Nieuws
01-02-2015 door DVDP

De queeste naar de ijseend

De queeste naar de ijseend
Op zondag-ochtend 1 februari verzamelden 16 dappere zielen in de ochtendschemer aan de kerk in Eke met 1 gezamenlijk doel. Vogels kijken in Zeeland en als het even kan de ijseenden aan Brouwersdam bewonderen. Rond 7u ’s morgens vertrok de colonne richting Zeeland, onder leiding van gids NVW.

De eerste halte was de Zandkreek bij het Veerse Meer nabij Goes, waar elke ochtend rotganzen verzamelen voor ze naar hun foerageergebieden vertrekken. Een goede 100 rotganzen lieten zich ondanks de regen en harde wind goed bekijken op het slik. Op de golven van de Oosterschelde dobberden enkele middelste zaagbekken, op het Veerse Meer lieten de eerste van vele brilduikers zich zien. Twee slechtvalken rustten op een steiger in het water.

Tijd om Schouwen-Duiveland binnen te rijden. In de Zuidernieuwlandpolder zaten enkele honderden ganzen: rotganzen, brandganzen, grauwe ganzen. Ondertussen stopt het gelukkig met regenen. We zouden voor de rest van de dag gespaard blijven, op een enkele bui na. Net voor we de wagen instapten om onze tocht verder te zetten vlogen nog een tiental goudplevieren over.

In Zierikzee speurden we de natte Karrenvelden af op zoek naar nog meer moois. De steltlopers lieten zich niet onbetuigd: 11 bontbekplevieren, zwarte ruiters, tureluurs, wulpen, … . Kleine zilverreiger, een jonge lepelaar en vele eenden zoals smienten, wintertaling en pijlstaart waren ook aanwezig. Van bovenop de dijk zagen we ook nog 5 middelste zaagbekken op de Oosterschelde.

Het natuurontwikkelingsproject van het Pikgat bij Zierikzee leverde nog 10 lepelaars op.

Rond 11u arriveerden aan de Papeweg bij Kerkwerve. Daar hadden we naast knobbelzwaan ook nog 62 kleine zwanen en 1 wilde zwaan. Allemaal lekker dichtbij. Het lijstje met ganzen werd ook verder aangedikt: 100-tal kolganzen en een 20-tal toendrarietganzen. Aan de Prommelsluis bij Kerkwerve werd ook nog kluut toegevoegd aan het daglijstje.

We parkeerden de wagens aan de Heerenkeet bij de Zeedijk aan de Oosterschelde. De telescopen werden gepositioneerd en er werd vrijwel meteen een zeekoet ontdekt op het water. Voor mij persoonlijk toch een van de hoogtepunten van de dag. Op het water werd er ook nog eider en middelste zaagbek ontdekt. Enkele grote groepen rosse grutto kwamen aangevlogen van over de Oosterschelde en vlogen het binnenland in. We sloegen de weg in tussen de zuidwestelijke Prunje en Weversinlaag. Hier werd nog geoorde fuut, brilduikers, bonte strandlopers, etc … gezien. Enkele gelukkigen zagen ook nog 2 kuifduikers, een gewone zeehond en enkele bruinvissen aan de Schelphoek op de Oosterschelde.

Rond 14u bezochten we ook nog eens de noordelijke Prunjepolder, de plaats met de kijkwand. Daar zaten vele steltlopers: honderden goudplevieren, zilverplevieren, rosse grutto’s, grutto’s, drieteenstrandlopers, bonte strandlopers, zwarte ruiters, kluten, wulpen, … . Een smelleken vloog laag over en joeg de hele hoop de lucht in. Op het water dobberden een hoop eenden, waaronder onze eerste nonnetjes (4) en een vrouwtje topper. Enkele kleine zilverreigers en lepelaar maakten het plaatje compleet. Langs de slikweg zaten nog duizenden brandganzen en enkele rotganzen.

Tijd om richting Brouwersdam te rijden. De harde wind maakte het ons niet echt gemakkelijk maar we kregen toch waar we voor kwamen. Vijf ijseenden lieten zich héérlijk zien. Ze zaten daar in het gezelschap van kuifduikers, een 50-tal brilduikers, eider en 2 roodkeelduikers. 

