Nieuws
21-01-2013 door DVDP

Vrouwtje eider al hele poos aan Noorderwal

Vrouwtje eider al hele poos aan NoorderwalAan de Noorderwal in Deinze is al sinds 5 januari een vrouwtje eidereend aanwezig (LNE). Deze grote eend houdt zich op aan het strandje langs de vaart. Met slechts 3 waarnemingen in de laatste 10 jaar is het dus een zeldzame bezoeker. Eidereenden komen voornamelijk voor in kustgebieden. In de winter kunnen ze gezien worden aan de Belgische kust. Ze voeden zich met schelpdieren. De vogels heeft zijn naam te danken aan de Ijslanders, die hem de Aeþur-fugl, of "donsvogel" noemen. Foto: Dimitri Van de Populiere 
19-01-2013 door DVDP

Pestvogels aan sluis Oudenaarde

Pestvogels aan sluis OudenaardeSinds maandag 14 januari vertoeven er enkele pestvogels in de omgeving van de sluis in Oudenaarde. Deze noordelijke bezoekers doen er zich te goed aan de Gelderse roos en rozenbottel.  Aanvankelijk werd er een groep van een achttal vogels gezien. Terwijl de rest van de groep verdween, bleven twee eerstejaars pestvogels zitten. De twee vogels zijn niet schuw en zijn dus gewillige fotomodellen. Gisteren en eergisteren werden ze niet meer gezien, maar vandaag doken ze opnieuw op. Foto: Gerard Mornie
04-01-2013 door DVDP

Bijzondere waarnemingen september-november

De herfst. Die periode van het jaar waar we met z’n allen naar het noorden staren. Wachtend op dat lijntje ganzen, een bel van buizerds of een troep lijsters. Misschien, heel misschien hebben we ook eens geluk en halen we er die spetter uit. Beide telposten in de regio (Huise, Leystraat en Zwalm, Vinkemolen) werden druk bemand. Samen kwamen we aan meer dan 260 trekteluren. Al die ijver leverde ook heel wat op. Spetters werden gezien en jaren oude records sneuvelden. Zeearend, steppekiekendief, duinpiepers, roodkeelpieper, grote pieper en ortolaan passeerden de revue. Bij deze ook een warme oproep: stem op het einde van het jaar mee voor de beste soort van het jaar op onze mailinglist.

Futen tot eenden

 Geoorde fuut: 19-10 en 18-11: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (KGO, HVO). Wilde zwaan: 29-9: Berchem, Akkers: 3 ex over (USA). Kolgans: 21-10: Eke, Koemeersen: 14 ex over (GMI); 28-11: Wannegem-Lede: 38 ex over in verschillende groepen (GCO); 28-11 en 29-11: Asper, Dorp: 52 en 55 ex over (JaVH); 29-11: Wannegem-Lede: 30 ex in verschillende groepen over (GCO). Toendrarietgans: 29-11: Wannegem-Lede: 3 ex over (GCO). Grauwe gans: topdag 29-11: Wannegem-Lede: 1680 ex over (GCO). Ooievaar: 18 waarnemingen. Purperreiger: 18-11: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (HVO). Kleine zilverreiger: 8/9-9: Heurne, Dal: 1 ex (DDG, e.a.). Grote zilverreiger: 42 waarnemingen.

Roofvogels

Zeearend: 28-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ex over (LNE, ADV). Visarend: 1-9: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO) en Bachte-Maria-Leerne: 1 ex over (JaVH); 13-9: Huise, Leystraat: 1 ex (GCO); 28-9: Bevere, Dorp: 1 ex over (NGE). Rode wouw: 24-9: Wannegem-Lede: 1 ex over (GCO); 11-10: Welden: 1 ex over (SFE); 14-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ex (LNE, e.a.); 16-10: Beerlegem: 1 ex over (JaVH); 21-10: Dikkele: 1 ex over (CNU); 27-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ex over (BDE, e.a.). Bruine kiekendief: 17 waarnemingen. Blauwe kiekendief: 18 waarnemingen. Grauwe kiekendief: 21-9: Asper, Dorp: 1 ex over (JaVH). Steppenkiekendief: 1-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ad man over (LNE). Havik: 11 waarnemingen. Buizerd: topdag 27-10: Zwalm, Vinkemolen: 79 ex over. Smelleken: 15 waarnemingen. Slechtvalk: 39 waarnemingen.Wespendief: 8 waarnemingen.

