Nieuws
03-05-2016 door DVDP

Callemoeie, nogmaals...

Callemoeie, nogmaals...
3 mei was opnieuw een dag om te onthouden aan de Callemoeie. Na het sternenfestival op 29 april, was het opnieuw kermis aan de Callemoeie. GCO ontdekte een kanoet, en, alweer een dwergstern. Het was de vierde kanoet in negen jaar.

Om het plaatje compleet te maken werden die dag aan de Callemoeie ook nog kluut, bontbekplevier, kleine plevier, tureluur, groenpootruiter, oeverloper, bonte strandloper, visdief, zwarte stern, kleine zilverreiger en lepelaar gezien. NGE haalde van tussen de vele visdieven ook nog een Noordse stern.

Foto: Kanoet aan de Callemoeie, door Luc Verroken.
28-04-2016 door DVDP

Langs Vlaamse wegen

Langs Vlaamse wegen
Afgelopen week werd een rosse grutto ontdekt op de kouters in Heurne (DVDP).

De rosse grutto is een soort die je meer aan de kust mag verwachten op de grote slikken, zoals bv. de Ijzermonding in Nieuwpoort. In het binnenland zijn ze zeldzaam. Maar tijdens de trek kan er natuurlijk altijd eens een soort opduiken op een onverwachte plaats. De vogel bleef een dag ter plaatse.

Voor onze regio is het nog maar de vijfde waarneming sinds 1985 (Bron: "Zijn er nog vogels?, LME" en wgvap.waarnemingen.be). De laatste drie waarnemingen gebeurden in de laatste vier jaar.

Foto: Rosse grutto op Heurnekouter, Dimitri Van de Populiere.
27-04-2016 door DVDP

Sternenfestival aan de Callemoeie

Sternenfestival aan de Callemoeie

Een zeer gezellige drukte. Zo kan je de situatie aan de Callemoeie te Nazareth best beschrijven op 27-04. Er werden op één moment maar liefst vier soorten sternen waargenomen. Een unicum.  

De meest algemene stern die ter plaatse was, was de visdief. Deze stern is een regelmatige bezoeker van de plas tijdens de trekperiode. Er waren wellicht een viertal visdieven aanwezig.  

Daar tussenin vloog een zwarte stern. Of waren het er twee? Deze moerasstern laat zich ook wel vaker zien tijdens de trekperiode, maar is toch een zeldzaamheid in de regio.  

Er kwamen in totaal tien kijklustigen af om de twee topsoorten waar te nemen: dwergstern en noordse stern.  

De dwergstern, ontdekt door NVW, bleef het minst lang ter plaatse. Enkel diegene die er snel bijwaren, konden de soort aanvinken op hun lijstje. Het is de zestiende waarneming van de soort in onze regio. 13 waarnemingen zijn van voor 1986 (grootste groep: 2x 7ex op 9-5-1982 en 19-8-1982 door HRO & JRO op de Callemoeie). Dan werd de soort niet meer gezien tot 2007 (21-05: Callemoeie: 1 ex, DDG​). Verder nog een waarneming in 2010 (7-06: Leebeekvijver Eine: 1 ex, GGR​).  

Tussen de visdieven werd er plots gewag gemaakt van een noordse stern (LVE). Met verenigde krachten van de aanwezige vogelkijkers bleken er uiteindelijk zelfs drie rond te vliegen. Het is de tiende waarneming van de soort in de regio. Er zijn vier waarnemingen uit de jaren '80 en eentje uit de jaren 90. De overige vijf waarnemingen komen uit de laatste vier jaar (1x 2012, 1x 2013, 2x 2015 en nu dus 1x 2016). De drie aanwezige vogels zijn ook meteen goed voor het hoogste aantal ooit in de regio.  

En alsof dat nog niet voldoende was, konden we ook nog genieten van 4 dwergmeeuwen, 5 geoorde futen, een koppeltje kleine plevieren en een zwarte ruiter. 

Bron historische waarnemingen: "Zijn er nog vogels?" Menschaert, 1991 & vwgvap.waarnemingen.be  

Foto: Dwergstern door Jeroen Vanheuverswyn​.