Nieuws
27-04-2016 door DVDP

Sternenfestival aan de Callemoeie

Sternenfestival aan de Callemoeie

Een zeer gezellige drukte. Zo kan je de situatie aan de Callemoeie te Nazareth best beschrijven op 27-04. Er werden op één moment maar liefst vier soorten sternen waargenomen. Een unicum.  

De meest algemene stern die ter plaatse was, was de visdief. Deze stern is een regelmatige bezoeker van de plas tijdens de trekperiode. Er waren wellicht een viertal visdieven aanwezig.  

Daar tussenin vloog een zwarte stern. Of waren het er twee? Deze moerasstern laat zich ook wel vaker zien tijdens de trekperiode, maar is toch een zeldzaamheid in de regio.  

Er kwamen in totaal tien kijklustigen af om de twee topsoorten waar te nemen: dwergstern en noordse stern.  

De dwergstern, ontdekt door NVW, bleef het minst lang ter plaatse. Enkel diegene die er snel bijwaren, konden de soort aanvinken op hun lijstje. Het is de zestiende waarneming van de soort in onze regio. 13 waarnemingen zijn van voor 1986 (grootste groep: 2x 7ex op 9-5-1982 en 19-8-1982 door HRO & JRO op de Callemoeie). Dan werd de soort niet meer gezien tot 2007 (21-05: Callemoeie: 1 ex, DDG​). Verder nog een waarneming in 2010 (7-06: Leebeekvijver Eine: 1 ex, GGR​).  

Tussen de visdieven werd er plots gewag gemaakt van een noordse stern (LVE). Met verenigde krachten van de aanwezige vogelkijkers bleken er uiteindelijk zelfs drie rond te vliegen. Het is de tiende waarneming van de soort in de regio. Er zijn vier waarnemingen uit de jaren '80 en eentje uit de jaren 90. De overige vijf waarnemingen komen uit de laatste vier jaar (1x 2012, 1x 2013, 2x 2015 en nu dus 1x 2016). De drie aanwezige vogels zijn ook meteen goed voor het hoogste aantal ooit in de regio.  

En alsof dat nog niet voldoende was, konden we ook nog genieten van 4 dwergmeeuwen, 5 geoorde futen, een koppeltje kleine plevieren en een zwarte ruiter. 

Bron historische waarnemingen: "Zijn er nog vogels?" Menschaert, 1991 & vwgvap.waarnemingen.be  

Foto: Dwergstern door Jeroen Vanheuverswyn​.

26-04-2016 door DVDP

Hotspot Langemeersen

Hotspot LangemeersenNatuurgebied Langemeersen, langs de Schelde tussen Oudenaarde en Petegem, is de voorbije twee weken een beetje de place to be voor onze vogelkijkers. Een plasje in het zuidelijk deel van het gebied trok de voorbije twee weken enkele interessante vogels aan.

De akkerplas was goed voor zomertaling, bontbekplevier, kleine plevier, bonte strandloper, zwarte ruiter (ontdekt door BHE), kluut, oeverlopers, scholeksters, ... . De grootste groep groenpootruiters bestond uit 8 vogels. De witgatjes waren eens met 9 tegelijk te zien. De tureluurs deden met 13 vogels tezamen het ook niet slecht. Er werd ook al een vroege bosruiter gevonden (JaVH).
 
In het gebied zelf zijn ook blauwborsten, rietzangers en roodborsttapuit te zien. Er werden de voorbije 14 dagen ook heel wat beflijsters gezien, wat in onze contreien toch een niet alledaagse doortrekker is. Goed nieuws ook uit het rietveldje. Na het geslaagde broedsel van de bruine kiekendieven vorig jaar, is er nu ook opnieuw balts gezien. Doen ze het voor het tweede jaar op rij? Top of the bill is natuurlijk de waarneming van de grijze wouw (25-04) door JaVH. Na de waarneming werd er vrijwel meteen intensief door vijf personen gezocht in het gebied, helaas zonder succes. Deze soort werd nog nooit eerder in de regio gezien. Ook op nationaal niveau is dit een uiterst zeldzame soort. Zo werd er op Wapenstilstand 2015 een grijze wouw in Doel gezien die maar liefst min. 100 vogelkijkers lokte.
 
