Nieuws
11-01-2023 door DVDP

Dwerggorzen winnen award 2022

Dwerggorzen winnen award 2022Afgelopen woensdag hield onze Vogelwerkgroep de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. De aanwezigen werden naast een hapje en drankje ook getrakteerd op enkele presentaties. Björn Deduytsche gaf een uiteenzetting over het gebruik van kleurringen bij vogels en welke ringen er al werden afgelezen in onze regio. Van ganzen tot aalscholvers, van roofvogels (buizerds, kiekendieven, slechtvalken) tot meeuwen en sterns. Na de pauze werd er een jaaroverzicht gegeven. Waarnemingen van zeldzame soorten zoals zwarte ibissen, dwerggorzen, vale gierzwaluwen, roodpootvalken en zo veel meer passeerden de revue. We stonden even stil bij verliezers. Help, matkop, waar ben je?
 
Dé afsluiter van de nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk de verkiezing van de mooiste, zeldzaamste of gewoonweg leukste (bevestigde) waarneming van het jaar. Het is al de 12e editie van de Gerard Mornie award. Het lijstje is al behoorlijk indrukwekkend.
 
De winnaar? Met een verpletterende meerderheid werd de waarneming van de 2 dwerggorzen in Petegem-Leie door Jurgen Dewolf verkozen tot winnaar. Het was de eerste veldwaarneming van de soort na 2 ringvangsten in het verleden. Op de tweede plaats eindigde de vale gierzwaluw van Davy De Groote in de Heurnemeersen. Het podium werd vervolledigd door de 2 zwarte ibissen in de meersen in Ruien, ontdekt door MLH.

Foto: Jurgen Dewolf met zijn prijs, een foto geschonken door Gerard Mornie.
18-12-2022 door DVDP

Uitstap naar de Uitkerkse Polder

Uitstap naar de Uitkerkse PolderZondag 18-12 trokken we met de VWG de bevroren Uitkerkse Polder in. Gids Ludo Van der Linden zorgde voor een echte winterse sfeer en had diepvriestemperaturen besteld voor die dag. We vertrokken bij -7°C. 
 
De opener van het soortenlijstje was alvast een toppertje. De gekende roest van de ransuilen aan het bezoekerscentrum. 10 stuks in totaal! Een binnenkopper, maar zeer leuk natuurlijk. Dan begon de wandeling in het ijzige polderlandschap. Een stevige wandeling van 8 km zorgde er voor dat we de koude vergaten. Maar ook van de bruine kiekendieven (5), blauwe kiekendief (1) en talrijke kol- en grauwe ganzen kregen we toch wat warmer. Geheel onverwacht zagen we ook 2 baardmannetjes vervliegen uit een rietkraag.


Ondertussen vlogen talrijke groepen goudplevieren (dagtotaal ruim boven de 1.000 waarschijnlijk), kieviten en wulpen over naar het zuiden. Duidelijke vorsttrek. Ook watersnippen vlogen verdwaasd rond.
De meeste eenden waren verdwenen uit de dichtgevroren polder. Enkel de smienten waren nog talrijk aanwezig. Een van onze doelsoorten, de kleine rietgans, liet zich voorlopig niet zien. Mogelijk zaten deze enkele kilometers verder in landbouwgebied.


We voegden ook nog o.a. waterral, waterpieper, patrijzen, grote zilverreigers toe aan ons daglijstje. En, jawel, een groepje overvliegende kleine rietganzen. Dan toch.

 
Ontdooien deden we onder de middag in het bezoekerscentrum en daarna zouden we richting zee trekken. Maar voor we het strand op zouden gaan, hielden we nog even halt bij Sealife in Blankenberge. Daar zat namelijk al enkele dagen een humes bladkoning, een broedvogel van de bergbossen in Centraal-Azië. Nu als dwaalgast in ons land in een onnozel parkingbosje. Na een vijftal minuutjes hadden we hem te pakken. Hij had zich verraden door zijn kenmerkende roep. Opvallend, het is al de vijfde humes bladkoning voor België dit jaar!


Dan via de Fonteintjes in Zeebrugge het strand op voor een wandeling richting de strekdam. Over zee ging de vorsttrek gewoon door: goudplevieren, kieviten, snippen, ... . We zagen ook zwarte zee-eenden, drieteenstrandlopertjes, geelpoot- en pontische meeuw, ijsvogel, oeverpieper en natuurlijk de fantastisch aaibare sneeuwgorzen als kers op de (ijs)taart. We telden er minimum 18.
Voor we huiswaarts keerden, doken we terug de polder in om de velduilen te zien voor de duisternis er was. Maar helaas, die vonden het waarschijnlijk iets te winderig en lieten zich niet zien.


We tikten af op een kleine 70 soorten die dag. Een mooi totaal met enkele échte zeldzaamheden. Bedankt Ludo!
01-12-2022 door DVDP

Bijzondere waarnemingen najaar uit VA+

Bijzondere waarnemingen najaar uit VA+Het najaar is altijd enorm interessant voor de vogelkijker. Op het einde van de zomer beginnen de dagen te korten. Hét sein voor heel wat soorten om andere oorden op te zoeken. De vogeltrek barst in volle hevigheid los. Alles kan. Op elk moment. Op elke plaats. Dit najaar was het niet anders. We pikten heel wat bijzondere soorten op in VA+ in de periode van september t.e.m. november.

