Nieuws
27-04-2024 door DVDP

13 ooievaarkuikens geboren in de Brielmeersen

13 ooievaarkuikens geboren in de BrielmeersenIn januari gaf Viviane Lootens op onze bijeenkomst in Heurne nog een mooie presentatie over het reilen en zeilen van de ooievaar in Vlaanderen en in het bijzonder VA+, met speciale aandacht voor de Brielmeersen. Wel, nu blijkt dat er 13 ooievaarkuikens in de nesten zitten, een hoog aantal.
Lees de uitleg van Wouter Faveyts op ooievaars Brielmeersen VRT Foto ooievaar: Luk Neujens
14-04-2024 door DVDP

Vroegemorgentocht Langemeersen

Vroegemorgentocht LangemeersenDe VWG VA+ had de eer om deze morgen de eerste van de vele geplande wandelingen vandaag af te trappen voor de Vlaamse Ardennendag 2024 . 
Met 34 waren we deze ochtend. 34 dapperen die het vroege aanvangsuur (6u30  ) trotseerden voor een wandeling van net geen 6 km langs de Donk en de Langemeersen. Op zoek naar geluiden en beweging in en uit het riet.
We maakten kennis met de zwartkop en cetti's zanger, die ons overal langs de wandeling nafloten. We hoorden de koekoek (in de verte). Een fitis liet zich prima bekijken en beluisteren. Verschillende rietzangers krasten in de rietkragen, maar die lieten zich maar moeilijk zien. De grasmussen zijn ook terug uit Afrika. Ook de rietgors tekende present. Veel deelnemers hoopten op de blauwborst, en jawel, die was er. We zagen en hoorden er een aantal. Al waren ze behoorlijk onrustig. Ze bleven nooit lang zitten. Roodborsttapuitjes lieten zich dan wel heel mooi zien. Minstens 1 koppeltje, maar ik denk dat er zeker 2 koppels aanwezig waren. Hopelijk blijven die allebei broeden.
Een van de leukste beelden van de ochtend moet wel het moment geweest zijn waar een (vrouwtje) blauwe én bruine kiekendief tegelijkertijd in beeld zaten. We zagen ook eens 3 bruine kieken op hetzelfde moment. Ze deden hun reputatie als stijlvolle luchtacrobaten eer aan met duikelingen boven het riet.
Ook een beetje babynieuws. De kievitjes liepen al met enkele pulli rond!
Een steenuiltje liet zich ook zien, maar dan enkel aan de gids zelf. Hij moet blijkbaar zo geschrokken zijn van mijn hoofd dat hij zich nog wat dieper in de knotwilg verstopte. De steenuil hé. 
Verder mochten we ook nog brandgans, fuut, krakeend, kuifeend, holenduif, boomkruiper, zanglijster, veldleeuwerik, graspieper, groene specht, torenvalk, buizerd, ... op het daglijstje noteren.
Bedankt Valerie Reybroeck voor de foto's
29-02-2024 door DVDP