Foto: Groenpootruiter bij plasje Langemeersen door Bart Heirweg .
12-04-2016 door DVDP

Slechtvalken op markt Oudenaarde: ze zijn er

Slechtvalken op markt Oudenaarde: ze zijn erDoor GGR.  

Voor het vierde jaar op rij komt een koppel slechtvalken tot broeden op de Sint-Walburgatoren op de markt in Oudenaarde. Begin maart werden in een nestkast hoog bovenin de toren vier eieren gelegd. Maandag kroop het laatste kuiken gezond en wel uit de eischaal. 

HYPE 

Niemand had verwacht dat de slechtvalken in het Oudenaardse een echte hype zouden worden. Tal van mensen volgen sinds weken het doen en laten van de vogels op de website van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus (www.natuurpuntvlaamseardennenplus.be) en de stad Oudenaarde (www.oudenaarde.be). Velen hebben dagelijks naar dit moment toegeleefd. Dat blijkt alvast uit de vele reacties die op de facebookpagina (www.facebook.com/SlechtvalkenOudenaarde) en per email bij Natuurpunt en de stad Oudenaarde binnenkomen. Geïnteresseerden kunnen dag en nacht een kijkje nemen via de twee camera’s die deze roofvogels gadeslaan ofwel een samenvatting bekijken van de hoogtepunten op het YouTube-kanaal van de initiatiefnemers (www.youtube.com/channel/UC1CAYjjZuFG9glkcuXEEFkA?nohtml5=False). 

HET LANGE WACHTEN 

Welgeteld 38 dagen heeft geduurd vooraleer het eerste kuiken het levenslicht zag. Algauw volgden ook de drie andere kuikens. Met drie dagen verschil was het maandag 11 april 2016 de beurt aan het laatste kuiken. Een waar succes dat hopelijk blijvend is. Voorlopig is het nog uitkijken naar de zeldzame momenten dat de kuikens van onder de pluimen van de oudervogels piepen, maar weldra wordt het er een drukte van jewelste. Wanneer de hongerige kuikens aanhoudend om voedsel bedelen, vliegen de oudervogels op en aan met prooien. Naarmate ze opgroeien zullen we ook meer van het jonge grut te zien krijgen, maar tot dan is het nog eventjes verlangend uitkijken. 

ER WORDT NIET STILGEZETEN 

Ondertussen zitten Natuurpunt en de stad Oudenaarde niet stil. Eind deze maand komt er - dankzij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen - aan het stadhuis op de markt een uitkijkpunt van waaruit de vogels door passanten kunnen worden bekeken. Daarvoor kan een verrekijker worden ontleend bij de toeristische dienst om de hoek. In de Walburgatoren zal het slechtvalkengezin ook op een groot beeldscherm kunnen bekeken worden. En op 22 mei volgt er een heuse slechtvalkenkijkdag waarop de vliegvlugge dieren met telescopen kunnen worden gevolgd. Voor kinderen en jongeren heeft het Natuureducatief centrum de Kaaihoeve een educatief programma uitgewerkt. In het centrum kunnen ook de hoogtepunten van het broedproces bekeken worden en worden de vogels op beeldscherm geobserveerd.  

AANVULLENDE PERSINFORMATIE 

Bijkomende informatie en een persfoto is te verkrijgen bij de projectcoördinator Gunther Groenez van Natuurpunt Oudenaarde (GSM: 0486/16.74.30 - gunther.groenez@telenet.be). Bij afwezigheid van Gunther kan ook bij Dirk Criel van Natuurpunt Vlaams Ardennen plus (GSM: 0475/45.05.34 – dirkcriel@skynet.be) informatie worden ingewonnen.U kan tijdens de kantooruren ook terecht bij Jelle Didier van de communicatiedienst van de stad Oudenaarde (Tel.: 055/33.51.31 - jelle.didier@oudenaarde.be). 

FOTO: Gerard Mornie