Nieuws
27-12-2015 door DVDP

Vogelen op linkeroever

Vogelen op linkeroever

Verslag vogeltocht VWG Vlaamse Ardennen naar Antwerpen-Linkeroever op zondag 27-12-2015 door Jacques Vanheuverswyn.

14 vogelwerkgroepsleden verzamelden aan de kerk te Eke. Een heggenmus zong uitbundig. Stipt om 8u30 vertrokken we met 4 wagens naar het Antwerps havengebied met zijn aansluitende natuurgebieden.

Eerste halte met Drijdyck op grondgebied van Beveren. Honderden smienten verwelkomden ons met hun fluittonen. De laatste wulpen verlieten hun slaapplaats en een vijftigtal vonden we later terug in een maisstoppelveld. Een groep van 40 putters danste in de lucht. Een sliert slobeenden (zowat 150), bergeenden, krakeenden, wintertalingen, pijlstaarten, kuif- en tafeleenden vulden de soortenlijst aan. Een 1000tal kieviten vlogen af en toe op en gingen in het ondiepe van de plas weer zitten. Ondertussen ontdekten we ook een 15 tal goudplevieren met ertussen de kleineren Aziatische goudplevier. Grote zilverreiger, buizerd en vrouwtje blauwe kiekendief kwamen in de telescoop. 1 Witgatje, 2 dodaars, brandganzen en 135 grote Canadese ganzen en tientallen grauwe ganzen werden ingegeven als waarnemingen.

Het tweede gebied werd Putten West waar we wandelden tot aan de hoge dijk. Eén kemphaan en een roepende, overvliegende grutto waren van de partij. Thijs volgde deze laatste en door de telescoop konden we goed zien dat het een mannetje IJslandse grutto was in zomerkleed… ongelooflijk op dit moment van het jaar… zoiets zagen we in het voorjaar einde maart nog in onze afdeling! Hier op de uitgestrekte plassen ook een zestal knobbelzwanen. Een tiental nonnetjes, voornamelijk mannelijke exemplaren lieten zich langdurig bekijken. Tussen de honderden brandganzen en grauwe ganzen ontdekten we plots die ene roodhalsgans. Even opvliegend met een grauwe gans… wat is die roodhalsgans in de vlucht toch een mooie gans. Hier ook vele wintertalingen, smienten en andere grondeleenden. Ondertussen zagen we enkele keren een jagende blauwe kiekendief en een torenvalkje.

Stilaan naderde de middag en we besloten naar de dijk aan het Paardenschor naast de kerncentrale van Doel te rijden om te picknicken (beneden de dijk, aan het rietveld… uit de wind die toch vrij krachtig waaide).

Op het Paardenschor zaten een 15tal kluten, enkele scholeksters en een tiental wulpen. De verhoopte baardmannetjes lieten zich niet zien of horen…

Als vierde gebied overschouwden we Doelpolder-noord. Een uitgestrekt weidengebied met tal van sloten. Hier veel smienten en honderden brandganzen. Ook zeker 100 wintertalingen en 50 wulpen. Een torenvalk hing stil tegen de wind in… Een vrouwtje bruine kiek en een vrouwtje blauwe kiekendief joegen de grazende smienten naar de plassen. Ook de kieviten en wulpen gingen in de lucht. Ondertussen ook overvliegende kolganzen. Later op de middag passeerden er nog een 150tal die dan ook landen in Doelpolder-noord. Hier ook een grote groep putters!
Als vijfde gebied reden we in het havengebied naar de Verrebroekse plassen/Blikken. Een torenvalk en een ijsvogeltje lieten zich langdurig bekijken. Ook hier een witgatje en één grote mantelmeeuw. De kuifeenden, tafeleenden, smienten en honderden wilde eenden zaten wel tegenlicht en veraf…
Omdat er nog wat tijd was reden we richting Groot Rietveld om er een laatste stop te houden aan het rietmoeras van Kallo, een vrij recent natuurgebied. Een grote zilverreiger en een kleine zilverreiger, zowat alle eenden, waarbij een 100tal wintertalingen lieten zich goed bekijken met de ondergaande zon in de rug.
Op terugweg naar de wagen viel nog een lepelaar schroevend uit de lucht. Eigenlijk zien we maar sternen zo kunstig vliegen. Meteen de 66ste soort op het soortenlijstje!
Tevreden namen we afscheid van elkaar en reden we afzonderlijk naar Eke terug.