 
In de nazomer van september werd over Boekel een zeldzame MORINELPLEVIER gezien (HVE) en over TTP Hoge Dumpel vloog zelfs een groep van 11 ( LVDL )! Over Oudenaarde vlogen 8 lepelaars (NGE). Koereigers worden bij ons steeds algemener. In september noteerden we al de 10e waarneming van deze soort voor dit jaar in de regio: een grote groep van 19 in Zulte (NCA). Er werden ook enkele kleine zilverreigers gezien. Trekkende visarendenwerden gezien over Kwaremont (NDS) en Boekel (HVE). Een velduil trok over de Langemeersen (EHA). Roepende oehoes werden gehoord in het zuiden van onze regio. In Nukerke zat een draaihals (SFE). Zwarte spechtliet zich horen aan de Hotond en de Hospicebossen. Er was dit najaar ook een influx van (voornamelijk) juveniele ROODPOOTVALKEN in West-Europa. HVE zette er 2 op de foto in Boekel en enkele dagen later zag ook DDG er 2 over de Heurnemeersen. De tweede week van september bleek top voor DUINPIEPER: 1ex op Zijldegem in Kruishoutem ( BHE ), 2ex in Roborst (HVE) en 3 overtrekkende ex over Boekel (HVE), waar ook nog een zeldzame ORTOLAAN mét geluidsopname werd gedocumenteerd (HVE).

 
In september werd helaas ook duidelijk dat het dodelijke USUTU-virus weer lelijk huis hield onder de merels. Ze stonden al onder druk na vorige uitbraken. Zo zou sinds 2016 de populatie in Nederland al met een derde afgenomen zij door het door muggen overgedragen virus.

 
In tussentijd werden ook enkele trektelposten in VA+ open gehouden. De TTP’s die frequent van tellers werden voorzien waren TTP Machelen aan de Leie en TTP Hoge Dumpel. Voor de Eurobirdwatches in oktober werden ook de Hotond en Kokereel eenmalig van tellers voorzien. Eind oktober werd ook wijlen Geert Colembies TTP Leystraat nog eens bemand ter nagedachtenis van Geert. De tellers werden bedankt met soep én een visarend. Voor de verslagen verwijzen we door na de website van de Vogelwerkgroep.

 
Een extreem zachte oktobermaand met aanhoudende zuidenwind bracht veel VALE GIERZWALUWEN naar België. Ook in onze regio werd de soort voor de allereerste keer gezien. DDG zag er 1 over de Heurnemeersen. In Petegem-Leie werden tot 2 bokjes gezien (JDW). Een grote mantelmeeuw vloog over Boekel (HVE). Een mooie groep van 17 lepelaars vloog over Zingem (DVDP, BHE). En ja, ook de koereigers lieten zich weer zien. De 11e en 12e waarneming al voor dit jaar in VA+. In Eke vlogen 3 kleine zilverreigers over (CSN). Er zat er ook eentje op de Weiput te Zingem (TNA). Visarend trok over Boekel (HVE) en TTP Leystraat (LNE, e.a.). Rode wouwen werden op 5 locaties gezien. Velduil trok over Boekel (HVE) en TTP Hoge Dumpel (BHE, DVH). Oehoe werd opnieuw gehoord in het zuiden en oosten van VA+. De trek van smelleken zwol ook aanzienlijk aan in deze maand. Ook voor beflijster en appelvink was er een prima najaarstrek. Een KLAPEKSTER werd ontdekt in Machelen (EDV). Een BUIDELMEES koos de Snippenweide in Eine uit ( DDG ) en de Weiput in Zingem ( JaVH ). De allereerste SIBERISCHE BOOMPIEPER voor VA+ werd er in Boekel ook uitgesleurd door HVE, met nog een ROODKEELPIEPER als toetje. Een Europese kanarie kwam er ook nog bij op het lijstje. JDW zag er eentje in Petegem-Leie.

 
In november koelt de najaarstrek meestal wat af. De grote aantallen passeren namelijk in oktober. Maar toch kunnen er nog steeds verrassingen uit de bus vallen. Zo werd er nog een erg late SLANGENAREND gezien door PAD over Eine, de tweede al voor VA+ dit jaar! Op de Leie in Machelen zat een brilduiker (DME). Kraanvogel werd door in de mist gehoord over Eine (DDG). Een kleine zilverreiger werd gezien in Zingem (EDVA). Er werden ook nog enkele rode wouwen gezien en ook de oehoe liet zich opnieuw horen. Over Brakel werd een RAAF gezien ( WRO ). In Ruien werden 7 goudvinken gezien. Opvallend, in de derde week was er opvallende vorstrek van goudplevier en kievit omwille van een plotse koude inval in het noorden van Nederland. Zo werden er op 18 november bijna 3.000 goudplevieren geteld over VA+!

Foto: roodpootvalken over Boekel (HVE)