Nieuws
18-01-2015 door DVDP

Duo kleine zwanen in de Leievallei

Duo kleine zwanen in de LeievalleiIn de Leievallei te Zulte pleisteren al geruime tijd twee kleine zwanen. Deze sierlijke vogels zijn te vinden op een akker naast de brug over de Leie van Zulte naar Oeselgem. De dieren werd ontdekt op 18-01 door FTJ. 

De kleine zwaan is een zeldzame wintergast uit arctisch Rusland. Ze lijken goed op de zeldzamere wilde zwaan. Maar zoals de naam al doet vermoeden is de kleine zwaan een stuk kleiner. In vlucht is het niet altijd even gemakkelijk om beide soorten uit elkaar te houden zonder groottevergelijking. Het beste kenmerk is het geel aan de snavelbasis. De wilde zwaan heeft meer geel op de snavel die doorloopt tot onder en voorbij het neusgat. De kleine zwaan heeft minder geel op de snavel.

Het is ondertussen al twee jaar geleden dat er nog kleine zwanen aan de grond werden gezien in de regio. In 2013 mochten we ons verblijden met een groep van maar liefst 13 kleine zwanen op een natte akker in Vinkt. 

Foto: 2 kleine zwanen, Zulte, Leievallei door DVDP.
15-01-2015 door DVDP

Kraanvogels in de Langemeersen is waarneming van 2014

Kraanvogels in de Langemeersen is waarneming van 2014Naar goede traditie werd op de nieuwjaarsreceptie van de VWG de GMO-award uitgedeeld die de mooiste waarneming van afgelopen jaar bekroont. Dit jaar viel LVDL in de prijzen. Hij vond in maart een grote groep van 40 kraanvogels aan de grond in de Langemeersen in Petegem. De vergelijking met Lac du Der waar 's winters grote groepen kraanvogels verblijven was niet ver te zoeken en de waarneming met dan ook met een meerderheid van de stemmen verkozen. Hij ontving een mooie fotokader geschonken door Gerard.

Het podium werd vervolledigd door ADV die in het najaar een groep van 23 baardmannetjes ontdekte in de Snippenweide in Eine. Op plek drie stond de juniwaarneming van een zeldzame roodmus, eveneens in de Langemeersen.

De wisselbeker voor "Lijster van het jaar" ging deze keer naar GCO, die 173 soorten zag binnen de grenzen van ons werkingsgebied.  

Het was opnieuw een geslaagde receptie. Een grote dank u aan iedereen die heeft geholpen. 

Benieuwd wie volgend jaar zo'n kader naar huis mag meenemen...


30-12-2014 door DVDP

Verslag Braakmantocht

Verslag Braakmantocht
Vanaf de kerk van Eke rijden we met één wagen naar de Braakmankreek nabij Terneuzen, Nederland.

Vanaf de Braakmandijk genieten we van een prachtige zonsopgang, niettegenstaande een ijzige wind. Ganzen slapen op de zandbanken in de Westerschelde en komen in kleine groepjes  of in lange slierten overgevlogen. We herkennen een honderdtal grauwe ganzen maar vooral zo’n 350 brandganzen. Ook groepjes kolganzen en 8 toendrarietganzen komen laag overgevlogen.

Op de Braakmankreek is het eerder kalm: een drietal brilduikers, een tiental kuifeenden en een voorbijvliegende middelste zaagbek. Op de ligweide van het recreatieoord sliepen honderden wulpen, die nu in kleine groepjes van telkens zo’n 25 wulpen over komen vliegen op weg naar de polders. Ook watersnip, 2 kemphanen en 7 putters komen overgevlogen. Géén overnachtende kleine zwanen: zij slapen wellicht op het waterspaarbekken van Philippinne. 19 exemplaren komen echter laag aangevlogen en landen op de kreek. Ook 22 kluten vliegen over de Braakmankreek.

We keren terug naar de ingang van het recreatiedomein en krijgen het gezelschap van vier leden uit Zottegem.  We zijn nu met zeven om de dag verder te zetten.

Vanaf de nieuw aangelegde parking van Braakman-noord wandelen we tot de Grote plas, een nieuw natuurontwikkelingsterrein. Op weg in het struweel zien we 2 goudvinken. Op de Grote plas 2 knobbelzwanen, 40 slobeenden, 13 bergeenden, 50 wintertalingen, krakeenden, kuifeendjes en een tafeleend en in het aanpalende weiland wat koperwieken. Ook sperwer, torenvalk en buizerd worden gezien. Tijdens de picknick komen nogmaals 12 kleine zwanen overgevlogen.

In de namiddag trekken we naar de Westerschelde. In de grachtjes onderweg zien we 2 kleine zilverreigers en 2 ijsvogels wegvliegen.  Een tegenvaller aan de Westerschelde is het lage water en de verzanding van deze bocht in de Westerschelde. Eerst wandelen we richting Braakmanhaven. We zien een vijftal rietgorzen. Op het slik zitten erg weinig scholeksters en maar enkele tureluurs. In de Braakmanhaven lossen en laden momenteel 7 schepen… niet verwonderlijk dat er hierdoor geen vogels pleisteren… we zien er amper 4 futen.

Omstreeks 15u verlaten Frans, Monique, Natalie en zoon Pieter-Jan ons. Jammer, want ze zijn nog geen kwartiertje weg of we ontdekken 1 oeverpieper en 1 strandleeuwerik. Die laat zich gewillig door Jeroen fotograferen en door Eddy en mezelf langdurig bekijken.

We wandelen door tot Paulinahaven. In het slikken- en schorrengebied en op de dijk foerageren een 50-tal groenlingen. Op het slik lopen verspreid een tiental tureluurs en zo’n 200 scholeksters. Ook de kleine zilverreiger foerageert er.  De ontdekking van een groenpootruiter doet ons schrikken: is dat wel een overwinteraar (even dachten we zelfs aan een kleine geelpootruiter…)? Ook een zilverplevier wordt herkend en voorbij de staken van Paulinahaven zien we een mannetje eider. Blijkbaar de enige vogel van de Westerschelde dit jaar (volgens een plaatselijke vogelaar). We missen echter de bonte strandlopers en drieteentjes… die komen er niet meer… Ook géén velduil of blauwe kiekendief… géén fratertjes meer… wat is dit natuurgebied toch veranderd in al die jaren. Ooit overwinterden 600 fraters hier aan de Westerschelde tussen Terneuzen en Vlissingen…

We krijgen de tip om nog even naar de Plaskreek te rijden: alweer een nieuw natuurcompensatiegebied naast een oude kreek.  We zien er 15 zwarte ruiters, 3 kleine zilverreigers en 50 Canadese ganzen…

Het wordt ondertussen donker en we keren terug naar Eke. Net voor Zelzate vliegen nog 12 goudplevieren over de wagen de polder in en loopt er ook een ree… Op de soortenlijst van vandaag komen een zeventigtal vogelsoorten.

Verslaggever en gids van dienst: Jacques Vanheuverswyn.
Foto strandleeuwerik: Jeroen Vanheuverswyn