Nieuws
17-01-2017 door DVDP

Topper op bezoek

Topper op bezoek
Op de Schelde in Eine werd afgelopen weekend tijdens de maandelijkse watervogeltellingen een topper ontdekt door LVDL. Het dier vertoeft er tussen een groep kuifeenden. De topper heeft een lichtgrijze rug, terwijl de mannelijke kuifeenden een zwarte rug hebben. Hij is ook een fractie groter dan de kuifeenden. De bruine veren op de flank tonen aan dat het nog een jong dier is.

De topper is een zeldzame wintergast. Het was ondertussen al zo'n twee jaar geleden dat er nog eentje opdook. Het betrof toen net als nu een jong mannetje. Jonge dieren zouden samen met de vrouwtjes zuidelijker overwinteren dan volwassen mannetjes. De broedgebieden van deze duikeend bevinden zich in Noord-Europa en Siberië. Op het menu staan krabbetjes, kleine visjes en schelpdieren zoals driehoeksmosselen.

Foto: jong mannetje topper op de Schelde te Eine door Paul Vandenbulcke.
12-01-2017 door DVDP

Sneeuwgors verkozen tot mooiste waarneming van 2016

Sneeuwgors verkozen tot mooiste waarneming van 2016De verkiezing van de mooiste waarneming van 2016 was razend spannend. Het was een nek-aan-nekrace tussen twee soorten. Uiteindelijk werd de sneeuwgors uit Huise nipt verkozen. De vogel werd in december ontdekt door Geert Colembie. De hop die in november te zien was in Zulte strandde uiteindelijk op de tweede plaats. Die vogel werd ontdekt door Wannes Bos. De dwergstern op de Callemoeie in het voorjaar , ontdekt door Niko Van Wassenhove, vervolledigde het podium. 
De jaarlijst werd gewonnen door Jacques Vanheuverswyn. Hij zag 180 soorten binnen de regiogrenzen in 2016.

De prijzen werden geschonken door Gerard Mornie en de Vogelwerkgroep.

Foto v.l.n.r.: Jacques, Gerard, Niko en Geert.  
28-12-2016 door BHE

White Christmas

White ChristmasOf toch een beetje... Gelukkig zijn er nog landbouwers zoals Geert. Een landbouwer met een hart voor de natuur. Zijn kouter op de grens tussen Wannegem-Lede en Huise is al jaren een trekpleister voor allerlei vogels. Dankzij faunavoedselstroken worden onze kwetsbare akkervogels de winter door geholpen. Rietgorzen, kneus, veldleeuweriken,graspiepers, ... vinden er zaden in de zomergerst en Japanse haver. Dat zadenbuffet trok ook een zeldzamere witte gast aan: een sneeuwgors. Die blijft daar ondertussen al een tiental dagen ter plaatse. Het is de eerste twitchbare sneeuwgors in de regio.

Sneeuwgorzen zijn schaarse wintergasten in ons land. De meesten vinden we aan onze kust, in het binnenland zijn ze zeer zeldzaam. In de zomer zijn ze te vinden op de toendra van het hoge noorden. Deze vrij grote gors is zelfs de meest noordelijke zangvogel ter wereld. Een beestje om naar op te kijken dus.

Op de akker in Huise is er ondertussen ook al een grauwe gors bijgekomen, nog een zeldzame akkervogel. Ergens in de 90'er jaren verdwenen als broedvogel in de Vlaamse Ardennen... En al die kleinere vogels trekken ook grotere aan. De blauwe kiekendief komt er regelmatig jagen.

Indien je de vogel zelf wil gaan zoeken, hou er dan rekening mee dat je de akkers niet mag betreden. Blijf op het pad naast de akker en wees geduldig. De kans dat je de vogel in zit zult zien is zeer klein, gezien de vogel volledig verdwijnt in het graan. Hij zoekt zijn voedsel namelijk op de grond. Geduldig wachten tot het "sneeuwvlokje" opvliegt.

Artikel: Dimitri Van de Populiere

Foto: Sneeuwgors te Huise door Jeroen Vanheuverswyn.