tellen. In mei waren er waarnemingen uit Wannegem (GCO) en Wortegem (CDE). In de Ronsemeersen werd een koppeltje gezien van mei tot juli (XTE, DVE, RWE). Hopelijk zijn die tot broeden gekomen! Een verkeersslachtoffer werd in Leupegem gezien (JVDP). En dan was er nog een waarneming van een koppeltje in Gavere (JaVH).

Een vergelijking om van je stoel te vallen uit "Zijn er nog vogels", Luc Menschaert: " In de Scheldevallei ... bereikt de dichtheid 5 paren per km², vooral ten noorden van Oudenaarde. In de Vlaamse Ardennen is de soort nergens afwezig." De stand voor de volledige regio Schelde-Leie bedroeg 700 tot 900 paren, anno 1988-1990.

Foto: Koppeltje zomertortels in de Ronsemeersen in juni 2016 door Xander Termonia.
04-08-2016 door DVDP

Wistje datje ...

Wistje datje ...Voor nesten van huis- en/of boerenzwaluw op jouw eigendom een vergoeding kan krijgen van de stad Oudenaarde? Je dient een aanvraag in bij de milieudienst van Oudenaarde ter bescherming van zwaluwnesten. De nesten moeten zich uiteraard op het grondgebied Oudenaarde bevinden. Voor een kleine kolonie tot drie nesten krijg je €25. Voor een kolonie van vier tot tien nesten krijg je €50. Voor een grote kolonie van meer dan tien nesten krijg je €100. Leden van de Vogelwerkgroep VA+ komen dan even ter plaatse controleren of de nesten in gebruik zijn en dan word jouw aanvraag goedgekeurd. Mooi initiatief toch?
Foto: juveniele boerenzwaluw te Eine (Dimitri Van de Populiere)
shemale dating