Nieuws
29-01-2017 door DVDP

Long-tailed duck galore!

Long-tailed duck galore!
We staan nog in de schemering met zijn negenen aan het Veerse Meer: de eerste vogelstopplaats. Daar zien we onze eerste brilduikers, middelste zaagbekken, scholeksters en de verwachte grote groep rotganzen. Op een verlichtingspaal zit een grote mantelmeeuw. Een eenzame zilverplevier is samen met een wulp op zoek naar voedsel in het slib. De zon kwam op en dit was de start van een mooie regenvrije dag. 

We rijden verder richting Zierikzee. De tweede tussenstop werd een blitzbezoek want de ganzen gaven niet thuis en wat later stonden we aan Plan Tureluur. Van vrij dicht werd een zwarte ruiter bewonderd door de telescoop en de vogel liet zich gewillig fotograferen. Wat verder zaten een viertal kemphanen en een kleine zilverreiger. We zagen onze eerst pijlstaart naast slobeenden, kuifeenden, tafeleenden, krakeenden en smienten. 

Toekomend aan de haven Flaauwers vloog een ijsvogel op die mooi bleef zitten op een balk met daaronder een kleine zilverreiger staand in de modder. Opnieuw werden op de Oosterschelde (één van de Nationale parken van Nederland) brilduikers en middelste zaagbekken bewonderd. Er werden geen alkensoorten gevonden. We reden de dijk op in Flaauwers Inlaag en na wat zoeken vonden we een 4 tal nonnetjes. Wat verder zat een bonte strandloper, groepen kluten en verschillende kemphanen. 

Het werd tijd voor een kom soep om ons wat op te warmen. De verse vissoep ging vlot naar binnen in het eethuis ‘het Pannetje’ in Ouddorp. De pannetjes hangend aan het plafond werden niet geteld, neen, we waren hier om de vogels te tellen! 

Op naar onze volgende stopplaats en het hoogtepunt van de dag: Brouwersdam. De hotspot voor allerlei zeevogels die vrij vlug werden ontdekt: ijseend, kuifduiker, geoorde fuut, eider, zwarte en grote zee-eenden, brilduiker en middelste zaagbek. Wat verder zaten de roodkeelduikers. We namen ruim de tijd om te genieten van de 17 aanwezige ijseenden. Zowel door de vogelkijkers als de fotografen. Ze bleven maar dichter komen en vele hadden deze vogel die in de winter op zee overwinterd nog nooit zo mooi gezien. Er was heel wat variatie van kleur. In onze vogelgids lezen we dat deze vogels 3 verschillende kleden per jaar hebben. Maar de mannetjes met hun lange staart (10 à 15 cm) herkent men gemakkelijk in een groep. Ook de zee-eenden werden met veel belangstelling bekeken en bestudeerd: wat is nu het wezenlijke verschil tussen de zwarte en grote zee-eend. Een overvliegende roofvogel zorgde voor verwarring. Maar de alerte fotografen gaf uitsluitsel: het was een bruine kiekendief.  
We zagen aan Brouwersdam de volledige bladzijde 139 (149 nieuwste versie) van onze vogelgids van ANWB: de kanoet, drieteenstrandloper, paarse strandloper en steenloper. Allen steltlopers die broeden in het hoge noorden en komen overwinteren aan de kusten van West-Europa. 
De zeehonden en grijze zeehonden amuseerden zich in het water en speelden een spelletje ‘kopje boven water’ en terug duikend. 

We reden terug zuidwaarts richting Vlaanderen en sloten de dag af met een laatste stop aan Neeltje Jans. Hopend op een kuifaalscholver die daar zijn vaste stek heeft in de winter. De fotografen kregen hun laatste kans om een middelste zaagbek te trekken terwijl de gids speurde naar de kuifaalscholver die hij vrij vlug ontdekte. Een kleine mantelmeeuw werd nog toegevoegd aan onze lange watervogel – , steltloper- en zeevogellijst ! 

Niko Van Wassenhove

Foto: Ijseend aan Brouwersdam door Dimitri Van de Populiere

kostenlose livecams
17-01-2017 door DVDP

Topper op bezoek

Topper op bezoek
Op de Schelde in Eine werd afgelopen weekend tijdens de maandelijkse watervogeltellingen een topper ontdekt door LVDL. Het dier vertoeft er tussen een groep kuifeenden. De topper heeft een lichtgrijze rug, terwijl de mannelijke kuifeenden een zwarte rug hebben. Hij is ook een fractie groter dan de kuifeenden. De bruine veren op de flank tonen aan dat het nog een jong dier is.

De topper is een zeldzame wintergast. Het was ondertussen al zo'n twee jaar geleden dat er nog eentje opdook. Het betrof toen net als nu een jong mannetje. Jonge dieren zouden samen met de vrouwtjes zuidelijker overwinteren dan volwassen mannetjes. De broedgebieden van deze duikeend bevinden zich in Noord-Europa en Siberië. Op het menu staan krabbetjes, kleine visjes en schelpdieren zoals driehoeksmosselen.

Foto: jong mannetje topper op de Schelde te Eine door Paul Vandenbulcke.
12-01-2017 door DVDP

Sneeuwgors verkozen tot mooiste waarneming van 2016

Sneeuwgors verkozen tot mooiste waarneming van 2016De verkiezing van de mooiste waarneming van 2016 was razend spannend. Het was een nek-aan-nekrace tussen twee soorten. Uiteindelijk werd de sneeuwgors uit Huise nipt verkozen. De vogel werd in december ontdekt door Geert Colembie. De hop die in november te zien was in Zulte strandde uiteindelijk op de tweede plaats. Die vogel werd ontdekt door Wannes Bos. De dwergstern op de Callemoeie in het voorjaar , ontdekt door Niko Van Wassenhove, vervolledigde het podium. 
De jaarlijst werd gewonnen door Jacques Vanheuverswyn. Hij zag 180 soorten binnen de regiogrenzen in 2016.

De prijzen werden geschonken door Gerard Mornie en de Vogelwerkgroep.

Foto v.l.n.r.: Jacques, Gerard, Niko en Geert.