Bijzondere waarnemingen winter 23-24

Bijzondere waarnemingen winter 23-24Op een sneeuw- en vriesintermezzo na in januari, hebben we een kletsnatte, sombere en zachte winter achter de rug. Echte superzeldzaamheden zijn er niet uitgekomen, maar het was toch onderhoudend met enkele leuke soorten.
Een rode draad doorheen de wintermaanden waren de kolganzen. Er waren er opvallend veel. Het was met voorsprong dé beste winter van deze eeuw voor de soort in VA+. De grootste groep werd waargenomen in Semmerzake: 648 ex (BDE). Wie barmsijs eens goed wou zien, had deze winter ook zijn kans. Er was namelijk een grote influx die de hele winter doorging. Vooral de ondersoort grote barmsijs liet zich opmerken in vaak grote groepen (tot max. 80 ex) op diverse locaties.
In december noteerden we ook nog een kraanvogel over Petegem-Schelde (THE). Over Heurne vlogen 2 lepelaars (KVO). Aan de sluis in Asper werd een GROTE AALSCHOLVER (ondersoort) ontdekt (BDE). Zwarte specht werd gezien in Eke (CSN).
De jaarwisseling bracht 14 KLEINE RIETGANZEN (VVDM) over Nederbrakel, geen evidentie voor het binnenland. Een groepje van 10 toendrarietganzen (DDG, BDE) werd verschillende keren opgemerkt tussen de Langemeersen en Zingem. Een vr. NONNETJE werd ontdekt op de Soeverein te Deinze (EDV). Het verplaatste zich nadien naar de Callemoeie. Verschillende grote zaagbekken werd ook gezien verspreid over de regio. Op de Tweeling zat een grote mantelmeeuw (GMI). Aan de Callemoeie dook een kluut op (EDV). Een goudplevier in Kwaremont (TNA). Een niet-bevestigde waarneming van een roepende PESTVOGEL bereikte ons uit Welden op 21-01. In de Hospicebossen werd kruisbek gezien (CSN). In het St-Pietersbos zat een zwarte specht (YVG).
In de winter monitoren we ook de slaapplaatsen. Een overzicht. In Zingem werden tot max. 12 grote zilverreigers geteld. Op de ransuilenroest bedroeg het max. éénmalig 7 ex, maar meestal 3-4 ex. Beduidend minder dan vorig jaar. Ook in Olsene werden er 4 gevonden. Oehoe’s lieten zich horen op verschillende locaties in het zuiden van VA+. Blauwe kiekendieven bereikten een max. van 6 ex op de slaapplaats, waaronder 2 ad. mannen. Slaapplaatsen van waterpieper waren te vinden aan de Snippenweide (60ex) en het Paddenbroek (25ex). Een groepje geelgorzen overwinterde in Kluisbergen en bereikte een max. van 50 ex. In Zulzeke zaten tot 500 kepen op een zonnebloemenveld. In het witte meeuwentapijt van de Callemoeie werden tot max. 7 pontische, 3 geelpoot-, 5 zwartkop- en 2 dwergmeeuwen geteld. Een georganiseerde telling van bokje leverde een max. van 8 ex op in de Snippenweide te Eine (DDG, ea).
Over de hele winter werd koereiger waargenomen, met een max van 4 ex in de Langemeersen. Middelste bonte specht gevonden in 15 km-hokken. Overwinterende grote lijsters vielen verder terug, in vergelijking met vorig jaar. Ook voor ringmus is het lastig. Slechts uit 8 verschillende km-hokken kwamen er waarnemingen. Boomleeuwerik daarentegen, neemt toe als overwinteraar. Ook voor vuurgoudhaan bleek het een goede winter te zijn. Appelvink werd op 8 locaties gevonden, allen in het zuiden van de regio. Een Europese kanarie overwinterde in de tuin van KVE en VLO in Deinze. Even werd er zelfs een tweede ex. gezien.
Onder de roofvogels vielen 3 waarnemingen van bruine kiekendief op. De soort is doorgaans geen overwinteraar in VA+. Van blauwe kiekendief waren er (bijna) dagelijks waarnemingen. Rode wouw werd 14x opgemerkt. Havik werd 11x gezien. Smelleken werd 5x ingevoerd.
Februari tenslotte bracht ons een KLEINE RIETGANS tussen de kol- en brandganzen in Bachte-Maria-Leerne (VLO). De herkomst van deze soort zorgt altijd voor wat vragen. Er zijn escapes, maar evengoed wilde exemplaren niet zo gek ver uit onze regio. Op de Callemoeie zat een vr. NONNETJE (EDV). Mogelijk hetzelfde exemplaar als in januari? Het vr. grote zaagbek bleef ook in februari nog aanwezig op de Zevenputten te Eine. Op de Tweeling te Eke werd een ook een ontdekt (NGE). Over Eke vlogen 2 kraanvogels (ELE). Een knappe groep van 75 goudplevieren trok over Mater (LVDL). Over Roborst vlogen er ook 2 (LNE). Een mooie groep van 75 ooievaars trok over Nukerke (GGR). Zwarte specht werd gezien in Wortegem (NDS, LKI). Het aantal waarnemingen van roodborsttapuit nam deze maand toe, met waarnemingen op 8 locaties. Hopelijk vloeien daar wat broedkoppels uit voort. Een goudvink werd ontdekt in de Reytmeersen (TVE). In de Hospicebossen werden 5 kruisbekken gezien (KPE, CSN).   Foto: Europese kanarie in de tuin te Deinze (Koen Verhoeyen)