Nieuws
24-05-2016 door DVDP

Uitgebroed? Opgevoed?

Uitgebroed? Opgevoed?Deze titel is gebruikt om speciaal om de aandacht te trekken op het broedseizoen en de opvolging ervan. Nu de laatste trekkers stilaan doorgeschoven zijn blijft voor vele waarnemers een eerder saaie periode over wat betreft zeldzamere soorten. Toch is het voor de ‘vogelkunde’ van ons werkingsgebied erg belangrijk te weten welke soorten en in welke aantallen er nog broedend voorkomen. Eén voorbeeld: de ringmus, vroeger algemeen, nu? Verder uiteraard de ‘kwetsbaren’: matkop, gekraagde roodstaart, wielewaal, de akkervogels (met de gorzenteldag)… een heel lijstje in deze tijden. En de zeldzaamheden, bv. de orpheusspotvogel of de zomertortel: komen die tot broeden op de waarnemingsplaatsen, en zijn er jongen gezien? Belangrijk is dat uiteraard om te weten als de soort zich vestigt of zoals bij de matkop stilaan uitsterft bij ons. Veel soorten zijn immers al in alle stilte heengegaan, denk aan de fluiter en vergeet vooral de ‘gewone’ soorten niet.
 
Ons ‘jaar van de kievit’ loopt en zoals daarbij aangestipt in Meander is het aantal geslaagde nesten een waardemeter voor het voortbestaan van de soort. Minder dan 1 tot 2 jongen per jaar grootbrengen per koppel is tekenend voor een tanende populatie en mogelijks het verdwijnen als broedvogel . Het voorjaar was echt niet goed voor deze soort. Van meerdere kanten kwamen meldingen van verloren gegane eerste broedsels door de akkerwerkzaamheden. Slechts sporadisch waren er jongen, en die moeten dan nog kunnen opgroeien in een land van kraaien en intensieve landbouw en wispelturig weer. Nu is er een tweede broed, dikwijls op akkers waar de rust is weergekeerd, graag uitkijken dus of het beter wordt.
 
Blijven dan de soorten waar je al wat speciaal moet naar uitkijken: zal de slechtvalk in Ronse broeden bv? Bij de roofvogels is ten andere algemeen veel aandacht vereist: de meeste doen nogal geheimzinnig in de broedtijd, zelfs buizerd en torenvalk. Bij soorten als wespendief, boomvalk, havik, sperwer…. kunnen toevallige waarnemingen in een gebied de aandacht scherpen. Zeker in de periode dat er jongen zijn is de kans op waarnemingen groter omdat voedsel dient aangebracht. Of een avondwandeling om bedelende ransuilen of bosuilen te horen en wie weet nog die enige nachtegaal… maar ook soms blauwborst of bosrietzanger. Het mag ook gewoner: holenduif, roeken, zwarte roodstaart, de zwaluwen, en zoveel meer. Op waarnemingen.be doorgeven met de broedcodes is aangeraden: bezet nest, pas uitgevlogen jongen, paar in broedterritorium…. Dit is makkelijker voor de verwerking.
 
Mei en juni en nog juli voor een aantal soorten blijven dan ook belangrijke maanden om de vinger aan de pols te houden hoe goed of slecht de soorten het bij ons doen. Saai? Allesbehalve toch…..
 
Door Norbert Desmet
 
Foto: Kievit pulli in Langemeersen door JaVH
09-05-2016 door DVDP

Fraaie tuinsoorten

Fraaie tuinsoortenAsper dorp, niet meteen de plaats waar je uiterst zeldzame soorten verwacht. Maar op amper twee dagen tijd doken er toch wel eventjes twee knalsoorten op. JaVH zag er op 8 mei een bijeneter. Alsof dat nog niet goed genoeg was, prikte hij er de dag nadien ook nog even een roodpootvalk bij. Die kunnen tellen als tuinsoort.

Het is de achtste keer dat bijeneter wordt gezien in VA+. Oude waarnemingen: 1969 (Oudenaarde, 1ex, JVB) , 1985 (Deinze, 1 ex, RLO), 1997 (Maarkedal, 1ex, Jacques), 2004 (Ronse, 9ex, Nico) 2007 (Nederename, 1 ex), 2013 (Kruishoutem, 3ex, GCO),  2015 (Zottegem, 2ex, BMA). Een drietal dagen na de waarneming in Asper werden er 4 bijeneters gezien in Astene door IST. Mogen we deze soort de komende jaren meer en meer verwelkomen? De kans zit er wel in. Ze worden over heel België meer opgemerkt de laatste jaren. Vorig jaar was er zelfs nog een geslaagd broedgeval net ten westen van ons, in Harelbeke.
 
Een goeie 24 uur later opnieuw prijs in het luchtruim boven Asper. Een vrouwtje roodpootvalk vliegt over. Het is de negende waarneming van de soort in de regio én bovendien al de tweede keer dat JaVH ze in Asper ziet.  Foto: roodpootvalk over Asper, JaVH
08-05-2016 door DVDP

Negen soorten roofvogels op één dag in VA+

Negen soorten roofvogels op één dag in VA+
Moederdag bleek een goede dag te zijn voor roofvogels in de regio. Er werden maar liefst negen verschillende soorten opgemerkt.

Er werden drie rode wouwen gezien: Ouwegem (SHE), Sint-Lievens-Esse (NaVW) en 's avonds in Zingem (ADV)

Zwarte wouwen boven Opbrakel (SDB) en drie tegelijk -ja je leest het goed- boven Nederbrakel (LNE).

LVDL had het geluk om een grauwe kiekendief te zien boven Mater.

Bruine kiekendieven werden gespot in de Langemeersen te Petegem, Grammene en Zingem.

Slechtvalk, boomvalk, torenvalk, buizerd en sperwer dikten het lijstje verder aan.

Kontaktesex
Foto: Rode wouw boven Zingem, Paul Vandenbulcke.
online flirten