Rallen tot sternen

Porseleinhoen: 8-9: Berchem, Paddenbroek: 1 ex (DDE). Houtsnip: 11 waarnemingen. Bokje: 24-11: Eine, Snippenwei: 2 ex (DDG, ADV). Goudplevier: 16 waarnemingen. Grote mantelmeeuw: 20-11: Deinze, Noorderwal: 1 ex (NGE); 25-11: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (ADV); 28/30-11: Eine, Scheldemeersen: 1 ex (DDG). Pontische meeuw: 10-11 tot 20-11: Deinze, Noorderwal: 1 ex (VLO, KVE, NGE). 16-11: Oudenaarde, Schelde: 1 ex (NGE). Geelpootmeeuw: 8 waarnemingen. Zwarte stern: 4-9: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (ADV, JaVH).

Duiven tot lijsters

Ransuil: 1-10: Zingem, Dorp: 1 ex (EVDA); 2-10: Kruishoutem: 1 ex (WSI); 10-10: Oudenaarde, Sluis: 1 ex (BHE); 14-10: Dikkelvenne: 1 ex (JVE). Velduil: 24-10: Wannegem-Lede: 1 ex (GCO). Kerkuil: 11 waarnemingen. Zwarte specht: 6-11: Wortegem: 1 ex (NDS). Middelste bonte specht: 18 waarnemingen, waaronder tuinwaarnemingen in Dikkelvenne (BDE) en Schorisse (RDC). Kleine bonte specht: 16 waarnemingen. Draaihals: 1-9: Ronse, Pyreneeën: 1 ex (DVE); 29-9: Mater: 1 ex (USA, MVD). Veldleeuwerik: topdag 20-10: Huise, Leystraat: 2927 ex over (GCO, DVDP); Boomleeuwerik: 14-10: Zwalm, Vinkemolen: regiorecord 57 ex over (ADV, LNE, e.a.); 6/20-10: Huise, Leystraat: 41 en 48 ex over (GCO, DVDP). Totaal 41 waarnemingen. Bonte vliegenvanger: 4-9: Ruien, Kluisbos: 1 ex (NDS). Graspieper: 30-9: Huise, Leystraat: regiorecord 1474 ex over (GCO, DVDP). Duinpieper: 9-9: Huise, Leystraat en Zwalm, Vinkemolen: 1 ex over (GCO, LNE); 15-9: Zingem: 1 ex over (DVDP). Grote pieper: 27-10: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO, DVDP). Boompieper: 14 waarnemingen. Roodkeelpieper: 6-10: Oudenaarde, Meersbloem: 1 ex over (DDE); 11-10: Wannegem-Lede: 1 ex over (GCO).  Pestvogel: 10/11/12-10: Berchem, Weyns: 3-1-2 ex (TLI); 17-11: Oudenaarde, Scheldemeersen: 1 ex over (DDG); 21/24/25-11: Ronse, Pyreneeën: 1-3-3 ex (CDR, DVE, RWE); 26-11: Mullem, Kolpaert: 1 ex over (DVDP); 29-11: Oudenaarde: 2 ex over (NGE). Gekraagde roodstaart: 20-9: Berchem, Paddenbroek: 1 vangst (TLI, NDS); 4-10: Ronse: 1 ex (DVE); 26/27-10: Ename, Bos: 1 ex (LME). Tapuit: 27 waarnemingen. Paapje: 10 waarnemingen; max 20-9: Berchem, akkers: 5 ex (NDS). Koperwiek: topdag 27-10: Huise, Leystraat: 1617 ex over (GCO, DVDP). Beflijster: 12-10: Ronse, Pyreneeën: 1 ex (DVE); 18/20-10 en 3-11: Wannegem-Lede: 1 ex (GCO).

Zangers tot gorzen

Europese kanarie: 7-10: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO); 24-10: Ronse, Pyreneeën: 1 ex over (DVE). Barmsijs: 24 waarnemingen. Kruisbek: 10 waarnemingen. Vink: 20-10: Huise, Leystraat: regiorecord 4713 ex over (GCO, DVDP). Goudvink: 28/30-10: Ronse: 1 ex (DVE); 10/11-11: Meilegem, Kaaihoeve: 1 vr (BDE, e.a.); 11-11: Wortegem: 1 ex (GCO). Appelvink: 41 waarnemingen. Ortolaan: 15/23-9: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO). Ijsgors: 30-10: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO); 11-11: Ronse, Pyreneeën: 1 ex over (DVE).

Dank aan alle waarnemers!