Het was ondertussen half vijf en we zouden zo stilaan terug richting Schelde-Leie rijden. Een snelle blik op waarneming.nl leerde ons dat we op de terugweg nog enkele leuke soortjes zouden kunnen tikken. Wat is dat mobiel internet toch een handig iets! We besloten terug te rijden via de Oosterscheldekering bij Neeltje Jans waar we nog kuifaalscholver konden en zouden zien. Ten zuiden van de kering zaten bij Wissenkerke ook nog 2 sneeuwganzen.

We mochten terugkijken op een geslaagde excursie met veel deelnemers en 75 soorten. Terug onder de kerktoren van Eke waren we wel verplicht om bij een goed biertje nog even na te praten.

Bedankt aan de gids NVW en alle deelnemers.

Tekst: DVDP

Foto ijseend: PVDB.

Soortenlijst:
1. Knobbelzwaan
2. Wilde zwaan
3. Kleine zwaan
4. Sneeuwgans
5. Kolgans
6. Toendrarietgans
7. Grauwe gans
8. Brandgans
9. Rotgans
10. Bergeend
11. Wilde eend
12. Krakeend
13. Pijlstaart
14. Slobeend
15. Smient
16. Wintertaling
17. Tafeleend
18. Topper
19. Kuifeend
20. Eider
21. Ijseend
22. Brilduiker
23. Nonnetje
24. Middelste zaagbek
25. Roodkeelduiker
26. Kuifduiker
27. Geoorde fuut
28. Dodaars
29. Fuut
30. Aalscholver
31. Kuifaalscholver
32. Kleine zilverreiger
33. Blauwe reiger
34. Lepelaar
35. Buizerd
36. Sperwer
37. Torenvalk
38. Smelleken
39. Slechtvalk
40. Waterhoen
41. Meerkoet
42. Scholekster
43. Kluut
44. Bontbekplevier
45. Zilverplevier
46. Goudplevier
47. Kievit
48. Drieteenstrandloper
49. Steenloper
50. Bonte strandloper
51. Tureluur
52. Zwarte ruiter
53. Grutto
54. Rosse grutto
55. Wulp
56. Kokmeeuw
57. Stormmeeuw
58. Grote mantelmeeuw
59. Kleine mantelmeeuw
60. Zilvermeeuw
61. Zeekoet
62. Holenduif
63. Houtduif
64. Turkse tortel
65. Ekster
66. Zwarte kraai
67. Kauw
68. Veldleeuwerik
69. Spreeuw
70. Roodborst
71. Merel
72. Zanglijster
73. Huismus
74. Vink
75. Putter

31-01-2015 door DVDP

Bezoek uit het departement van de Loire

Bezoek uit het departement van de LoireDit vrouwtje kuifeend, ontdekt door ADV, zat samen met enkele tientallen soortgenoten op de Schelde in Zingem. Wat opviel aan het beestje was de gekleurde snavel met de code BTL. 

Na wat opzoekwerk via internet kwam ADV in contact met de verantwoordelijke van het ringproject. Het vrouwtje werd geringd op 8/02/2013 in het Franse departement van de Loire in het plaatsje Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ten zuiden van Nantes.

Foto: ADV.
18-01-2015 door DVDP

Duo kleine zwanen in de Leievallei

Duo kleine zwanen in de LeievalleiIn de Leievallei te Zulte pleisteren al geruime tijd twee kleine zwanen. Deze sierlijke vogels zijn te vinden op een akker naast de brug over de Leie van Zulte naar Oeselgem. De dieren werd ontdekt op 18-01 door FTJ. 

De kleine zwaan is een zeldzame wintergast uit arctisch Rusland. Ze lijken goed op de zeldzamere wilde zwaan. Maar zoals de naam al doet vermoeden is de kleine zwaan een stuk kleiner. In vlucht is het niet altijd even gemakkelijk om beide soorten uit elkaar te houden zonder groottevergelijking. Het beste kenmerk is het geel aan de snavelbasis. De wilde zwaan heeft meer geel op de snavel die doorloopt tot onder en voorbij het neusgat. De kleine zwaan heeft minder geel op de snavel.

Het is ondertussen al twee jaar geleden dat er nog kleine zwanen aan de grond werden gezien in de regio. In 2013 mochten we ons verblijden met een groep van maar liefst 13 kleine zwanen op een natte akker in Vinkt. 

Foto: 2 kleine zwanen, Zulte, Leievallei door DVDP.