Nieuws
08-05-2021 door DVDP

Birdathon 2021 in VA+

Birdathon 2021 in VA+De birdathon is een concept die komt overgewaaid van bij de buren uit West-Vlaanderen. Daar organiseerden de verschillende vogelwerkgroepen vorig jaar deze leuke activiteit. Het doel? Zo veel mogelijk soorten zien of horen op 24 uren tijd. Dit jaar werd er gevraagd of er ook VWG’s uit de andere provincies wilden deelnemen en wij in VA+ haakten met plezier ons karretje aan.
Onze birdathon op zaterdag 8 mei was een groot succes. We slaagden er met zijn allen in om maar liefst 124 soorten (zonder exoten en ondersoorten) te zien binnen de grenzen van de Vlaamse Ardennen plus op 24 uren tijd.   We hebben gemotiveerde vogelkijkers: stipt om middernacht kwam de eerste waarneming al binnen: oehoe. We zagen/hoorden die dag trouwens alle vijf de bij ons voorkomende uilen: oehoe, bosuil, kerkuil, ransuil en steenuil. Ondanks de regen in de voormiddag draaide het whatsapp-groepje overuren. Berichtjes als “sprinkhaanzanger Langemeersen is binnen” of “We hebben nog geen tafeleend” gevolgd door “Er zaten er vorige week nog op de Weiput. Ik ga daar kijken.” Zo ging het de hele dag door. In de avondschemering werden de laatste soortjes van de dag toegevoegd: waterral en baltsende houtsnippen. Tussendoor werd de dag opgevrolijkt met enkele echte zeldzaamheden zoals purperreiger, zilverplevier, temmincks strandloper en hop. Andere minder algemende waar we konden van genieten waren rode en zwarte wouw, havik, bontbekplevier, regenwulp, grutto, bonte strandloper, geelpootmeeuw, middelste bonte en zwarte specht, wielewaal, grauwe en bonte vliegenvanger, paapje, roodborsttapuit, gekraagde roodstaart, … .   Naast het plezier, want toegegeven, het is écht wel plezant om zoveel soorten te zien, werd ook een berg werk geleverd voor de broedvogelatlas. Zingende vogels, territoria, paartjes, ze werden allemaal opgetekend. Maar liefst 1200 waarnemingen werden die dag ingevoerd op waarnemingen in onze regio. Een schat aan informatie voor de broedvogelatlas.   Anderzijds was het ook een keiharde confrontatie met de realiteit. Wie had 30 jaar geleden durven denken dat we geen grote lijster zouden vinden? Toen zaten er nog naar schatting rond de 1200-1400 broedparen in de regio. (cfr ‘Zijn er nog vogels? L. Menschaert). Ondanks heel veel moeite en zoeken in de geschikte biotopen konden we ook maar geen matkop vinden. Hier en daar zit er nog wel eentje, net als grote lijster, maar de dichtheden zijn zo laag geworden dat het een moeilijke zoektocht is. Die lagere dichtheden in vergelijking met vroeger zijn trouwens merkbaar bij heel veel soorten. Fitis en kleine bonte specht tekenden die dag ook niet present. De strakke wind was hier wellicht spelbreker, want ze zitten er wel. Bosrietzanger en spotvogel zouden al gekund hebben, maar de frisse ochtend en wind speelden niet in het voordeel. Goudvink, appelvink, kruisbek, grote zilverreiger, lepelaar,zwarte stern, zomertaling en uiteraard zomertortel (vinden we er nog eentje dit jaar?) ontbraken ook op het daglijstje.   Wil je het volledige overzicht? Ga naar https://vwgvap.waarnemingen.be/ en selecteer 8 mei als datum.
Bedankt aan alle deelnemers! Volgend jaar nog eens?
Dimitri Van de Populiere Foto: Paapje door David Botteldoorn
01-03-2021 door DVDP

