Nieuws
21-02-2012 door DDG

Nakend broedseizoen

Nakend broedseizoenDe strenge vorstperiode is nog maar achter de rug, of de eerste soorten beginnen zich al voor te bereiden op het broedseizoen. Terwijl het voor sommige soorten nog enkele maanden wachten is op hun terugkomst uit Afrika (vb Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Wespendief), zijn een aantal andere soorten reeds begonnen: We hebben het dan over vroege broeders zoals Bosuil en Nijlgans, maar ook verschillende roofvogels die nu reedsbegonnen zijn met het afbakenen van hun territorium.

Nederland kent reeds een jarenlange traditie wat broedvogelmonitoring betreft. België hinkt een stuk achterop. Voor een aantal mensen is waarschijnlijk het werk dat in een broedvogelmonitoring kruipt na inventarisatie een te hoge drempel. Wie 60 uren vrijmaakt in een broedseizoen om broedvogels te karteren mag nog eens rekenen op ongeveer 60 uren zwoegen met allerlei soortenkaartjes, datums controleren, territoria intekenen…  Voor sommigen ongetwijfeld een leuke bezigheid anderen besteden hun zomertijd liever aan iets anders.
De vereniging SOVON vogelonderzoek Nederland heeft een online module uitgewerkt waarbij al de ingegeven broedvogelverdachte waarnemingen worden omgezet naar aantal territoria.  Geen urenlang avondwerk meer en overzetten op allerlei soortenkaartjes, nee. Na het inventariseren zet je alles in een online kaartje (werkt een beetje als www.waarnemingen.be) en op het einde van het broedseizoen klik je op een knopje… en klaar is kees. Je krijgt een rapport met het aantal territoria van al de geïnventariseerde broedvogels in je gebied.

Natuurpunt deed vorig jaar een test met deze SOVON module. Een aantal ervaren waarnemers testen de module uit, werd hier en dar op punt gezet. En nu kan je terecht op: www.avimap.org
Voor mensen die al langer aan broedvogeltellingen doen ligt de overstap voor de hand, maar het is nu vooral het uitgelezen moment om in andere gebieden een nieuwe monitoring op te starten!
Ben je geïnteresseerd? Contacteer dan onze vogelwerkgroep.

Vorig jaar werden de Heurnemeersen geïnventariseerd vogels deze methode.
09-01-2012 door BHE

In memoriam: Marcel Nachtergaele

Deze middag heeft Marcel Nachtergaele in de gezegende leeftijd van 90 jaar zachtjes, vredevol, sereen, deze wereld verlaten. Marcel was stichter van de Wielewaal Schelde-Leie, waarvan Natuurpunt VA+, na een periode van desintegratie in meerdere afdelingen en tenslotte herintegratie in ons regionaal bestuur, de opvolger is. De verdienste van Marcel voor natuurbehoud en landschapszorg in onze regio kan op geen enkele manier worden overschat.
 
De familie neemt afscheid van Marcel in intieme kring. In afspraak met zijn nabestaanden plannen we met NP VA+ een herinneringsmoment met daaraan gekoppeld een wandeling, vermoedelijk op een zondagnamiddag in februari in het Lozerbos. Verdere communicatie hierover volgt nog. We zijn er van overtuigd dat velen onder ons een dergelijk moment op prijs zullen stellen, misschien zelfs nodig hebben. De beste manier om van Marcel afscheid te nemen lijkt ons buiten, in een gebied dat hem nauw aan het hart lag, onder gelijkgestemden.
27-11-2011 door NGE

Aalscholvernieuws

In november was traditiegetrouw de eerste winterse aalscholvertelling. Opnieuw was er een lichte daling in de aantallen. In totaal werden 175 ex. geteld verspreid over 2 slaapplaatsen. Dank aan alle vogelaars die op zoek ging (ook zij die er geen vonden :-) )