Nieuws
31-07-2015 door DVDP

Orpheusspotvogel broedt voor het tweede jaar op rij in de Vlaamse Ardennen

Orpheusspotvogel broedt voor het tweede jaar op rij in de Vlaamse Ardennen
De orpheusspotvogel was in 2015 opnieuw goed vertegenwoordigd in de Vlaamse Ardennen met minimum 4 zangposten: Volkegem (zelfde locatie als vorig jaar), Ronse (zelfde locatie als het broedgeval in 2014), Sint-Goriks-Oudenhove en aan de flanken van de Koppenberg in Melden.

Zopas bereikte ons het nieuws dat de orpheusspotvogel in Ronse opnieuw jongen heeft grootgebracht. DVE zag de ouders voedsel brengen naar de vliegvlugge jongen. Exact op dezelfde plek als vorig jaar!

Hopelijk zijn we vertrokken voor enkele jaren...

Foto: Orpheusspotvogel in Volkegem (2014) door Dimitri Van de Populiere.
29-07-2015 door DVDP

Krombekstrandloper in Nederename

Krombekstrandloper in Nederename
Aan de Putten VDM in Nederename werd deze namiddag een krombekstrandloper ontdekt door DVDP. Na de waarneming van vorig jaar aan de Callemoeie door SFE is het nog maar de tweede waarneming in 26 jaar in onze regio.

Deze strandloper broedt op de toendra in het hoge noorden. In het najaar trekt een deel van de vogels terug via West-Europa, waar ze dan voornamelijk aan de kust worden gezien. In het binnenland zijn ze zeldzaam.

In onze regio zijn er voornamelijk waarnemingen in de jaren 70 en 80. Daarna werd het wat stil rond deze soort.

Foto: Krombekstrandloper, Nederename door DVDP.
28-07-2015 door DVDP

Geslaagd broedsel bruine kiekendief

Geslaagd broedsel bruine kiekendief
door Theo Helsloot.

Sinds 2011 hebben Bruine kiekendieven hun oog laten vallen op de Langemeersen. Toch was het nog wachten tot dit jaar om het eerste geslaagde broedgeval in de annalen te kunnen bijschrijven.

In 2011 was er al een serieuze maar uiteindelijk toch nog in extremis mislukte broedpoging, waarbij de jongen later vlak bij het nest dood zijn aangetroffen. Waarschijnlijk gestorven op 23 dagen oud. Na onderzoek was er niet echt een doodsoorzaak vast te stellen.

De volgende jaren werden er wel Bruine kiekendieven waargenomen, en zelfs balts en aanvoer van nestmateriaal, maar de exemplaren waren waarschijnlijk nog te jong om de primeur van een eerste geslaagd broedsel in de Langemeersen weg te kapen.

Dit jaar echter lagen de kaarten beter. 
Op 7 april maakte een eerste mannetje zijn opwachting. 
Op 24 april werd ook het vrouwtje voor het eerst gezien.
Beiden waren volwassen vogels. Al gauw buitelden ze over elkaar in de lucht tijdens spectaculaire baltsvluchten en was er voedseloverdracht van het mannetje naar het vrouwtje. Na enkele dagen al werd er begonnen met nestbouw. Zowel het mannetje als het vrouwtje vlogen af en aan met rietstengels en twijgen. Dat was een goed begin. Het mannetje nam, als goede huisvader, de taak op zich van verdediger van het nest, soms geholpen door het vrouwtje. Opdringerige kraaien of een nieuwsgierige buizerd, die te dicht in de buurt van het nest kwamen, werden furieus verjaagd.

Maar toch groeiden er ook twijfels: het vrouwtje zat ons inziens (?!) veel te weinig op het nest... Beide partners vlogen geregeld rond en lieten het nest lange tijd onbezocht. 
Maar... schijn bedriegt!

Op 21 juni zagen we plots het mannetje een prooi overbrengen, in volle vlucht, aan het vrouwtje, dat hem was tegemoet gevlogen en die het lekkers onmiddellijk naar de nestplaats bracht. Bingo! Er moest een blijde gebeurtenis hebben plaatsgevonden! 

Normaal duurt de broedtijd zo’n 30-32 dagen, en het vrouwtje begint al te broeden vanaf het eerste ei. Om de andere dag legt ze een ei. De jongen worden dus op verschillende tijdstippen geboren. Ze blijven doorgaans een 4 tal weken op het nest, maar kunnen pas echt vliegen na zo’n 35 à 40 dagen. 
De week van 20 juli zou dus wel eens voor spektakel kunnen zorgen...

En ja, op 21 juli, nationale feestdag, waagden drie jongen hun eerste, nog stuntelige, vluchtpogingen. Vooral de landingen waren aanvankelijk nog erg onbeholpen. Als dronken acrobaten lieten ze zich neerploffen in de boomkruinen. Op het goed-vallen-uit. Letterlijk... Maar oefening baart kunst. En... de aanhouder wint.

Het broedgeval kan vanaf nu in de statistieken als geslaagd worden ingeschreven.

De jongen blijven nog een 15 tal dagen rond het nest hangen, waarbij ze zelfs al beginnen met eerste jachtpogingen, die echter doorgaans nog mislukken. 3 tot 6 weken na het uitvliegen kunnen ze zelfstandig jagen, al schieten de ouders dikwijls nog ter hulp met prooi. Na 80 tot 90 dagen zijn ze zelfstandig. 

En dan... is het voor ons weer wachten tot het volgend jaar...

Foto: jonge bruine kiekendieven door Theo Helsloot.