Nieuws
19-01-2013 door DVDP

Pestvogels aan sluis Oudenaarde

Pestvogels aan sluis OudenaardeSinds maandag 14 januari vertoeven er enkele pestvogels in de omgeving van de sluis in Oudenaarde. Deze noordelijke bezoekers doen er zich te goed aan de Gelderse roos en rozenbottel.  Aanvankelijk werd er een groep van een achttal vogels gezien. Terwijl de rest van de groep verdween, bleven twee eerstejaars pestvogels zitten. De twee vogels zijn niet schuw en zijn dus gewillige fotomodellen. Gisteren en eergisteren werden ze niet meer gezien, maar vandaag doken ze opnieuw op. Foto: Gerard Mornie
04-01-2013 door DVDP

Bijzondere waarnemingen september-november

De herfst. Die periode van het jaar waar we met z’n allen naar het noorden staren. Wachtend op dat lijntje ganzen, een bel van buizerds of een troep lijsters. Misschien, heel misschien hebben we ook eens geluk en halen we er die spetter uit. Beide telposten in de regio (Huise, Leystraat en Zwalm, Vinkemolen) werden druk bemand. Samen kwamen we aan meer dan 260 trekteluren. Al die ijver leverde ook heel wat op. Spetters werden gezien en jaren oude records sneuvelden. Zeearend, steppekiekendief, duinpiepers, roodkeelpieper, grote pieper en ortolaan passeerden de revue. Bij deze ook een warme oproep: stem op het einde van het jaar mee voor de beste soort van het jaar op onze mailinglist.

Futen tot eenden

 Geoorde fuut: 19-10 en 18-11: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (KGO, HVO). Wilde zwaan: 29-9: Berchem, Akkers: 3 ex over (USA). Kolgans: 21-10: Eke, Koemeersen: 14 ex over (GMI); 28-11: Wannegem-Lede: 38 ex over in verschillende groepen (GCO); 28-11 en 29-11: Asper, Dorp: 52 en 55 ex over (JaVH); 29-11: Wannegem-Lede: 30 ex in verschillende groepen over (GCO). Toendrarietgans: 29-11: Wannegem-Lede: 3 ex over (GCO). Grauwe gans: topdag 29-11: Wannegem-Lede: 1680 ex over (GCO). Ooievaar: 18 waarnemingen. Purperreiger: 18-11: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (HVO). Kleine zilverreiger: 8/9-9: Heurne, Dal: 1 ex (DDG, e.a.). Grote zilverreiger: 42 waarnemingen.

Roofvogels

Zeearend: 28-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ex over (LNE, ADV). Visarend: 1-9: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO) en Bachte-Maria-Leerne: 1 ex over (JaVH); 13-9: Huise, Leystraat: 1 ex (GCO); 28-9: Bevere, Dorp: 1 ex over (NGE). Rode wouw: 24-9: Wannegem-Lede: 1 ex over (GCO); 11-10: Welden: 1 ex over (SFE); 14-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ex (LNE, e.a.); 16-10: Beerlegem: 1 ex over (JaVH); 21-10: Dikkele: 1 ex over (CNU); 27-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ex over (BDE, e.a.). Bruine kiekendief: 17 waarnemingen. Blauwe kiekendief: 18 waarnemingen. Grauwe kiekendief: 21-9: Asper, Dorp: 1 ex over (JaVH). Steppenkiekendief: 1-10: Zwalm, Vinkemolen: 1 ad man over (LNE). Havik: 11 waarnemingen. Buizerd: topdag 27-10: Zwalm, Vinkemolen: 79 ex over. Smelleken: 15 waarnemingen. Slechtvalk: 39 waarnemingen.Wespendief: 8 waarnemingen.

Rallen tot sternen

Porseleinhoen: 8-9: Berchem, Paddenbroek: 1 ex (DDE). Houtsnip: 11 waarnemingen. Bokje: 24-11: Eine, Snippenwei: 2 ex (DDG, ADV). Goudplevier: 16 waarnemingen. Grote mantelmeeuw: 20-11: Deinze, Noorderwal: 1 ex (NGE); 25-11: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (ADV); 28/30-11: Eine, Scheldemeersen: 1 ex (DDG). Pontische meeuw: 10-11 tot 20-11: Deinze, Noorderwal: 1 ex (VLO, KVE, NGE). 16-11: Oudenaarde, Schelde: 1 ex (NGE). Geelpootmeeuw: 8 waarnemingen. Zwarte stern: 4-9: Nazareth, Callemoeie: 1 ex (ADV, JaVH).

