Nieuws
28-09-2013 door DVDP

Rosse grutto in Asper

Rosse grutto in AsperAfgelopen week zat er eerste kalenderjaar rosse grutto in het Klonkeveld in Asper. De vogel werd ontdekt door ADV vanop de trein. Rosse grutto is een zeldzame verschijning in het binnenland de laatste 20 jaar. Het betreft hier nog maar de derde waarneming in de regio sinds 1985 (Bron: "Zijn er nog vogels?" van LME en waarnemingen.be).Foto: Dimitri VDP.
03-09-2013 door DVDP

Kleinste jager op bezoek

Kleinste jager op bezoekEind augustus werd boven de Spettekraai in Zingem zowaar een jager spec. ontdekt door ADV. De vogel werd binnen het uur nog enkele keren gezien in de buurt van de Schelde tussen Zingem en Asper. De vogel werd van ver gezien en een zekere determinatie bleef uit. Het was pas op 1 september dat er zekerheid kwam. De vogel werd opnieuw gezien in de buurt van de sluis in Asper tegen de avond. Het werd al gauw donker en en het zien van de kenmerken bleek moeilijk te zijn, al waren sommigen het toch al eens dat het een juveniele kleinste jager betrof. 100% zekerheid kwam er pas de dag erna op basis van foto's en een vreemde twist aan het verhaal.  De volgende ochtend zat de vogel verzwakt op de weg naast de sluis. De vogel was zelfs zo verzwakt dat HVE het dier kon opnemen. HVE wou de vogel naar het VOC brengen. Hij stopte voor een kleine pitstop thuis om het dier wat vis bij te voederen. Dat deed de jager blijkbaar herleven, vloog op, won hoogte en was weg. Even later werd hij nog opgemerkt op een akker in Schelderode.  Kleinste jagers zijn in feite zeldzame doortrekkers aan onze kust, voornamelijk in de periode augustus tot oktober. Juveniele vogels worden soms gezien in het binnenland.  Het betrof hier nog maar de tweede waarneming voor onze regio. In 2010 werd een verzwakt exemplaar gevonden in Schorisse, dat later overleed in het VOC. Foto: juveniele kleinste jager, Schelderode; Hilbran Verstraete.
02-07-2013 door DVDP

