Nieuws
07-05-2022 door DVDP

Birdathon 2022: het overzicht!

Birdathon 2022: het overzicht!Het zit er op. 24u rondcrossen binnen VA+ en alles wat je ziet invoeren. Dikke fun natuurlijk, maar ook heel bruikbare data voor de broedvogelatlas. Wat dacht je van baltsende houtsnippen, koppeltjes roodborsttapuit met voedseltransport, etc... We klokken af op 114 soorten (zonder exoten).


In de eerste uurtjes van de nacht wordt nachtegaal en steenuil al toegevoegd. In de ochtend en voormiddag dikt de lijst natuurlijk pijlsnel aan en de kaap van 100 wordt gauw gerond. Kwartel, zwarte ooievaar, rode wouw, havik, bos- en zwarte ruiter, wielewaal zijn de bijzonderste waarnemingen die er bij komen.


In de namiddag wordt het moeilijker. De zangertjes vallen stil(ler). De "gemakkelijke" soortjes staan er al op. Middelste bonte specht, gekraagde roodstaart en roodborsttapuit komen er nog bij. Toch ook semi-zeldzaamheden binnen VA+.


Rekenend op een trekkende toevalstreffer genre zwarte stern en dwergmeeuw worden de grote plassen andermaal bezocht, maar ze laten zich niet zien. Ook zomertaling, paapje, zwarte specht, oehoe, geoorde fuut, goud- en appelvink komen niet op het lijstje. Ze zitten er nochtans, maar natuurlijk erg dun gezaaid en dus moeilijk te vinden. Onder de noemer algemener missen we ook kerkuil en witgat. Voor bosrietzanger, spotvogel, wespendief kon het ook al (er zijn er al gezien) maar was het nog wat aan de vroege kant.


's Avonds komen er nieuwe kansen. We missen nog wat uilen. Rans- en bosuil komen er nog bij, net als grauwe vliegenvanger en de laatste aanvulling is een baltsende houtsnip in Ronse.


Eindresultaat: 114 soorten. 10 minder in vergelijking met vorig jaar, maar toch een zeer mooi en verdienstelijk resultaat. Met +620 ingevoerde waarnemingen van meer dan 30 waarnemers staat er ook een schat aan data op ons portaal. Handig voor de broedvogelatlas!


Wat ook opvalt is hoe moeilijk of zelfs onmogelijk het is geworden om sommige soorten nog te zien. De grauwe gors zijn we al lang kwijtgespeeld als broedvogel in VA+. Zomertortel: noppes. Van 700-800 broedparen 1988-1990 naar 0. Matkop: staat op het punt te verdwijnen. Ringmus: 1 waarneming. Ja, voor veel soorten zijn de dichtheden héél laag geworden.


Bedankt aan iedereen voor de toevoegingen groot of klein. Hopelijk hebben jullie er veel plezier aan beleefd.
01-03-2022 door DVDP

Bijzondere waarnemingen winter 21-22

Bijzondere waarnemingen winter 21-22Het leek wel een lange herfst. Echt winteren deed het niet. Op het einde kwamen er nog enkele stormen. Die stevige W-stormen kunnen soms al eens wat zeevogels landinwaarts blazen, maar ondanks zoeken, werden er geen gevonden. Een constante doorheen onze winter was de aanwezigheid van een roodhalsfuut (CSN) en in totaal 5 (eerst 2, later 5) grote zee-eenden (PVH) op de Integra te Eke. Kolganzen overwinterden tussen Schelde en Leie werden regelmatig opgemerkt, al dan niet overvliegend, tot max. 50 ex. Grote zaagbekken werden gezien op de grote plassen en oude Leiearmen. ADV zag er 5 op de Callemoeie. De middelste bonte specht heeft zich ondertussen al goed verspreid over de regio. Bokjes werden op verschillende plaatsen in de regio gezien met een max. van 5ex te Ruien (TNA). Roodborsttapuiten overwinterden op verschillende plaatsen in de regio. Op een tiental plaatsen werd nog grote lijster gezien.