Bijzondere waarnemingen winter 20-21

Bijzondere waarnemingen winter 20-21Van zacht naar kletsnat en afsluiten met een stevige winterprik en een vroege lente. De capriolen van de winter brengen altijd beweging in de vogelwereld. Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn dat de koude in februari veel vorsttrek op gang bracht van o.a. kieviten, snippen, goudplevieren, lijsters,leeuweriken,  … . De verwachte zaagbekken en duikeenden bleven opvallend uit.     De laatste maand van het jaar bracht ons de eerste zwarte zee-eend (NVW) in de regio sinds 2002. Het vrouwtje bleef een kleine drie weken aanwezig op de Tweelingsputten te Eke, waar ook een grote mantelmeeuw gezien werd (TMA). Een grote groep van 180 kolganzen vloog over Eke (PDS). Een zwartkopmeeuw (BDE,NGE) kwam slapen op de Donk te Oudenaarde. Een kraanvogel (OCO) vloog over Zulzeke. In de Langemeersen te Petegem zat een kleine zilverreiger (EHA). Grote lijster, tegenwoordig een zeldzaamheid geworden, dook op in Etikhove (JCO), Elsegem (PVDB) en Ouwegem (JaVH). In en rond het Hotondbos te Ronse werd appelvink en goudvink gezien (XTE).   In januari dook er een parelduiker op de Tweelingputten te Eke (NVW). Deze zeldzaamheid (laatste in 2008) verdween helaas snel.  Op de Callemoeie te Nazareth zat de hele maand een geoorde fuut..  In de Scheldevallei tussen Eke en Oudenaarde werd grote mantelmeeuw verschillende malen opgemerkt.  Over Mullem vloog een rode wouw (JDW). Te Berchem werd een smelleken opgemerkt (MDB). Eind januari zaten er 6 brilduikers (LBA) op de Donk te Oudenaarde, die de dag nadien opdoken op de Tweelingsputten te Eke. Grote lijster  werd gezien in Deurle, Asper , Kruishoutem en Kwaremont. Een appelvink werd gezien in Opbrakel (KTA). Goudvink dook op in Opbrakel, Ronse en Bavegem. Kleine barmsijs werd gezien in St-M-Latem (JaVH) en het Parkbos te Lierde (LNE).     De stevige winterprik in februari bracht zoals eerder gezegd een serieuze vorst- en sneeuwtrek op gang. Kieviten die enkele dagen er voor nog dapper naar noord vlogen, moesten met bevroren pootjes halsoverkop terugkeren. Snippen vielen als ijsblokjes uit de lucht. Opvallend veel boomleeuweriken werden ook opgemerkt. Als vogelkijker is dit altijd een heerlijk fenomeen om gade te slaan. Maar dan wel met een dubbel gevoel, want veel van die diertjes lijden zwaar onder de omstandigheden.     Een witoogeend (BDM) bezocht in februari de Callemoeie, waar de geoorde futen ondertussen met 2 waren. In Dikkelvenne werd een kleine zilverreiger (JaVH) gezien. Een grote mantelmeeuw vloog over Mullem (DDG). Rode wouw werd op 7 locaties gezien. Zwarte specht liet zich zien in Eine (DDG) en het Kluisbos (CWI).  Een klapekster (JaVH) in Zulzeke lokte heel wat kijklustigen. Voor velen onder ons was dit de eerste in de regio.  Eind februari lieten zich toch enkele grote lijsters horen van op een zangpost (oef). Een appelvink bezocht een voederplaats bij het Kluisbos (LDC). Goudvinken werden gezien in Parkbos Lierde (MDK) en Herzele (DVDB).  Heel verrassend was de vondst van 6 fraters (DDG) tussen een groep kneus in Huise. Dat was toch ook al weer 12 jaar geleden. 5 Kleine barmsijzen werden gezien aan het Wallebos in Ename (MLU) en 2 aan de Callemoeie (WSI). Een Europese kanarie (TLI) vloog langs het Kluisbos. Op het einde van de maand kwam ook de kraanvogeltrek op gang. Verschillende groepen werden gezien. De grootste groep was 36 ex over Ronse (PMO) die ook boven Horebeke werden gezien (FHE).     De winterslaapplaats van meeuwen werd door BDE en NGE regelmatig geteld. Daar kwam het tot max. 10 pontische meeuwen tegelijkertijd, een record. Dat was ook het hoogste aantal voor een slaapplaats in Vlaanderen deze winter. Ook geelpootmeeuw (max. 3) en zwartkopmeeuw werden regelmatig gezien. Grote mantelmeeuw kwam er ook een paar keer slapen.     Tot max. 3 grote zaagbekken verhuisden deze winter regelmatig tussen de Callemoeie en de oude Leiearmen in Deinze. Bokjes werden regelmatig gezien, zeker tijdens de winterprik. Op de Snippenweide te Eine zaten tot 23 ex (DDG). Een gerichte inventarisatie van oehoe bracht min. 5 koppels aan het licht, vooral in de zuidelijke bossengordel van de regio. De vaste winterroest van ransuil in Zingem telde tot max. 12 ex.  De middelste bonte specht is in onze regio niet meer de zeldzaamheid die het ooit was. Deze winter werd de soort op 12 locaties gezien. Havik werd eveneens op een tiental locaties gezien. Blauwe kiekendief, een vaste wintergast, werd ook regelmatig opgemerkt, met max. 3ex in de Langemeersen Petegem (LVDW). Roodborsttapuit overwinterde op minstens 20 locaties in de regio.     Foto: zwarte zee-eend door LNE
04-02-2021 door DVDP

Tuinwaarneming nachtzwaluw is waarneming van het jaar in VA+

Tuinwaarneming nachtzwaluw is waarneming van het jaar in VA+In Maarke-Kerkem werd in mei 2020 een nachtzwaluw ontdekt in de tuin van Luc Mincke, die het dier ook kon fotograferen. Deze ongewone tuinwaarneming werd door de VWG verkozen als waarneming van het jaar 2020 met een overgrote meerderheid van de stemmen.

Deze nachtelijke jager is een zeldzame verschijning in onze regio met slechts 7 waarnemingen in de Scheldevallei voor 1990. De soort heeft hier wellicht nooit gebroed, enkel doorgetrokken. In de Leievallei zouden er tot eind jaren '70 wellicht wel nachtzwaluwen gebroed hebben. (bron: "Zijn er nog vogels?" Menschaert). De laatste tien jaren waren er een drietal waarnemingen van deze soort in onze streek. In België is de soort een zeldzame broedvogel, beperkt tot enkele bolwerken, maar ze neemt wel toe.

Op de tweede plaats stond de zwarte zee-eend die in december opdook in Eke, ontdekt door Niko Van Wassenhove. De derde plaats was voor de hop in Petegem-Schelde, ontdekt door Paul Vandenbulcke. Net buiten de top-3 vonden we nog kwartelkoning, grote zee-eend, vale gier, 2x zeearend, roodhalsfuut, krooneend, ijsgors, bladkoning, kwak, koereiger en middelste zaagbek.

Het is al het tiende jaar dat de VWG deze award uitreikt. Het lijstje oogt ondertussen vrij indrukwekkend.