Overzicht bijzondere waarnemingen maart-mei 2013

Overzicht bijzondere waarnemingen maart-mei 2013Sneeuw, koud, nat, winderig… De lente die er geen was. Het had ook een invloed op onze trekvogels. De algemene indruk is dat alles wat later was dit jaar. Regen en sneeuw brachten steltlopers naar beneden in maart, wat zorgde voor grote aantallen. Hopelijk hebben die steltlopers de koude een beetje kunnen verteren. Er zullen alleszins slachtoffers gevallen zijn en de eerste indrukken van het broedseizoen zijn allerminst positief. Er werden ook enkele bijzondere vogels gezien in de regio zoals een vale gier, steltkluten, ijslandse grutto, grote karekiet, bijeneters, een kanoet en andere toffe steltlopers.     Futen tot eenden   Kleine zwaan: 22-03: Hillegem: 4 ex over (DVDB). Kolgans: 2-03: Nokere: 33 ex over (LKI); 6-03 tot 10-03: Zingem, Damstraat: 2 ex (ADV, SFE); 7-03: Nokere: 100 ex over (LKI); 4-04: Eine: 40 ex over (SFE). Zomertaling: 22 waarnemingen. Krooneend: 24-03: Deinze, Vaart: 1 ex (VLO, e.a.). Eider: Deinze, Noorderwal: 1 vr. (al aanwezig vanaf 2/01, laatst gezien 19-05). Brilduiker: 4-03: Oudenaarde, Donk: 1 man (DVDP). Geoorde fuut: 28-04: Eke, Tweelingsputten: 1 ex (LVM, e.a.); 15-05: Nazareth, Callemoeie: 3 ex (DDG, e.a.). Roerdomp: 3-03: Nederename, Putten VDM: 1 ex (NGE); 24-03 en 29-03: Zingem, Grootmeers: 1 ex (LNE, JVD); 5-04: Eke, Koemeersen: 1 ex (NVW). Grote zilverreiger: 44 waarnemingen. Purperreiger: 15-04: Wannegem-Lede: 2 ex over (GCO); 22-04: Nazareth en Eine, Zevenputten: 1 ex (NVW, LME); 13-05: Melden: 1 ex (USA). Ooievaar: 63 waarnemingen. Lepelaar: 2-04: Eke, De Ratte: 1 ex (DVDP, e.a.); 18-05: Leievallei: 1 ex (PDP); 29-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (GCO, DVDP).     
Roofvogels   Vale gier: 26/27-04: Ronse, Wittentak: 1 ex: wild? Escape? (CHE). Visarend: 18-04: Asper: 1 ex (JaVH); 1-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (LNE); 9-05: Kruishoutem, kasteelpark: 3 ex (NGE, DVDP). Rode wouw: 33 waarnemingen! Zwarte wouw: 15 waarnemingen. Bruine kiekendief: 100 waarnemingen, wel enkele dubbelwaarnemingen. Blauwe kiekendief: 50 waarnemingen. Grauwe kiekendief: 25-04: Michelbeke: 1 vr (DBO); 26-04: Wannegem-Lede: 1 vr (GCO); 9-05: Petegem, Langemeersen: 1 vr (DVDP, BHE); 17-05 tot 19-05: Ooike: 1 man (GCO, e.a.). Wespendief: 25 waarnemingen. Havik: 13 waarnemingen. Slechtvalk: Oudenaarde, Walburga: broedgeval met 4 jongen.     
Rallen tot sternen  
Porseleinhoen: 14-04: Eine, Snippenweide: 1 ex roepend (DDG, e.a.). Kraanvogel: 5-03: Sint-Lievens-Houtem, Erwetegem, Wannegem-Lede en Ronse: 1 – 200 – 4 – 85 ex (PHE, HHA, GCO, RWE); 27-03: Berchem: 2 ex (NDS); 2-04: Wannegem-Lede en Maarke-Kerkem: 11 en 2 ex (GCO, DVQ); 21-04: Eke: 1 ex (CZA). Kwartel: 13-05: Kruishoutem, Zijldegemkouter (GCO); 18-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (PVDB); 20-05: Ename, Bos t’Ename: 1 ex (SFE); 27-05: Asper: 1 ex (JaVH); 28-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (NGE). Kluut: 9/10-03: Nazareth, Callemoeie: 1 tot 9 ex (NGE, e.a.); 10-03: Petegem, Langemeersen: 11 ex (DDG, LVDL); 27-03: Deinze, Noorderwal: 9 ex (VLO, KVH); 24-04: Eke, Tweelingsputten: 1 ex (SFE); 11-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (WSI, e.a.). Steltkluut: 23-05: Nazareth, Callemoeie: 3 ex (ADV, e.a.). Bontbekplevier: 40 waarnemingen. Max: 10-03: Heurne, Kouters: 11 ex (DVDP). Goudplevier: 46 waarnemingen. Max: 10-03: Petegem-aan-de-Schelde: 196 ex op kouter (DVDP, DDG, NGE, e.a.) + 9-04: Wannegem-Lede: 362 ex over (GCO). Kanoet: 11-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (DVDP, e.a.). Drieteenstrandloper: 4-5 verschillende exemplaren aan de Callemoeie vanaf 10-05 tot 29-05. Max: 15-05: 3 ex (BDE, e.a.). Bonte strandloper: 48 waarnemingen. Max: 10-03: Ouwegem, akker: 44 ex (NGE, e.a.). Temmincks strandloper: 18-05: Nazareth, Callemoeie: 