Nieuws
22-10-2022 door DVDP

Trektellen Leystraat

Trektellen LeystraatVandaag stonden onze kijkers opgesteld in de Leystraat, op de grens tussen Wannegem-Lede en Huise. Dé trektelpost waar Geert Colembie uren en uren naar de lucht tuurde vanop zijn vaste stekje. De plek waar ook ik aan Geerts zijde mee kon leren van zijn expertise. De herinneringen aan roodkeelpiepers, grote pieper en een overzeilende velduil zitten nog vers in mijn gedachten.


Onze Vogelwerkgroep wou de herinnering aan Geert levende houden en we besloten nog eens te trektellen op zijn TTP. En dat verveelde niet vandaag!

We stonden er nog maar of er vloog al een blauwe kiekendief voor onze neus op uit de ruigte. Eentje die was blijven slapen. Bij een oranjeroze zonsopgang besloot het beestje ook nog wat toertjes rond ons te vliegen en even te poseren op de akker. Al gauw voegden we ook 3 grote zilverreigers (2+1) en 3 slechtvalken (1+1+1) toe. De vinken vlogen goed door. Hier en daar een keep. Wat lijsters, waaronder ook enkele grote lijsters, veldleeuweriken en ook enkele boomleeuweriken. Constant beweging. Entertainend!

Dé klepper was echter de visarend die langs (op enige afstand) de TTP vloog. Net op het moment dat Joke en Helena ons kwamen verwennen met een heerlijk tasje zelfgemaakte soep. Waarvoor dank!
16-10-2022 door DVDP

Eurobirdwatch 2022

Eurobirdwatch 2022EUROBIRDWATCH #1 

1 oktober 2022 De eerste van twee Eurobirdwatches zit er op. Een stevige regenbui (in Mater toch) en wind kon de pret en trek niet deren. Met trektelpost Hoge Dumpel te Mater, TTP Hotond Zulzeke en TTP Zulte Machelen waren maar liefst 3 TTP's open for business in ons werkingsgebied.

We telden een kleine 3.000 overtrekkende vogels. Zanglijsters, vinken en graspiepers waren bij de talrijkste soorten. Door de stevige tegenwind vlogen veel kleintjes relatief laag. Tegen de middag viel de trek traditiegetrouw wat stil en door de tegenwind was het ook niet optimaal voor de kansen op roofvogels in de namiddag. Dus kort na de middag hielden de 3 posten het dan ook voor bekeken.

De leukste soorten aan de Hotond waren een blauwe kiekendief, 3 boomleeuweriken, 3 grote lijsters, 2 beflijsters en 2 appelvinken. Over de Hoge Dumpel vlogen 4 goudplevieren, een kemphaan, 2 groenpootruiters, een boomvalk en een beflijster. In Machelen hadden ze dan de talrijkste graspiepertrek en nog 2 paapjes.

EUROBIRDWATCH #2   

16 oktober 2022 Afgelopen zondag stonden op maar liefst 3 plaatsen in VA+ de kijkers en telescopen gericht op het noorden. Drie telposten waren open for business: TTP Zulte Machelen / TTP Kokereel / TTP Hoge Dumpel Mater (foto). Samen goed voor maar liefst 14.438 getelde vogels! Een pak meer dan twee weken geleden (+- 3.000), maar dat ligt binnen de verwachtingen. Half oktober piekt de vogeltrek namelijk.

Naast de vele vogels konden de TTP's ook op heel wat belangstelling rekenen van jong en oud. Altijd plezant als er wat bezoek komt op de telpost 😊
De talrijkste vogels op de TTP's waren deze keer de vinken (9.928). Tussen de vinken werden ook al af en toe kepen opgemerkt, de noordelijke familieleden van de vink. Op de tweede plaats stond spreeuw (1.328), gevolgd door veldleeuwerik (1.155). Opvallend was de ook de trek van boomleeuwerik (113), soms in grotere groepen.
01-09-2022 door DVDP

Bijzondere waarnemingen zomer 2022

Bijzondere waarnemingen zomer 2022De zomer is de periode waar de voorjaars- en najaarstrek elkaar ontmoeten. Terwijl in juni nog bosrietzangers en wespendieven arriveren, beginnen de steltlopers alweer in de omgekeerde richting te schuiven. Deze zomer zal de archieven ingaan als een extreem droge en hete zomer. Al wordt dat misschien binnen enkele jaren aanzien als het nieuwe normaal.

