Nieuws
11-02-2024 door DVDP

Winterwandeling in Zingem

Winterwandeling in ZingemOp zondag 11 februari organiseerde de VWG een winterwandeling doorheen de Zingemse Scheldemeersen. Een tocht van een kleine 7 kilometer bracht ons over de Grootmeers, langs de Mesure, Spettekraai en Weiput.
 
De 2e editie van deze tocht was op sommige punten behoorlijk modderig door het natte weer van de voorbije winter, maar dat schrok de mensen duidelijk niet af. We telden maar liefst 35 deelnemers. Waw! Heel leuk! En, we klokten af op minstens 62 soorten, niet slecht voor een voormiddagje in eigen streek.
 
Starten deden we aan de Grootmeers Zingem, een reservaat in beheer van Natuurpunt Kruisem. De deelnemers moesten bij de start wel een beetje multitasken: tijdens de uitleg over het gebied werden we getrakteerd op een ochtendconcert van merel, zanglijster, roodborst, winterkoning, heggenmus, etc. Ondertussen liet een buizerd zich mooi bekijken. In een groepje sijzen werd een barmsijs ontdekt die zich mooi liet zien. Koperwieken kropen in de toppen van de bomen om zich speciaal voor ons te laten bekijken.
Achter de Grootmeers ligt een complex van uitgestrekte weiden. In de winter komen daar (vaak) ettelijke honderden ganzen grazen. Ook de grote zilverreiger komt er jagen op kleine zoogdieren en ongewervelden. We telden er in totaal 5! Een territoriumgevecht tussen 2 grote bonte spechten trok even de aandacht, net als de boomkruiper. De medaille voor kleinste vogeltje van de dag ging naar het goudhaantje. Ons geluk kon niet op. De deelnemers werden getrakteerd op maar liefst 7 slapende ransuilen die zich uitstekend lieten bekijken.
Een wandeling langs de oude Scheldearm van de Mesure leverde 2 blauwe flitsen op. Voorbijzoevende ijsvogels! En, geen evidentie: een kleine bonte specht liet zich zien én nadien meerdere keren horen. Ook de boomklever kwam op het lijstje te staan. Een koppeltje torenvalk liet zich eveneens uitstekend zien.
Aan de Spettekraai werd het daglijstje verder aangevuld: dodaars, fuut, wintertaling, smient, slobeend, ... En, opnieuw een barmsijs!
De laatste stop was de Weiput. Een mannetje sperwer liet zich minutenlang zien in de top van de boom. We konden hem zien loeren naar beneden, klaar voor de jacht. Plots schoot hij als een schicht weg. Of hij daadwerkelijk iets gevangen had, konden we niet zien. Waterral, cetti's zanger, tafeleend en nog wat dodaarsjes waren leuke toevoegingen aan de daglijst. Ken ontdekte in de Weistraat nog een steenuiltje op een knotwilg. Fantastisch om met af te sluiten! En wie nog even bleef nababbelen kon nog genieten van 5 cirkelende buizerds boven de Grootmeers.
Tot volgend jaar?
10-01-2024 door DVDP

Grauwe kiekendief wint de award

Grauwe kiekendief wint de awardWoensdag 1-01 hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst. We telden 40 aanwezigen. Ons rijk gevulde programma kon duidelijk heel wat mensen bekoren. Of waren het de hapjes en drankjes? 

 
Voor de pauze vertelde Viviane Lootens ons het verhaal van de ooievaar in Vlaanderen en de situatie in onze regio, VA+. In de Brielmeersen te Deinze broedden in 2023 6 paartjes. Bijzonder interessant allemaal en voorzien van prachtige tekeningen gemaakt door Viviane zelf.

 
Pieter Blondé kwam de nieuwe natuurboerderij van Bos t'Ename voorstellen. Hoe zou die zo vogelvriendelijk mogelijk ingericht kunnen worden? Er werd meteen een werkgroepje leven ingeblazen.

 
Tijdens de pauze kon er gezellig bijgepraat worden met een natje en een droogje.