In Asper werd een oehoe de ster: krant, tv en horden fotografen kwamen er op af. Uiteindelijk werd op basis van de foto’s besloten dat het om een escape ging door de onnatuurlijke slijtage van de handpennen. Gelukkig hebben we ondertussen in de bossen in het zuiden van onze regio al enkele koppeltjes. In dezelfde categorie beroerde ook een Amerikaanse zeearend de gemoederen. Daar was het simpeler: de leren riempjes hingen er nog aan.


In december vlogen 6 kleine zwanen over Semmerzake (PDS, EVE). Het was ook al een hele poos geleden dat we nog eens mochten genieten van nonnetjes in VA+: BDE ontdekte een vr. op de Callemoeie en een kp. op de Weiput in Zingem. Een kraanvogel vloog over Petegem (LVDW), Vurste (SHO) en Maarkedal (SDB). Een groep van 36 goudplevieren vloog over het Burreken (LVDL). Een grote mantelmeeuw werd gezien te Eke (BDE), waar ook een rode wouw tot 2x toe werd gezien (TVB, FVB, ADP). Een koereiger amuseerde zich enkele dagen in een ondergelopen weide te Ronse (TLI). In het Hotondbos liet een zwarte specht zien zien (XTE). Een zeer grote groep van 59 boomleeuweriken zat op een veld in Zulzeke (LDC). Een witkopstaartmees werd gezien in Zottegem (KVO). Een rouwkwikstaart zat in Welden (DDG). Een goudvink werd gezien in Vlierzele (DAR). 2 Kleine barmsijzen bezochten een graanakker aan het Bos t’Ename (PBL). Een mannetje brilduiker (PVH) verbleef in januari op de Callemoeie en kreeg kort het bezoek van een nonnetje (TNA). Over St-Denijs-Boekel vloog een goudplevier (JVDB). Enkele leden van onze werkgroep kregen ook voor het eerst zwarte ibissen te zien te in de regio. 2 ex werden ontdekt door MLE die ze vond in een weide in Ruien. Roerdomp werd gezien aan de Donkvijver (WAE), Meilegem (DDK) en ’t Dal in Heurne (DDG). Dat was ook al even geleden dat er waarnemingen van deze reigersoort waren in VA+. Een koereiger verbleef 2 weken in de natte weiden van Bos t’Ename (PBL) en er kwam er eentje slapen aan de Callemoeie (PAD). Een kleine zilverreiger vloog over Eke (CSN) en Meilegem (KVO). Een velduil werd opgemerkt te Rozebeke (LNA) en Astene (BDE). Zwarte specht liet zich zien en horen in het St-Pietersbos en Kluisbos. Smelleken werd gezien over Machelen en Eke. Een mooie groep van 50 boomleeuweriken verbleef rond de Zwalmmonding (MYS). Goudvink werd opgemerkt in Ronse en Bos t’Ename. Kleine barmsijs bezocht het Kluisbos. Kruisbekken werden gezien in de Hospicebossen. Op de Grootmeers te Zingem zat een Europese kanarie (DDG). De winterslaapplaats aan de Callemoeie was goed voor de volgende maxima: 10 pontische meeuw, 2 geelpootmeeuw en 3 zwartkopmeeuwen (NGE, BDE). De slaapplaats van grote zilverreiger in Zingem telde max. 7ex (JaVH). De gekende slaapplaats van blauwe kiekendief telde tot max 6ex. Er waren verschillende roesten van ransuil, de grootste telde tot max. 12 ex. Dat de winters milder worden merken we ook aan overwinterende witgatjes en oeverlopers. Dat had je vroeger toch heel wat minder. Er waren deze winter ook opvallend veel sijzen, kepen en zelfs appelvinken te zien in vergelijking met vorige jaren. Gedreven door (wellicht) voedselschaarste ten noorden van ons.