2 ex (SFE, e.a.). Bosruiter: 18-04: Eke, De Ratte: 2 ex (JeVH) en Semmerzake: 2 ex (JaVH). Zwarte ruiter: 1-04: Zingem, Grootmeers: 1 roepend (JaVH); 28-04 tot 1-05: Meilegem, Kaaimeersen: 3 ex (GGR, e.a.). Groenpootruiter: 49 waarnemingen. Grutto: 107 waarnemingen. Max: 10-03: Eke, De Ratte: 96 ex (DVDP, GGR, e.a.); broedgeval: Bachte-Maria-Leerne: bezet nest met jongen (FGH). Ijslandse grutto: 10-03: Eke, De Ratte: 1 ex (BDE, e.a.). Regenwulp: 11 waarnemingen. Houtsnip: 39 waarnemingen. Bokje: 19 waarnemingen. Max: 8-04: Eine, Snippenweide: 3 ex (DDG, DVDP). Geelpootmeeuw: hele winter tot 2-04: Oudenaarde, omgeving sluis: 1 ex (NGE; e.a.). Pontische meeuw: hele winter tot 8-04: Oudenaarde, omgeving sluis: 1 ex (NGE; e.a.). Dwergmeeuw: 1-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (VLO); 15/16-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (DDG, e.a.). Noordse stern: 16-05: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (DDG, e.a.). Zwarte stern: 9 waarnemingen. Max: 26-04: Nederename, Putten VDM: 24 ex (NGE, e.a.).     Duiven tot lijsters   
Zomertortel: 15-04: Herzele: 1 ex (NBO); 12-05: Ronse, Oude Spoorweg: 2 ex (DVE); 18-05: Oudenaarde, Meersbloem: 1 ex (GGR, e.a.) & Mullem, Rooigembeekvallei: 1 ex (JaVH); 19-05: Oudenaarde, Donk: 2 ex (WSI, e.a.). Ransuil: 17 waarnemingen. Velduil: 26-04: Zegelsem: 1 ex (LNE); 25-05: Huise, Kolpaert: 1 ex (GCO); 27-05: Petegem, Langemeersen: 1 ex (JaVH, JeVH). Kerkuil: 17 waarnemingen. Bijeneter: 9-05: Kruishoutem, Zijldegemkouter: 3 ex over (GCO). Zwarte specht: 21-03: Ruien, Kluisbos: 1 ex (NDS); 29-03: Nazareth, Hospicebossen: 1 ex (JaVH); 7-04: Wortegem: Spitaelsbossen: 1 ex (SFE); 16-04: Melden, Koppenberg: 1 ex (XCO). Middelste bonte specht: 19-03: Lozer, Bos: 1 ex (NGE); 22-03: Ronse, Sint-Pietersbos: 1 ex (KGO). Kleine bonte specht: 46 waarnemingen. Boomleeuwerik:  11 waarnemingen. Boompieper: 22 waarnemingen. Rouwkwikstaart: 19 waarnemingen. Engelse gele kwikstaart: 24-04: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (JaVH). Pestvogel: 3-04: Oudenaarde, Sluis: 10 ex over (DDG). Nachtegaal: 25-04: Ronse: 1 ex (RWE); 21-05 tot 25-05: Oudenaarde, Camping Donk: 1 ex (LVDL, e.a.); 25-04: Zingem, Spettekraai: 1 ex (XCO); 26-04: Sint-Lievens-Houtem: 1 ex (WRO). Gekraagde roodstaart: 34 waarnemingen, meeste uit Eke. Tapuit: 35 waarnemingen. Paapje: 27-03: Eke, Koemeersen: 1 vr (NVW); 17-04: Melden: 1 ex (SDH); 20-04: Sint-Goriks-Oudenhove: 1 ex (DSC); 22-05 tot 26-05: Elsegem, Scheldemeersen: 1 kp (THE, e.a.); 26-05: Welden, Reytmeersen: 2 ex (JVDB) & Zeveren: 3 ex (JVL). Beflijster: 2-04: Bos t’Ename: 1 ex (USA); 14-04: Petegem, Langemeersen: 1 ex (LNE, e.a.) & Wannegem-Lede: 2 ex (GCO);  16-04: Ronse, Pyreneeën: 1 ex (DVE); 19-04: Welden, Reytmeersen: 1 ex (DDG); 24-04: Eine: 1 ex (DDG).     Zangers tot gorzen   
Braamsluiper: 30 waarnemingen. Rietzanger: 85 waarnemingen. Max: Eine, Snippenweide: 3 zp (DDG). Cetti’s zanger: 55 waarnemingen. Grote karekiet: 18/19-05: Petegem, Scheldekant: 1 ex (ADV, e.a.). Spotvogel: 50 waarnemingen. Grauwe vliegenvanger: 12 waarnemingen. Bonte vliegenvanger: 13-04: Machelen: 1 ex (ECO); 18-05: Huise, Rooigembeekvallei: 1 ex (JaVH). Matkop: 58 waarnemingen. Wielewaal: 30 waarnemingen. Kleine/Grote barmsijs: 18 waarnemingen. Europese kanarie: 15-04: Ronse, Sint-Pietersbos: 3 ex (KGO). Goudvink: 4-03: Ronse, Pyreneeën: 2 ex (DVE); 28-03: Ronse, Tombele: 1 ex (DVE); 19-04: Schorisse, Bos Terrijst: 1 ex (XCO). Appelvink: 26 waarnemingen. Kruisbek: 17-03: Schorisse, Bos Terrijst: 1 ex over (NVE); 2-05: Ronse, Muziekbos: 1 ex (RDS); 3-05: Oudenaarde: 1 ex over (NGE); 27-05: Huise, Beertegem: 1 ex over (BHE). Geelgors: 37 waarnemingen. Grauwe gors: 10-03: Moregem/Ooike: 1 ex (DDG, e.a.); 30-04: Huise, Leystraat: 1 ex (GCO).   Dank aan alle waarnemers! Foto: Bosrietzanger (Oudenaarde, Coupure) door DVDP.