Nieuws
01-02-2014 door DVDP

Roodkeelduiker op bezoek

Roodkeelduiker op bezoekOp de Donkvijver in Oudenaarde zit sinds 29 januari een adulte roodkeelduiker in winterkleed. De vogel werd ontdekt door NGE tijdens een slaapplaatstelling van meeuwen. Ondanks de verstoring op en rond de vijver, is deze duiker al enkele dagen aanwezig. Deze vogel is uitsluitend een wintergast. In België wordt hij regelmatig gezien aan de kust. Waarnemingen in het binnenland zijn eerder een zeldzaamheid. In het voorjaar vertrekken ze terug naar Scandinavië of West-Rusland.

Het was ondertussen alweer drie jaar geleden dat deze soort in de regio werd gezien. In 2011 werden we verwend met drie waarnemingen (2x op de Schelde in Oudenaarde, 1x op Tweeling in Eke). 

Foto: Bart Heirweg.
20-01-2014 door DVDP

Gezocht: Geelgors

Gezocht: Geelgors
De geelgors is een van de typische soorten geweest in onze streek, vroeger zelfs ook buiten de Vlaamse Ardennen. Daar zijn nu nog de laatste broedgebiedjes maar de winteraantallen zijn onrustwekkend gedaald, van nog meer dan 100 een paar jaar geleden naar een paar luttele waarnemingen nu.  Ook rietgors is in vrije val en de grauwe gors is bij ons ongeveer uitgestorven. Wat is er mis met de gorzen?

Daarom de oproep: kijk deze winter extra uit naar de soort op uw wandelingen en geef die door aan de vogelwerkgroep of de redactie of op waarnemingen.be. Het is een soort in nood en meten is weten, zoals zo dikwijls.
 
Artikel: Norbert Desmet
Foto: Bart Heirweg
08-01-2014 door DVDP

Bruine boszanger is soort van 2013

Bruine boszanger is soort van 2013

Bij het begin van het nieuwe jaar wordt er traditie-getrouw even terug-gekeken op wat het voorbije jaar ons heeft gebracht. Zo werd op onze nieuwjaarsreceptie voor de vierde maal de wisselbeker “lijster van het jaar” uitgedeeld, een prijs voor wie het hoogste aantal vogelsoorten heeft gezien binnen de regiogrenzen van VA+ op 1 jaar tijd. SFE mag de wisselbeker voor een jaartje op de schouw zetten. Hij klokte af op 180 soorten en kwam daarmee dicht in de buurt van het record (182 in 2011 door DDG).

De prestigieuze “Gerard Mornie-award” werd voor de derde keer overhandigd aan de persoon die de mooiste en zeldzaamste soort heeft gevonden tijdens het voorbije jaar. De winnaar wordt democratisch verkozen d.m.v. een stemming.  Gerard leverde net als vorig jaar eigenhandig de prijs: een mooi kader met foto. Dit jaar werd er gekozen voor de  bruine boszanger van DDG. Dit kbv-tje uit Oost-Siberië ontbreekt wat aan X-factor, maar is zeldzaam genoeg om de meerderheid van de stemmen achter zich te krijgen. Het gaat hier om de allereerste waarneming ooit voor VA+.  Hij volgt de breekbekstrandloper (2012 door ADV) en de 8 morinelplevieren (2011 door GCO) op. Op de tweede plaats volgde de kleinste jager (door ADV). De derde plek was voor de grote karekiet (door ADV).

Proficiat aan SFE en DDG. Een grote dank u wel aan Gerard en iedereen die heeft meegeholpen op de receptie.