Nieuws
30-05-2009 door NDS

Daniel Packet

Bij het zien van een torenvalknestkast zullen we onze gedachten nog dikwijls laten dwalen naar de bezieler van dit project, Daniel Packet, die op 25 mei 2009 voor altijd is weggegaan. ‘Het is goed geweest, zorg voor elkaar’ waren zijn laatste woorden tegen zijn familie rondom hem.

Sedert het ontstaan van onze afdeling 40 jaar geleden is Daniel nooit weg geweest en zijn betrokkenheid was groot. Een korte tijd was Daniel bestuurslid van de toen grote wielewaalafdeling Schelde-Leie. Velen kennen hem als vogelringer. Hij was inderdaad vooral met vogels bezig. Er waren de nestkasten in de bossen en meer 100 torenvalknestkasten die hij ruim 15 jaar opvolgde. En dan was er zijn geduldige uitleg op de wandelingen. Naast vele tochten in de eigen streek begeleidde Daniel een tiental winterse tochten naar de Braakman. Hierdoor leerde hij vogelsoorten kennen die we in Schelde-Leie niet of zelden konden waarnemen. De ouderen uit de vogelwerkgroep herinneren zich zeker de vele W.V.O. vergaderingen waarop hij aan de hand van balgen of opgezette vogels de kenmerken van moeilijke soorten aan de beginnende vogelaars toonde. In die tijd waren dia’s zeldzaam en was van digitale vogelfotografie immers nog geen sprake.

Zijn inzet ten bate van de natuur, op zeer veel vlakken was groot, ook als leraar aan het VTI in Waregem. De Langemeersen in Wortegem-Petegem lagen hem nauw aan het hart, evenals de Pereboomplassen en de Leyhoek in de Leievallei. Ook de spoorwegbedding in Waregem en de IJzervallei waar de kinderen actief zijn in de natuurbescherming mogen we zeker niet vergeten vermelden.

Lange tijd was zijn tuin bijna een vogelasiel en tegelijk een juweeltje aan natuur waar hij samen met zijn vrouw Erna met plezier uren in doorbracht. De binding met die natuur zat er van bij zijn opgroeien in, in een periode waar in zijn polders wielewalen nog in de boomgaarden broeden. Hij heeft net als wij allen de natuur zien achteruitgaan en dat deed hem pijn. Maar hij stuurde duizenden kleine en grote boodschappers de lucht in met een ring, telkens weer en met een glimlach. En ik ben zeker dat het daar in Zulte steeds een goed gevoel en veel voldoening gaf als er een antwoord terug kwam, soms van heel ver

Wij verwoorden hier het medeleven van velen. Hij was op een heel gewone manier een heel belangrijke schakel in het bewustwordingsproces dat natuur en de bescherming ervan erg belangrijk is. Hij heeft die gedachte ook meegegeven aan zijn opvolgers, in de eerste plaats aan zijn zonen Wim en Jo en zijn dochter Greet. Maar ook aan zijn vrienden ringers en de velen die met hem in het veld waren. Hij stond zelden vooraan in de rij maar was een stille werker die bergen verzet heeft. Zo zullen we hem ook steeds blijven herinneren, zo zullen we hem ook erg missen!

Daniel wordt vandaag 30 mei in Waregem uitgeleide gedaan. We zullen er zijn, sommigen iets verder weg, maar allen met een warm hart en veel respect.
14-01-2009 door BHE

Vogels kijken? Ook voor u!

Vogels kijken? Ook voor u!De succesvolle basiscursus van vorig jaar wordt herhaald,  ditmaal georganiseerd door Werkgroep Maarkebeekvallei (Natuurpunt Vlaams Ardennen) en Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus.

- drie theorieavonden (vrijdagavonden 6, 13 en 27 maart 2009)

- drie buitenactiviteiten (zondagvoormid-dagen 22 maart watervogeltocht langs de Schelde, zo 5 april vroegemorgentocht te Maarke, 19 april 2009 vogeltocht te Ronse)

De theorielessen gaan door in de Parochiale Zaal van Etikhove (Nederholbeekstraat 30, 9680 Etikhove-Maarkedal), vangen stipt aan om 20u en eindigen omstreeks 22u30. Deuren en bar open vanaf 19u30.

Kostprijs: 15 EUR voor leden, 20 EUR voor niet-leden, 10 EUR voor -18-jarigen. Als inschrijving geldt (enkel) een overschrijving op rekeningnr. 001-5483165-25 van Natuurpunt Vlaamse Ardennen, Berkenstraat 15, 9680 Maarkedal, met ver-melding van vogelcursus. Om praktische redenen wordt het aantal inschrijvingen beperkt.

Inlichtingen:
Tel. 0475/34 65 86 of
Paul@vwg-vlaamseardennenplus.be
05-01-2009 door NGE

Aalscholver petitie

Aalscholver petitieAalscholvers zijn in onze streek een vertrouwd gezicht. Bij de jaarlijkse slaapplaatstellingen telden we er de laatste 2 jaar ongeveer 200. Ooit stond de soort op uitsterven in delen van Europa. Pas toen de soort eind jaren ’70 een strikte bescherming kreeg, keerde het tij. Eerst langzaam maar daarna steeds sneller. Het herstel van de Aalscholver op het einde van de vorige eeuw mag gerust één van de meest opmerkelijke ornithologische feiten uit die tijd genoemd worden.

Aalscholvers blijven ook nu nog de nodige controverse uitlokken. Dat blijkt ondermeer uit het lobbywerk van zowel de Belgische als de Europese sportvissers die alles in het werk stellen om de Aalscholver zijn beschermde status te ontnemen. Vogelbescherming Vlaanderen wil met een tegenpetitie de hengelsportlobby weerwerk geven.

Lees meer en teken de petitie op:
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=category&id=67&Itemid=168