Nieuws
13-09-2015 door DVDP

Excursie naar de Ijzermonding

Excursie naar de Ijzermonding
Zondagvoormiddag stond een excursie naar de Ijzermonding in Nieuwpoort gepland. De omstandigheden waren ideaal: zachte temperaturen, weinig wind en veel goesting!

De soortenteller dikte al aan vanuit de wagen. Een mannetje bruine kiekendief vloog laag over de E40 bij Mannekensvere. Het zou de eerste van vele zijn.

Omstreeks half acht verzamelden we met negen deelnemers op de parking aan de Halvemaanstraat voor een tocht langsheen de Ijzermonding. De eerste steltlopertjes werden al aangekruist op het lijstje vanaf de parking: kanoet, rosse grutto, tureluur, scholekster, wulp, steenloper en oeverloper. Verder nog kleine zilverreiger, grote mantelmeeuw, ijsvogel en … een hoog overvliegende bruine kiekendief, duidelijk op trek.

Langsheen het wandelpad naar het staketsel werden we nog verwend met twee tapuiten, roodborsttapuit, graspiepers, kneutjes en een schitterend schouwspel verzorgd door een juveniele bruine kiekendief en een vrouwtje blauwe kiekendief. Beiden kwamen heel dicht langs de groep vliegen. Ze jaagden in de schorren, vlogen over de duinen en vertoonden sterke staaltjes acrobatiek. De torenvalk die er kwam tussenvliegen leek toch wel wat overdonderd. Dat allemaal in een mooi ochtendzonnetje. 

Ondertussen waren we al aan de pier waar je een mooi uitzicht hebt over het reservaat. Tijd om het slik af te speuren. Meteen vielen de twee lepelaars op die zich even aan een ochtendwandeling waagden. Verder zaten de eerder vernoemde steltlopertjes er ook, met aanvulling van zwarte ruiter, bonte strandloper, bontbekplevier en een kleine strandloper. Eén van de bontbekjes zijn ochtend liep minder fortuinlijk af toen een slechtvalk hem uit de lucht plukte. Knap vastgelegd door Jeroen! Oh ja, de vierde bruine kiek kwam aangevlogen van over zee en zette zijn tocht verder naar het zuiden.

Even naar het staketsel wandelen: over zee kijken kan geen kwaad, zeker niet in deze periode. Op het strand naast het staketsel lag een gewone zeehond te rusten, tot een paar nieuwsgierige toeristen met de smartphone een foto wilden nemen. Weg was de zeehond, net als de grote sterns en rosse grutto’s die ook op het strand zaten. Op het einde van het staketsel werden de telescopen en verrekijkers in gereedheid gebracht om enkele zeevogels te zien. We zagen twee maal een jager laag boven de golven, maar helaas een beetje te ver om echt 100% zeker te zijn. We dachten tot twee maal toe een kleine jager. We hadden wat meer geluk met een juveniele jan-van-Gent die langs het staketsel kwam vliegen. Aan de horizonlijn vloog wellicht een troep zwarte zee-eenden. 

Op de terugweg naar de parking pikten we nog drie zilverplevieren mee.

We mogen terugblikken op een geslaagde tocht met toch twaalf soorten steltlopertjes en zes soorten roofvogels.  

Foto: Blauwe kiekendief door Jeroen Vanheuverswyn.

06-09-2015 door DVDP

Bijzondere waarnemingen zomer 2015

Bijzondere waarnemingen zomer 2015
Hier volgt een beknopt overzichtje met de leukste en meest bijzondere waarnemingen van de voorbije zomer (juni-augustus).

De drukst bezochte plek onder de vogelkijkers moet wel de Putten VDM geweest zijn in Nederename. Daar zijn ze al de hele zomer klei aan het ontginnen waardoor het waterpeil van de plas erg gezakt is. Zo zijn enkele slikplaten aan de oppervlakte gekomen. Het werd de put van de witte vogels... Al van half augustus hebben kleine zilverreigers en twee lepelaars er hun kamp opgezet. Het maximale aantal kleine zilverreigers die er werden gezien was drie, een evenaring van het record voor de regio. De twee lepelaars wisselden elkaar af. Een jong exemplaar bleef een dagje, terwijl een ouder exemplaar er al vanaf 19-08 zit (deze namiddag zat hij er nog steeds!). Een krombekstrandloper hield er eind juli ook even halt (DVDPi). Het was nog maar de tweede waarneming in 26 jaar van deze soort in onze regio.

De grootste zeldzaamheid werd half juni gezien in het Dal in Heurne door DDG. Tijdens eens van zijn broedvogelrondes stootte hij een poelsnip op. Het is de vijfde waarneming voor onze regio. De vorige dateren uit de jaren 70 en 80.
Het was een goed jaar voor bijeneters in België, maar VA+ moet het stellen met 1 waarneming van twee overvliegende vogels in Zottegem (BMA). Een duinpieper werd gezien boven Eine door DDG.

De orpheusspotvogel broedde voor het tweede jaar op rij in Ronse (DVE). Mogelijk heeft de soort ook nog ergens anders gebroed. Er waren immers 4 verschillende zangposten. De bruine kiekendieven in de Langemeersen brachten drie jongen groot (THE). Een koppeltje roodborsttapuit heeft drie jongen voortgebracht in de Vallei van de Zeverenbeek in Deinze (AB). Er was wat verwarring rond een mogelijk broedsel van rode wouw in Nukerke/Zulzeke. Uiteindelijk werden geen concrete bewijzen van nest gezien.

Half augustus zijn ook onze TTP's in actie geschoten. De komende weken en maanden zullen deze bezet blijven. Op de TTP Leystraat werd al duinpieper gezien (GCO), TTP Vinkemolen scoorde al met zwarte ooievaar.

Foto: Lepelaar en kleine zilverreiger (door DVDP).
30-08-2015 door DVDP

Ringactiviteit

Ringactiviteit
door GGR.

Zondagochtend verzamelden 16 enthousiastelingen om de jaarlijkse ringactiviteit bij te wonen.

Net na het felle onweer van de voorbije nacht had TLI zijn netten opgetrokken langsheen het riet en één bij het dichte struikgewas.
Benieuw welk effect de onweersbui zou hebben op de vangst...

NDS nam de groep op sleeptouw en lichtte de hele groep in over de historiek van het gebied. Onderweg werd een beetje uitleg gegeven over de plaatselijke fauna en flora.

In totaal werden 131 exemplaren uit de netten gehaald verdeeld over 16 soorten zangvogels. Als uitschieter mochten we een gekraagde roodstaart uit de hand waarnemen, ook 2 tuinfluiters en 3 rietzangers. Een prachtige blauwborst er ook bij.

Bosrietzanger en de kleine karekiet zijn visueel nauwelijks van elkaar te onderscheiden, tenzij bij meting van enkele vleugelparameters. Dat kon de groep dan ook eens beleven.

Een boomkruiper werd blijkbaar ook aangetrokken door het aanlokkelijke geluid van de andere vogels die door de luidsprekers galmde.

Verder noteerden we 52 zwartkoppen en 42 kleine karekieten. 
Als gewone soortjes werden heggenmus, grasmus, merel , koolmees en pimpelmees genoteerd.

Hartelijk dank aan TLI en SFE om deze leuke activiteit te mogen bijwonen.

Volledige telling: http://trektellen.nl/count/view/1081/20150830

Foto: gekraagde roodstaart door GGR.