We trappen af in juni. Op de Callemoeie zat een paartje geoorde fuut en een bontbekplevier. In Zulte zaten 4 bosruiters (ADVR) en vloog een koereiger (EDV) over. In de omgeving van de Leie werden ook zwartkopmeeuwen opgemerkt. Een jonge geelpootmeeuw zat aan de Sas in Asper (BDE). Een purperreiger zette poot aan de grond in het Dal (ADV). Een zwarte ooievaar vloog over St-Lievens-Houtem (PHE). 4 VALE GIEREN vlogen over Zulzeke (PHU). Over Horebeke werd een rode wouw gezien (RVW). In Bos t’Ename werd een HOP gezien (MME). In de Hospicebossen te Nazareth werd een zwarte specht opgemerkt (NVW). Alle waarnemingen van wielewaal situeerden zich in de Scheldemeersen tussen Zingem en Eke. Orpheusspotvogel werd gezien en gehoord in Vinkt (WAC) en Bos t’Ename (DDG). Een GRASZANGER zat enkele dagen in Grotenberge (BVDA). Opvallend, de tweede waarneming van deze soort dit jaar. Er zijn nog maar 4 waarnemingen in de laatste 10 jaar bij ons. Een zingende appelvink werd gevonden in het Parkbos/Uilenbroek (AGO). In Horebeke werd een goudvink gehoord (BVDA).

In juli vond HVE een koppel witoogeenden op de Weiput te Zingem. Regenwulpen vlogen over Munkzwalm, St-M-Latem en Berchem. Over Leeuwergem vlogen 3 zwarte ooievaars (DGH) en 1 over Bos t’Ename (JDW). Een juveniele lepelaar gebruikte de Callemoeie als pitstop (BDE). Een grote groep van 10 koereigers tankte even bij op het Dal te Heurne (GMO). Een kleine zilverreiger werd gezien in Petegem-Leie (EDV). NGE zag een overvliegende VALE GIER. Rode wouwen vlogen over Mater (LVDL) en de Langemeersen (LVDW). Zijn zwarte neefje werd ook op 4 locaties gespot. Aan Bos t’Ename werd een KLAPEKSTER opgemerkt (PBL). Een kruisbek zat in Breivelde te Grotenberge (JME).

Voor enkele soorten was het een goed jaar. Voor kwartel, kleine plevier, nachtegaal, roodborsttapuit was het een van de betere jaren van de afgelopen 15 jaar. Kokmeeuw kwam voor het eerst tot broeden in de regio. Bruine kiekendief broedde op minstens 5 locaties.

Bij winnaars horen ook verliezers, helaas. Help! Geen enkele matkop werd er nog gevonden! Deze “moerasmees” is geen fan van de droogte en hitte en lijkt bij ons helemaal te verdwijnen. Zomertortel, ja het laatste broedkoppel zijn we al enkele jaren kwijt. Ook voor geelgors en grote lijster was het scharten om nog zangposten of broedsels te vinden. Sprinkhaanzanger, spotvogel, bosrietzanger kenden ook een terugval in vergelijking met de vorige jaren. Al speelt hier mogelijk de broedvogelatlas een rol. In de vorige twee jaren werd namelijk intensief geïnventariseerd door de VWG en waren de meeste atlashokken dit jaar afgerond.

Augustus is altijd een pak drukker dan juli. De najaarstrek komt alweer op gang. De gierzwaluwen verlaten ons en nog een aantal soorten beginnen opnieuw te schuiven. Het sein om onze trektelposten terug te bemannen! Een juv. WOUDAAPJE zat op de Weiput (BDE), waar ook een zomertaling zat net als op het Dal (DDG). Op de Callemoeie zat een geoorde fuut, tot max. 5 bosruiters en 1 lepelaar . 2 vertrouwde gezichten vonden ook hun weg terug naar de regio: pontische meeuw met de mankepoot en een Pool met gele kleurring (NGE). BWI zag 4 zwarte ooievaars over Eine. Een juveniele kwak dook op in Bachte (PJD) en Machelen (VLO). Purperreigers werden gezien in de Langemeersen, Paddenbroek en over St-M-Latem. In Eke zat een kleine zilverreiger (CSN). Een visarend vloog over Oudenaarde (TNA). In België zaten op een bepaald moment veel SLANGENARENDEN en HVE kon er ook eentje zien over St-M-Latem. Een juveniele grauwe kiekendief werd ook gespot in St-D-Boekel, waar ook een DUINPIEPER voet aan de grond zette (HVE). Over Opbrakel vlogen 2 rode wouwen (DVC). Een zwarte zeilde over Michelbeke (DBO). Een draaihals werd gehoord in het Paddenbroek en later werd er ook nog een geringd (WAE, TLI),net als snor. TLI zag er ook tot 7 appelvinken! In Bos Terrijst zag DGE een zwarte specht. Een opvallende influx van bonte vliegenvangers op het einde van de maand zorgde voor 19 verschillende waarnemingen. Eind augustus werden goudplevieren op verschillende plekken gezien, net als paapjes. Voor deze laatste bleek het een topnajaar te zijn met het hoogste aantal waarnemingen van de laatste jaren.


Foto: Graszanger te Grotenberge, Luk Neujens