In februari vloog een groep van 28 kleine rietganzen over het Burreken (LVDL). Een brilduiker bezocht de Tweelingputten in Eke (ALA). 5 kraanvogels vlogen over Deinze (VLO) en 7 over Strijpen (FSC). Op de Donkvijver in Oudenaarde dook er ook een roodhalsfuut op (FAN). Een geoorde fuut zat op de Callemoeie (PAD). In de Langemeersen zaten tot 3 kemphanen (DVDP) en een bonte strandloper (NGE). De trek van rode wouw kwam ook op gang met 6 waarnemingen. Zwarte specht liet zich zien in het Kluisbos en in Everbeek. Goudvink werd gezien in Herzele en Ronse. Kleine barmsijs werd gezien in de Scheldemeersen te Eine/Heurne en 2 Europese kanaries zaten in een ruigte in Petegem-Leie (JDW).

Ohja, heeft er iemand onze matkop gezien? We lijken die bijna kwijt te zijn... Zelfs langs in de natte gebiedjes langs de Schelde tussen Oudenaarde en Eke, de laatste plaatsen waar je die nog kon vinden bij ons, vind je hem nog amper.

Waarnemingen zijn steeds te raadplegen op de website van de Vogelwerkgroep: http://www.vwg-vlaamseardennenplus.be/

Foto: Zwarte ibissen te Ruien door LNE
01-12-2021 door DVDP

Bijzondere waarnemingen najaar 2021

Bijzondere waarnemingen najaar 2021Het najaar: de dagen worden korter en frisser.  Het sein voor heel wat soorten om de grote trek aan te vatten. Het heeft iets magisch en surreëel hoe een vogeltje van een paar gram zoals bv. de bosrietzanger elk jaar opnieuw de Sahara doorkruist naar Oost-Afrika. Welke bijzondere waarnemingen werden er gedaan in onze regio?In september werd nog een roepende kwartel gehoord in Bachte (PVW). Tot max. 3 geoorde futen (NVW) zaten op de Callemoeie te Nazareth, waar ook 2 zwarte sternen (JDW) even tp waren. Over Meilegem vloog een ZILVERPLEVIER en zwarte ooievaar (HVE). Over de TTP in Mater vlogen 6 bontbekplevieren (JDW,LNE). De juveniele KWAK die sinds augustus op de oude Leie te Machelen zat, werd ook nog 1 maal gezien (EVH). Er vloog er ook een over St-Maria-Latem (HVE – opname). Een jonge purperreiger vond de omgeving rond het Paddenbroek wel fijn en verbleef er uiteindelijk tot eind oktober (TNA). 2021 was ook het jaar van de WOUDAAP: na een broedgeval in Nederename volgde er nu ook een ringvangst in het Paddenbroek (TLI). Een middelste bonte specht liet zich horen in het kasteeldomein van Beerlegem (HVE). Een zwarte specht was aanwezig in het Kluisbos. De RAAF, toekomstige broedvogel(?) liet zich horen in Opbrakel (WDE). Grauwe vliegenvangers werden hier en daar nog gespot in september, soms met uitgevlogen juvenielen. Gekraagde roodstaart werd in Michelbeke (AVL) en Roborst (GRA) gezien. 6 paapjes lieten zich ook nog bewonderen deze maand. In Deinze werd een roodborsttapuit gezien (EVH). Een koppeltje goudvinken liet zich zien in Ronse (TNA). Een kruisbek in de Hospicebossen (NVW).


Ook in oktober bleef er nog minstens 1 geoorde fuut aanwezig op de Callemoeie, waar ook nog 3 bonte strandlopers (JDW) enkele dagen verbleven. Een bokje (KDE) en grote mantelmeeuw (JaVH) werden in Heurne gezien. 3 zwarte ooievaars trokken over St-Maria-Latem (HVE). Een grote groep van 55 lepelaars trok over Machelen (EDV). Dat is de grootste groep die al in of over VA+ werd gezien. Een kleine zilverreiger werd in Eke/Semmerzake en Ruien gezien (CSN, KDW, JDW). Een RAAF vloog over Ronse (GGR, JGL). Een BUIDELMEES (DBO) trok over Michelbeke, waar ook een BLADKONING werd gehoord (LKI).  Half oktober was een plotse doortrek van beflijster met waarnemingen in Meilegem, St-Maria-Latem en Mullem. In Ronse werd een goudvink gezien (WRO). Kruisbekken vlogen over Ronse, Zulzeke en Nazareth. In Machelen werd 3 Europese kanaries gezien (EDV). Ook in het Dal te Heurne zat er eentje (DDG). Een IJSGORS vloog over St-Denijs-Boekel (HVE).