Duiven tot lijsters

Ransuil: 1-10: Zingem, Dorp: 1 ex (EVDA); 2-10: Kruishoutem: 1 ex (WSI); 10-10: Oudenaarde, Sluis: 1 ex (BHE); 14-10: Dikkelvenne: 1 ex (JVE). Velduil: 24-10: Wannegem-Lede: 1 ex (GCO). Kerkuil: 11 waarnemingen. Zwarte specht: 6-11: Wortegem: 1 ex (NDS). Middelste bonte specht: 18 waarnemingen, waaronder tuinwaarnemingen in Dikkelvenne (BDE) en Schorisse (RDC). Kleine bonte specht: 16 waarnemingen. Draaihals: 1-9: Ronse, Pyreneeën: 1 ex (DVE); 29-9: Mater: 1 ex (USA, MVD). Veldleeuwerik: topdag 20-10: Huise, Leystraat: 2927 ex over (GCO, DVDP); Boomleeuwerik: 14-10: Zwalm, Vinkemolen: regiorecord 57 ex over (ADV, LNE, e.a.); 6/20-10: Huise, Leystraat: 41 en 48 ex over (GCO, DVDP). Totaal 41 waarnemingen. Bonte vliegenvanger: 4-9: Ruien, Kluisbos: 1 ex (NDS). Graspieper: 30-9: Huise, Leystraat: regiorecord 1474 ex over (GCO, DVDP). Duinpieper: 9-9: Huise, Leystraat en Zwalm, Vinkemolen: 1 ex over (GCO, LNE); 15-9: Zingem: 1 ex over (DVDP). Grote pieper: 27-10: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO, DVDP). Boompieper: 14 waarnemingen. Roodkeelpieper: 6-10: Oudenaarde, Meersbloem: 1 ex over (DDE); 11-10: Wannegem-Lede: 1 ex over (GCO).  Pestvogel: 10/11/12-10: Berchem, Weyns: 3-1-2 ex (TLI); 17-11: Oudenaarde, Scheldemeersen: 1 ex over (DDG); 21/24/25-11: Ronse, Pyreneeën: 1-3-3 ex (CDR, DVE, RWE); 26-11: Mullem, Kolpaert: 1 ex over (DVDP); 29-11: Oudenaarde: 2 ex over (NGE). Gekraagde roodstaart: 20-9: Berchem, Paddenbroek: 1 vangst (TLI, NDS); 4-10: Ronse: 1 ex (DVE); 26/27-10: Ename, Bos: 1 ex (LME). Tapuit: 27 waarnemingen. Paapje: 10 waarnemingen; max 20-9: Berchem, akkers: 5 ex (NDS). Koperwiek: topdag 27-10: Huise, Leystraat: 1617 ex over (GCO, DVDP). Beflijster: 12-10: Ronse, Pyreneeën: 1 ex (DVE); 18/20-10 en 3-11: Wannegem-Lede: 1 ex (GCO).

Zangers tot gorzen

Europese kanarie: 7-10: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO); 24-10: Ronse, Pyreneeën: 1 ex over (DVE). Barmsijs: 24 waarnemingen. Kruisbek: 10 waarnemingen. Vink: 20-10: Huise, Leystraat: regiorecord 4713 ex over (GCO, DVDP). Goudvink: 28/30-10: Ronse: 1 ex (DVE); 10/11-11: Meilegem, Kaaihoeve: 1 vr (BDE, e.a.); 11-11: Wortegem: 1 ex (GCO). Appelvink: 41 waarnemingen. Ortolaan: 15/23-9: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO). Ijsgors: 30-10: Huise, Leystraat: 1 ex over (GCO); 11-11: Ronse, Pyreneeën: 1 ex over (DVE).

Dank aan alle waarnemers!

11-12-2012 door DVDP

Grote zee-eenden bezoeken regio

Grote zee-eenden bezoeken regioVoor het eerst in bijna 13 jaar kregen we in onze regio nog eens bezoek van grote zee-eend. Op 8-12-12 werden twee grote zee-eenden ontdekt aan de Tweelingsputten/Integra in Eke door NVW. De eenden bleven minstens nog tot 10-12-12 aanwezig op de plas. De laatste waarneming dateert al van het jaar 2000, tijdens de maand januari. Toen doken er ook twee op, eveneens op de Tweelingsputten. Het is nog maar de dertiende waarneming van deze soort in de regio.Foto: Gerard Mornie