 
Dan was het de beurt aan het jaaroverzicht. We mochten twee nieuwe soorten voor de regio verwelkomen: 2 alpengierzwaluwen die kort te zien waren in Ruien (Lucia) en een overvliegende bastaardarend in Kruishoutem (Billy). Een hele reeks zeldzaamheden passeerde de revue zoals drieteenmeeuw, verschillende hoppen, grauwe kiek, grijze wouw en zo veel meer. Een territorium van grauwe klauwier deed dromen van een broedgeval. Een 2e territorium van woudaap in 3 jaar deed daar eveneens van dromen. Enkele bijzondere broedvogels werden uitgelicht zoals de slechtvalk, oehoe, kokmeeuw (nieuwe broedvogel sinds 2022), enz. Helaas is er in zo'n jaaroverzicht ook minder goed nieuws te vinden. Soorten die we kwijt zijn, zoals de matkop en zomertortel, ... en soorten die razendsnel achteruit gaan (geelgors, veldleeuwerik, ringmus, ...).

 
Dé afsluiter van de nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk de verkiezing van de mooiste, zeldzaamste of gewoonweg leukste (bevestigde) waarneming van het jaar. Het is al de 13e editie van de Gerard Mornie award. Het lijstje is al behoorlijk indrukwekkend.

 
De topfavorieten voor deze editie waren de drieteenmeeuw, bastaardarend, pleisterende grauwe kiekendief en grijze wouw. Hoe is het geëindigd?

Op de vierde plek eindigde de grijze wouw (2e voor VA+, Gavere, Wim DM).
Plek 3 was voor de zeldzaamste van de laureaten: de overvliegende bastaardarend (1e voor VA+, Kruishoutem, Billy H).
De zilveren plak was voor de jonge drieteenmeeuw (1e twitchbare voor de regio sinds de jaren '80, Nazareth, Eric D).

De hoofdvogel was dus het pleisterend mannetje grauwe kiekendief in de Langemeersen te Petegem. De minst zeldzame van de vier en een bijna jaarlijkse gast, maar deze was wel een écht showbeest. Meerdere dagen aanwezig en supergoed te zien. Dat scoort bij het publiek.

Proficiat Lieven Van De Weghe en Dirk Pouleyn die de kiek tegelijkertijd ontdekten.
 
Tot de volgende keer!
01-12-2023 door DVDP

Bijzondere waarnemingen najaar 2023

Bijzondere waarnemingen najaar 2023Het najaar is een fascinerende tijd voor vogelliefhebbers vanwege de vogeltrek. Zomergasten vliegen naar warmere gebieden, terwijl noordelijke soorten ons passeren. Trektelposten worden bemand. De blik op het noorden gericht. Benieuwd naar wat er allemaal te zien was in VA+ van september tot november? Dat kun je hieronder ontdekken.


  In september vloeit de zomer langzaamaan over in het najaar. Steltlopertjes beginnen al vroeg aan hun trek. Op de terreinen van de oude centrale in Ruien dook bontbekplevier, bosruiter en bonte strandloper op (TNA). Ook een juv. KWAK (JDW) en GRASZANGER (JDW) werden er ontdekt. De Callemoeie, ook steeds goed voor steltjes, trok bonte strandloper (BDE), kemphaan en een voor het binnenland zeldzame STEENLOPER (JDW) aan. Het is voor VA+ nog maar de vierde waarneming sinds 2000. Eveneens aan de Callemoeie verbleven de hele maand verschillende purperreigers, een soort die we meer en meer te zien krijgen. Een KROONEEND (JMK) werd ontdekt op de oude Leie te Deinze en verhuisde nadien ook naar de Callemoeie. Over Rozebeke trokken 2 ZILVERPLEVIEREN en een juv. ROODPOOTVALK (HVE). Over Etikhove trokken 7 MORINELPLEVIEREN (DVH). Een DUINPIEPER werd gezien in Roborst (BDE). Over Eine trok een kraanvogel en een KWAK werd gezien aan het Dal te Heurne (DDG). Een grote groep van 27 KOEREIGERS trok over Machelen (JVDV), net als een kleine zilverreiger (EDV). DRAAIHALS werd gezien in Zulzeke (DVH) en Eke (CSN, KPE). De enige 2 waarnemingen van middelste bonte specht in het najaar werden in deze maand gedaan: Bouvelobos (FTJ) en Ingelbos (TNA, LDC). In Ronse werd een jonge goudvink gezien (XTE) en er was ook opvallende trek van kruisbek met een max. van 26 ex over Lozer (SDE). Paapjes (44 wnm) kennen deze maand ook hun piek van de trek.  De laatste grauwe vliegenvangers van dit jaar werden gezien in Boekel (WBR).