Kolganzen werden deze hele periode gezien met een duidelijke piek in de derde week van november na een eerste vorstnacht. Vele groepjes vlogen toen over de regio. Ook goudplevieren lieten zich opmerken in de hele periode, al piekten de waarnemingen vooral eind oktober met overvliegende groepjes en 1 groepje van 6 ex aan de grond in Petegem-Leie (NVW).


De waarnemingen van KOEREIGER zitten overduidelijk in de lift. Ze werden in elke maand van dit najaar gespot: groep van 45 over Zingem in september (BDE), 1 in Machelen (JDW), 2 in de Langemeersen (PVDB) en tot 2x 1 aan de Callemoeie in november (NVW). De soort is nu al vier jaar op rij te zien in onze regio. Voor 2018 slechts 2 waarnemingen in 20 jaar.


Overtrekkende visarenden werden in september en oktober gespot over onze regio: 11 waarnemingen. Havik werd 15x opgemerkt, zowel op trek als plaatselijke dieren. 28 waarnemingen van blauwe kiekendief vonden de weg naar onze database, met vooral in het eerste deel van het najaar trekkende vogels en vanaf november rondzwervende exemplaren. Voor rode wouw was het een mager najaar met slechts 3 waarnemingen (2020: +50 wnm!). Smelleken liet zich 5x opmerken op trek.


Ransuilen zochten weer hun gekende winterroestplaatsen op dit najaar, met tot max. 14 ex op 1 locatie. Ook de oehoe liet zich weer regelmatig horen in het zuiden van VA+.


Pontische meeuwen zaten in september vooral in de Scheldevallei tussen Oudenaarde en Eke en zochten vanaf oktober de slaapplaats van de Callemoeie op, met een max. aantal van 7 in november. De geelpootmeeuwen kwamen er met max. 3 slapen eveneens in november. Tot max. 2 zwartkopmeeuwen werden ook op slaapplaats geteld. (NGE, BDE, ADV)


De appelvinken kenden een bijzonder goed najaar met in totaal 36 waarnemingen t.o.v. 9 in 2020. Grootste aantal: groep van 35 over St-Denijs-Boekel (HVE).  Ook sijzen, zwarte mezen en gaaien kwamen massaal uit het noorden en oosten afgezakt in vergelijking met vorige jaren. Wellicht het gevolg van voedselschaarste aldaar. Grote lijsters werden eveneens opvallend meer op doortrek gespot, met 3x zo veel waarnemingen dan in 2020 (konden we maar hetzelfde zeggen over onze lokale broedvogels). Kramsvogels daarentegen leken later te arriveren in vergelijking met vorig jaar.


In november dooft de najaarstrek langzaam uit, met nog enkele piekdagen, vooral ten gevolge van nachtvorst. Over Oudenaarde trokken 2 kraanvogels (DMU). Een ROODHALSFUUT (CSN) werd ontdekt op de Tweelingsputten te Eke. Een geoorde fuut liet zich nog tot halverwege de maand zien op de Callemoeie, net als een BAARDMANNETJE (NGE, BDE). Aan de centrale in Ruien werd een bokje meermaals opgemerkt (JDW, TNA), net als in Petegem-Leie (NVW). Op de Donk in Oudenaarde zat een eerste winter ROODKEELDUIKER (NGE). In het Paddenbroek te Berchem ontdekte LDC een kleine zilverreiger. Een zwarte specht bezocht het Wallebos in Ename (KDE). Een middelste bonte werd gezien in St-Maria-Latem (HVE). Een roodborsttapuit zat in de Langemeersen (THE) en in Ruien (MJW). Een zeer late tapuit werd nog gezien in Roborst (AGO). Goudvinken werd gezien in Ronse, Kwaremont en Semmerzake. Barmsijzen werden gespot aan het Wallebos (PVD) en een Europese kanarie in Ruien (JDW).Foto: Visarend over St-Maria-Latem door HVE