Nieuws
20-01-2014 door DVDP

Gezocht: Geelgors

Gezocht: Geelgors
De geelgors is een van de typische soorten geweest in onze streek, vroeger zelfs ook buiten de Vlaamse Ardennen. Daar zijn nu nog de laatste broedgebiedjes maar de winteraantallen zijn onrustwekkend gedaald, van nog meer dan 100 een paar jaar geleden naar een paar luttele waarnemingen nu.  Ook rietgors is in vrije val en de grauwe gors is bij ons ongeveer uitgestorven. Wat is er mis met de gorzen?

Daarom de oproep: kijk deze winter extra uit naar de soort op uw wandelingen en geef die door aan de vogelwerkgroep of de redactie of op waarnemingen.be. Het is een soort in nood en meten is weten, zoals zo dikwijls.
 
Artikel: Norbert Desmet
Foto: Bart Heirweg
08-01-2014 door DVDP

Bruine boszanger is soort van 2013

Bruine boszanger is soort van 2013

Bij het begin van het nieuwe jaar wordt er traditie-getrouw even terug-gekeken op wat het voorbije jaar ons heeft gebracht. Zo werd op onze nieuwjaarsreceptie voor de vierde maal de wisselbeker “lijster van het jaar” uitgedeeld, een prijs voor wie het hoogste aantal vogelsoorten heeft gezien binnen de regiogrenzen van VA+ op 1 jaar tijd. SFE mag de wisselbeker voor een jaartje op de schouw zetten. Hij klokte af op 180 soorten en kwam daarmee dicht in de buurt van het record (182 in 2011 door DDG).

De prestigieuze “Gerard Mornie-award” werd voor de derde keer overhandigd aan de persoon die de mooiste en zeldzaamste soort heeft gevonden tijdens het voorbije jaar. De winnaar wordt democratisch verkozen d.m.v. een stemming.  Gerard leverde net als vorig jaar eigenhandig de prijs: een mooi kader met foto. Dit jaar werd er gekozen voor de  bruine boszanger van DDG. Dit kbv-tje uit Oost-Siberië ontbreekt wat aan X-factor, maar is zeldzaam genoeg om de meerderheid van de stemmen achter zich te krijgen. Het gaat hier om de allereerste waarneming ooit voor VA+.  Hij volgt de breekbekstrandloper (2012 door ADV) en de 8 morinelplevieren (2011 door GCO) op. Op de tweede plaats volgde de kleinste jager (door ADV). De derde plek was voor de grote karekiet (door ADV).

Proficiat aan SFE en DDG. Een grote dank u wel aan Gerard en iedereen die heeft meegeholpen op de receptie.

24-12-2013 door DVDP

Verstoring op Donk zorgt voor slachtoffers

Verstoring op Donk zorgt voor slachtoffers

Afgelopen weken kwamen er regelmatig meldingen binnen van dode of gewonde meeuwen rond de Donkvijver in Oudenaarde, meer bepaald onder de hoogspanningskabels die in de buurt van de vijver staan. De meeuwen vliegen er 's nachts tegen en storten dan gewond naar beneden. Sommigen overleven de val niet. De meeuwen vliegen 's nachts op van de slaapplaats omwille van verstoring. Dat gebeurt meestal door bootjes, hoewel dit verboden is tijdens de wintermaanden net om verstoring tegen te gaan. De meeste van de slachtoffers zijn kokmeeuwen, niet onlogisch gezien die het talrijkst aanwezig zijn op de slaapplaats, gevolgd door de stormmeeuwen. 

De Donkvijver is de belangrijkste meeuwenslaapplaats in de Vlaamse Ardennen. In de wintermaanden troepen 's avonds duizenden meeuwen samen op de vijver. De kokmeeuwen zijn het talrijkst, met maxima tegen de 4500 aan, gevolgd door de stormmeeuwen, met maxima tegen de 1200 aan. De grotere soorten zoals zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en uitzonderlijk eens de zeldzame geelpootmeeuw, pontische meeuw en grote mantelmeeuw blijven er ook slapen. 

Foto: Kokmeeuwen door Dimitri Van de Populiere.