Nieuws
09-03-2014 door DVDP

Groep kraanvogels houdt halt in de Langemeersen

Groep kraanvogels houdt halt in de LangemeersenDeze morgen werd een groep van rond de 40 kraanvogels ontdekt in de Langemeersen door Ludo VDL vanop de vaste voorjaarstelpost. De kraanvogels zaten midden in de meersen in een ondergelopen weide. Eind februari was er al eens een piek in de trek van kraanvogels. Toen werden er verschillende groepen gezien in de regio. Ook dit weekend was het "gank" in België met meer dan 1000 waarnemingen op 2 dagen, waarvan wij er toch eentje mochten meepikken. De hoofdmeute was zoals altijd bij kraanvogels voor het oosten van het land. Foto: Gunther Groenez
12-02-2014 door DVDP

Witoogeend in Nederename

Witoogeend in Nederename
Er zit al een week witoogeend in Nederename op de uitgegraven kleiput van Vande Moortel. De vogel bevindt zich in een groep kuifeenden. 

De witoogeend is een schaarse broedvogel in Oost-Europa die in aantal afneemt. Voor België is het een vrij schaarse doortrekker en wintergast. Ze komen vaak voor tussen andere duikeenden en kunnen vrij lang op dezelfde plaats blijven hangen. Soms gebeurt het ook dat ze bij gebrek aan partners hybridiseren met andere duikeenden zoals kuif- en tafeleenden.

Het zijn ook graag geziene vogels in collecties bij kwekers vanwege de mooie kleuren die het mannetje vertoont. Bij de vogel van Nederename werden alvast geen (kleur)ringen gezien aan de linker- of rechterpoot, wat dus goed nieuws is voor diegenen die hem willen toevoegen op hun lijstje. Het is (nog maar) de achtste vogel van vermoedelijk wilde afkomst in tien jaar tijd in de regio.

Foto: Dimitri Van de Populiere 
01-02-2014 door DVDP

Roodkeelduiker op bezoek

Roodkeelduiker op bezoekOp de Donkvijver in Oudenaarde zit sinds 29 januari een adulte roodkeelduiker in winterkleed. De vogel werd ontdekt door NGE tijdens een slaapplaatstelling van meeuwen. Ondanks de verstoring op en rond de vijver, is deze duiker al enkele dagen aanwezig. Deze vogel is uitsluitend een wintergast. In België wordt hij regelmatig gezien aan de kust. Waarnemingen in het binnenland zijn eerder een zeldzaamheid. In het voorjaar vertrekken ze terug naar Scandinavië of West-Rusland.

Het was ondertussen alweer drie jaar geleden dat deze soort in de regio werd gezien. In 2011 werden we verwend met drie waarnemingen (2x op de Schelde in Oudenaarde, 1x op Tweeling in Eke). 

Foto: Bart Heirweg.