Nieuws
26-08-2016 door DVDP

Bijna helemaal verdwenen?

Bijna helemaal verdwenen?
Dat het niet goed gaat met de zomertortel staat als een paal boven water. Het aantal waarnemingen van de soort daalt zienderogen, zowel nationaal als hier bij ons in de regio.

Hier ligt de intensieve, homogene landbouw en het habitatverlies aan de basis van de achteruitgang. Waar vind je nog grote houtkanten? Op hun trekroute passeren ze Frankrijk en het Middellandse Zeegebied waar ze intensief bejaagd worden. In hun overwinteringsgebieden in de Sahel heersen er regelmatig langdurige droogtes en de massale kap van de resterende bosjes zijn er schering en inslag.

In 2016 was het aantal waarnemingen op 1 hand te tellen. In mei waren er waarnemingen uit Wannegem (GCO) en Wortegem (CDE). In de Ronsemeersen werd een koppeltje gezien van mei tot juli (XTE, DVE, RWE). Hopelijk zijn die tot broeden gekomen! Een verkeersslachtoffer werd in Leupegem gezien (JVDP). En dan was er nog een waarneming van een koppeltje in Gavere (JaVH).

Een vergelijking om van je stoel te vallen uit "Zijn er nog vogels", Luc Menschaert: " In de Scheldevallei ... bereikt de dichtheid 5 paren per km², vooral ten noorden van Oudenaarde. In de Vlaamse Ardennen is de soort nergens afwezig." De stand voor de volledige regio Schelde-Leie bedroeg 700 tot 900 paren, anno 1988-1990.

Foto: Koppeltje zomertortels in de Ronsemeersen in juni 2016 door Xander Termonia.
04-08-2016 door DVDP

Wistje datje ...

Wistje datje ...Voor nesten van huis- en/of boerenzwaluw op jouw eigendom een vergoeding kan krijgen van de stad Oudenaarde? Je dient een aanvraag in bij de milieudienst van Oudenaarde ter bescherming van zwaluwnesten. De nesten moeten zich uiteraard op het grondgebied Oudenaarde bevinden. Voor een kleine kolonie tot drie nesten krijg je €25. Voor een kolonie van vier tot tien nesten krijg je €50. Voor een grote kolonie van meer dan tien nesten krijg je €100. Leden van de Vogelwerkgroep VA+ komen dan even ter plaatse controleren of de nesten in gebruik zijn en dan word jouw aanvraag goedgekeurd. Mooi initiatief toch?
Foto: juveniele boerenzwaluw te Eine (Dimitri Van de Populiere)
shemale dating
23-07-2016 door DVDP

Visdief broedt met succes!

Visdief broedt met succes!
Een koppeltje visdieven heeft met succes 1 jong grootgebracht in Nederename, aan de Putten Vandemoortele. Ze maakten gebruik van de dobberende tonnen en platformpjes van de aanwezige baggerboot, om een nest te maken. Op 23/07 werd een pas uitgevlogen jong opgemerkt door BHE en DVDP.

Het is al van begin juni dat een koppeltje rondhing in de Scheldemeersen tussen Eine en Nederename. Opvallend territoriaal gedrag, zoals bv. het achterna zitten van overvliegende meeuwen, werd al opgemerkt door DDG. Halverwege juli werd de mogelijke nestplaats gevonden (BHE,DVDP). Op 23-07 kwam dan de bevestiging: 1 uitgevlogen jong.

De visdief is een zeldzame broedvogel in onze regio. Het laatste gedocumenteerde broedgeval was er één in 2008, in Eke. Op een industrieterrein bij de brug over de Schelde in Eke. Toen werden er twee juvenielen gezien (BDE). Kijken we verder terug, dan zien we dat visdieven hier hebben gebroed in de jaren '80 op de toenmalige opgespoten terreinen te Welden, nu beter bekend als de Reytmeersen. Over broedgevallen in de jaren '90 en begin jaren 2000 is mij niks bekend.

Foto: juveniele visdief te Nederename, Putten VDM (DVDP)