  Dé zotste waarneming van september moet wel de 2e KJ BASTAARDAREND zijn. De vogel werd ontdekt over de Gentbrugse Meersen en dankzij WhatsApp-communicatie opgepikt over onze regio door BIH over de E17 in Kruishoutem. De vogel werd gevolgd van Gent tot in Harelbeke. Daar deed hij/zij ongeveer 2 uren over en volgde de lijn van de E17. Het is de allereerste waarneming voor VA+, de 13e aanvaarde voor België.


  In oktober lopen de aantallen op de trektelposten doorgaans op. Vinken en lijsters dikken die voornamelijk aan. KLEINE RIETGANZEN, geen evidentie voor het binnenland, vlogen over Machelen (16 ex, EDV) en Meilegem (10ex, USA). De eerste kolganzen werden ook opgemerkt met o.a. een grote groep van 80 ex over St-Lievens-Houtem (ASE). Aan de Callemoeie kwamen 2 bonte strandlopers even uitrusten (BDE). In Eke werd een bokje op foto gezet (KPE). Een KWAK vloog over de Snippenweide (DDG). KOEREIGER kwam 3x in de tabellen met een max. van 19 ex in Ruien (PVDV). Over Asper vloog een 2e ROODPOOTVALK van dit najaar (JaVH). Over TTP Hoge Dumpel Mater vloog een GROTE PIEPER (NGE). Beflijster werd gezien over Eke (CSN) en Zingem (DVDP). Europese kanaries vlogen over Eke (WDM) en Mater (NG). Aan de Kaaihoeve te Meilegem werd nog een BLADKONING gezien (SFE).


  In november wordt het rustiger, maar winterprikken in het hoge noorden of najaarsstormen op de Noordzee kunnen nog voor verrassingen zorgen. Zo doken er 2 jonge ZWARTE ZEE-EENDEN op op de Tweeling te Eke (NVW). Nog maar de 4e waarneming sinds 2000, maar opvallend, wel de 3e in 4 jaar. Op dezelfde plas werd ook nog geoorde fuut (CSN) en man. grote zaagbek (DVDP) ontdekt. Een vrouwtje werd ook nog gezien op de Callemoeie (NVW) en nog een man op de Donk (TNA). Daar werd dan ook nog een NONNETJE (BHE) gezien. Ondergelopen Langemeersen trokken 4 dwergmeeuwen aan (NGE), waar ook 2 kemphaantjes (BDE) zaten. In Godveerdegem werd een bokje opgestoten (JDH). Een VELDUIL werd opgemerkt in Grotenberge (KVO). Naar het einde van de maand toe werd ook duidelijk dat er een influx van barmsijzen bezig was. Er stroomden veel waarnemingen binnen. In het V.K. zaten ook duizenden PESTVOGELS. Eentje vond zijn weg naar VA+ en vloog over Roborst (HVE). Over Nederbrakel vlogen 22 kraanvogels (VDM).


  Op de meeuwenslaapplaats aan de Callemoeie werden volgende maxima genoteerd: 3 zwartkopmeeuwen, 4 pontische meeuwen en een geelpootmeeuw (BDE, NGE).


  Voor lepelaar was het een goed najaar met mooie trek vanaf half oktober met verschillende waarnemingen. Goudplevier werd elke maand opgemerkt met een duidelijke piek in november. Over de gehele periode werden ook 12 verschillende visarenden gezien, 14 blauwe kiekendieven en 18 rode wouwen, 17 smelleken gezien, voornamelijk op trek. Havik werd ook 16x gezien, mix tussen trek en lokale, rondzwervende dieren. Roepende OEHOE’s werden elke maand genoteerd. Zwarte specht werd gezien rond de Schelde in Eke/Semmerzake (CSN, KPE), Muziekbos (JNE), St-Pietersbos (XCO) en kasteel Kruishoutem (WSI). Er werden ook opvallend veel boomleeuweriken geteld, zowel op trek als pleisterend. Het lijkt het beste jaar ooit voor die soort. Appelvink werd 5x gezien.


  De toestand van ringmus en geelgors was al langer dramatisch bij ons. Maar nu begint ook veldleeuwerik te zakken in aantallen. Matkop zijn we zo goed als kwijt: geen enkele bevestigde waarneming in het najaar van 2023.  Het is ook nog zoeken naar de eerste grotere winterroest van ransuil. Grote lijster houdt min of meer stand, hetzij in zeer kleine aantallen.


Bedankt aan alle waarnemers.
Foto: barmsijs te Berchem (Thijs Lietaer)