Met dank aan Jeroen voor het ingeven in Obsmap  van de waarnemingen).

Foto: Landende roodhalsgans door Paul Vandenbulcke.
 

25-12-2015 door DVDP

Bijzondere waarnemingen najaar 2015

Bijzondere waarnemingen najaar 2015
Laat ik eerst even beginnen met een rechtzetting: in het overzicht van de bijzondere waarnemingen van de zomerperiode, ben ik de volgende spectaculaire waarneming vergeten te vermelden: 2 kleine jagers over Ronse op 19-06 door DVE & LVE. Het was de eerste waarneming van de soort in onze regio sinds 1988.
 
Eens augustus naar zijn einde gaat, begint de trektelmicrobe bij velen te jeuken. Alle ogen naar het noorden. Ze komen er aan. Winter is coming! Helaas, dit najaar vielen de aantallen wat tegen. Te lang mooi weer waardoor alles (te) gespreid doorkwam voor de grote aantallen te halen? Nog te warm ten noorden van ons? Het is gissen.

De meest opvallende verschijning van deze periode is de juveniele ijsduiker die sinds 19 november aanwezig is op de Tweelingsputten in Eke. Het fotogenieke dier laat zich enorm goed bekijken. Het is bovendien een echte fijnproever. De kreeftjes gaan vlot naar binnen. Hij zit er bij het schrijven van dit bericht (24-12) nog steeds. Ontdekt door TMA. De eerste sinds 1993, de vierde in totaal.

Kleine zwaan werd gezien vanop de TTP Vinkemolen: een mooie groep van 15 ex op 30-10 (LNE,BHE,BDE) en 6 ex zaten op de Weiput te Zingem op 6-11 (KDW).

Verder zijn er ook nog de waarnemingen van dwerggans en kleine rietgans. De dwerggans zat anderhalve week op de kouters te Heurne (DVDP) en de kleine rietgans werd gezien in de Damstraat te Zingem (FDH). Beide vogels zijn van bedenkelijke origine en mogen als ESC beschouwd worden.

Qua roofvogels was het relatief kalm. Een visarend werd gezien over TTP Leystraat (GCO) begin september en eentje over Ronse op 1-11 (LBA). Rode wouw werd gezien op TTP Leystraat, TTP Vinkemolen en Michelbeke. De topdag voor bruine kiekendief was op 31-08 met 12 ex over TTP Vinkemolen (LNE). Maar waar zijn de blauwe kiekendieven? Het valt nu toch al enkele jaren op dat de grote aantallen blauwe kiekendief wegblijven. Een grauwe kiekendief werd gezien over TTP Leystraat (GCO) op 11-09.

De velduil kwam er goed door met acht waarnemingen in totaal. Een draaihals werd gezien in het Kluisbos (DDD). Middelste bonte specht liet zich opmerken in Ronse met verscheidene waarnemingen (DVE). Zwarte specht werd gehoord in Wortegem (NDS).

In de Pyreneeën te Ronse werd ook nog een bladkoning gehoord (DVE). Ijsgors werd gehoord op TTP Leystraat (GCO) en Ronse (DVE).

Foto: Ijsduiker op Tweelingsput door Ivan Steenkiste.
02-12-2015 door DVDP

Een buizerd met Duitse nummerplaat

Een buizerd met Duitse nummerplaatOp 2 december zag GDG in de Scheldemeersen in Eke een buizerd met een wingtag. De buizerd droeg een gele wingtag op de rechtervleugel met de cijfer-lettercombinatie 6Q.

Na wat opzoekwerk via internet kon contact gelegd worden met de verantwoordelijke van het project. 

De buizerd werd geringd op zo'n 10 km ten noordwesten van Bielefield, Duitsland. Bij benadering zo'n 360 km in vogelvlucht van Eke vandaan. Het is een erg jonge vogel. Het dier werd getagd op 12 juni 2015 in een nest van drie jongen. Het is een vrouwtje. Het is ook meteen de eerste terugmelding van het amper 6 maanden oude wijfje.

Mocht je de vogel zelf nog zien in de komende maanden, laat dan zeker iets weten aan de VWG.

Foto: Gilbert De Ghesquière.