Nieuws
12-02-2014 door DVDP

Witoogeend in Nederename

Witoogeend in Nederename
Er zit al een week witoogeend in Nederename op de uitgegraven kleiput van Vande Moortel. De vogel bevindt zich in een groep kuifeenden. 

De witoogeend is een schaarse broedvogel in Oost-Europa die in aantal afneemt. Voor België is het een vrij schaarse doortrekker en wintergast. Ze komen vaak voor tussen andere duikeenden en kunnen vrij lang op dezelfde plaats blijven hangen. Soms gebeurt het ook dat ze bij gebrek aan partners hybridiseren met andere duikeenden zoals kuif- en tafeleenden.

Het zijn ook graag geziene vogels in collecties bij kwekers vanwege de mooie kleuren die het mannetje vertoont. Bij de vogel van Nederename werden alvast geen (kleur)ringen gezien aan de linker- of rechterpoot, wat dus goed nieuws is voor diegenen die hem willen toevoegen op hun lijstje. Het is (nog maar) de achtste vogel van vermoedelijk wilde afkomst in tien jaar tijd in de regio.

Foto: Dimitri Van de Populiere 
01-02-2014 door DVDP

Roodkeelduiker op bezoek

Roodkeelduiker op bezoekOp de Donkvijver in Oudenaarde zit sinds 29 januari een adulte roodkeelduiker in winterkleed. De vogel werd ontdekt door NGE tijdens een slaapplaatstelling van meeuwen. Ondanks de verstoring op en rond de vijver, is deze duiker al enkele dagen aanwezig. Deze vogel is uitsluitend een wintergast. In België wordt hij regelmatig gezien aan de kust. Waarnemingen in het binnenland zijn eerder een zeldzaamheid. In het voorjaar vertrekken ze terug naar Scandinavië of West-Rusland.

Het was ondertussen alweer drie jaar geleden dat deze soort in de regio werd gezien. In 2011 werden we verwend met drie waarnemingen (2x op de Schelde in Oudenaarde, 1x op Tweeling in Eke). 

Foto: Bart Heirweg.
20-01-2014 door DVDP

Gezocht: Geelgors

Gezocht: Geelgors
De geelgors is een van de typische soorten geweest in onze streek, vroeger zelfs ook buiten de Vlaamse Ardennen. Daar zijn nu nog de laatste broedgebiedjes maar de winteraantallen zijn onrustwekkend gedaald, van nog meer dan 100 een paar jaar geleden naar een paar luttele waarnemingen nu.  Ook rietgors is in vrije val en de grauwe gors is bij ons ongeveer uitgestorven. Wat is er mis met de gorzen?

Daarom de oproep: kijk deze winter extra uit naar de soort op uw wandelingen en geef die door aan de vogelwerkgroep of de redactie of op waarnemingen.be. Het is een soort in nood en meten is weten, zoals zo dikwijls.
 
Artikel: Norbert Desmet
Foto: Bart Heirweg