Nieuws
13-01-2008 door NGE

Aalscholvers bij ons deel II

Op 12 januari vond de tweede slaapplaatstelling voor Aalscholvers plaats voor deze winter. In onze regio werden op die avond weer op dezelfde twee plaatsen overnachtende aalscholvers gevonden. In de Reytmeersen kwamen 91 vogels slapen; in de Leyhoek waren het er 105.
In Zingem, Eine en Nazareth werden geen overnachtende vogels gevonden. Het aantal is dus in dezelfde grootteorde als bij de vorige telling. Aan de deelnemers van dit project: hartelijk dank!
Aan diegenen die niet deelnemen, maar wél een overnachtingsplaats weten zijn in ons afdelingsgebied: laat het ons AUB weten, zodat wij deze mee kunnen tellen bij de volgende telling!
06-01-2008 door GGR

Inventarisatie van stand- en broedvogels in het Burreken 2008

Oproep tot medewerking!

Enige tijd geleden heeft de werkgroep rondom het Burreken aan de vogelwerkgroep gevraagd om een deftige inventarisatie uit te voeren op de beheersgronden van het reservaat met als doel toch een beeld te krijgen van de bestaande populatie van broedvogels en andere voorkomende standvogels.

Met veel plezier heeft de vogelwerkgroep unaniem dit project goedgekeurd.
Onder leiding van mezelf zullen we doorheen het jaar op vaste data’s een aantal rondes lopen volgens een voorafbepaald gestructureerde vorm met de bedoeling dit project nog eens te kunnen herhalen binnen x-aantal jaren. Op manier kunnen we gegevens vergelijken.

Niet alleen de gegevens die zijn vergaard tijdens die tochten zijn belangrijk maar ook tevens de losse waarnemingen. Geregeld zullen ook leden van de vogelwerkgroep een bezoek brengen aan het reservaat om losse gegevens te verzamelen.
Ik kan me voorstellen dat veel mensen het gebied bezoeken tijdens een zonnige dag.
Het zou ons verheugen mocht U de vogelwaarnemingen die U tijdens U bezoek heeft gedaan te mogen ontvangen. Het zou spijtig zijn die belangrijke gegevens te ontlopen. Ze zijn van GOUDWAARDE  !!!

Hier vindt U een kaartje van het Burreken met een aantal punten erop.
Mocht U de waarnemingen kunnen lateren bij het dichtstbijzijnde punt waar U de vogel heeft opgemerkt zou dat ideaal zijn. Het speelt echter geen rol indien U de vogel pleisterend of overvliegend heeft opgemerkt.

Bijvoorbeeld
Naam : Gunther Groenez
Datum:  21-03-2008
Pnt 3  : Goudhaan 3 , Vink 4, Bosduif 8, enz..
Pnt 8, 61 Kraai, 2 Roek, 1 Witte Kwik, enz …
Pnt 12: Boomklever 4, boomkruiiper 2, Buizerd 1, Wespendief 1, enz…
Enz …

Natuurlijk wordt de naam van de waarnemer vermeld in het verslag dat zal worden opgemaakt in  2009. Indien U dit verslag wenst te ontvangen na opmaak, gelieve dan Uw e-mailadres op te geven.

U kan Uw gegevens te allen tijde  doorsturen naar de coördinator gunther.groenez@pandora.be .

We hopen met deze oproep toch aan een hoog aantal losse waarnemingen te mogen noteren.

Alvast hartelijk dank voor Uw inspanning om de gegevens te noteren en door te sturen in dit jaar 2008 .
28-12-2007 door DDG

Blauwe Kiekendief

Blauwe KiekendiefDit jaar worden er tamelijk veel Blauwe Kiekendieven gezien in de regio. Men vindt ze vooral in grotere koutercomplexen, glijdend over de akkers. Dit open landschap komt best overeen met het echte biotoop van de soort waar ze jaagt op vogels (piepers en leeuweriken) en kleine zoogdieren (woelmuizen).

Om een beter beeld te krijgen over waar ze deze winter overal vertoeven, vraagt de vogelwerkgroep om extra aandacht te besteden aan deze soort en deze in te geven op onze site. Dit zou kunnen uitmonden in een artikeltje voor Meander. Indien mogelijk vragen we de waarnemers ook om de soort te determineren op niveau van geslacht/leeftijd. Adulte mannetjes zijn gemakkelijk te herkennen. Het onderscheid tussen een vrouwtje en juveniel is al wat moeilijker. Lukt dit niet om het onderscheid te maken, dan vragen we om bij opmerkingen Vr/juv te noteren.

We zijn vrijwel zeker dat er in de regio een slaapplaats is van Blauwe Kiekendieven.Uitkijken dus bij valavond want dan verzamelen ze in vochtige terreinen (ruige percelen in weidelandschap) of akkers met lage begroeiing. Vind je zo een slaapplaats, laat het zeker weten! Ook andere waarnemingen die je overdag of in de schemering tegenkomt zijn meer dan welkom. Een groepje Kneus, een Torenvalk, een Ransuil, of met wat geluk een Velduil! Dit is immers een soort die in sommige winters parallel aan de blauwe kiekendief in onze streek opduikt in dezelde biotopen.