Nieuws
13-08-2012 door DVDP

Zeldzame graszanger aan Snippenweide

Zeldzame graszanger aan SnippenweideZaterdag werd er een zeldzame graszanger gezien in het reservaat de Snippen-weide in Eine (DDG, e.a.). Het diertje liet zich enkel zien in de vroege ochtend. Het reservaat is niet toegankelijk. Je kijkt het best van op het jaagpad langs de Schelde. Het was al van 2008 geleden dat er nog eentje opdook in de regio. 

De vogel is ook zeldzaam op nationaal niveau. Het betreft nog maar de derde waarneming voor België in deze jaargang (cf. waarnemingen.be). Het is een soort die erg wintergevoelig is. Tijdens langdurige vorstperiodes hebben ze het erg moeilijk. Tijdens zachtere winters rukken ze naar het noorden op van hun normale leefgebied in Zuid-Europa.
24-07-2012 door DVDP

En ze zijn weer weg...

En ze zijn weer weg...
We zijn nog maar halfweg de zomer, of sommige vogels beginnen zich al op het zuiden te richten. Het zuiden wenkt voor de ene soort al wat vroeger dan voor de andere. 

In de tweede helft van juni zie je al witgatjes samentroepen op de slikplaten, uitgebroed in het noorden. Op 22 juni zat er al een groep van 14 aan de brug in Zingem (BDE). Vanaf half augustus komt het grootste deel van de steltlopertrek weer op gang.

De koekoek is ook een vroege vertrekker. Eenmaal de plicht gedaan is, hebben ze hier eigenlijk niet veel meer te zoeken. Hun jongen moeten ze namelijk niet zelf grootbrengen. In Engeland loopt er een project van het BTO die gezenderde koekoeken volgen. Een van die koekoeken is Chris. Hij arriveerde op 1 mei in Essex (V.K.) en was op 12 juni al in België. Zijn "zomer" duurde dus maar een kleine zes weken. Hij zwerfde wat rond in de provincie Antwerpen. Op 16 juli was hij in Sicilië en op 19 juli was hij al de Sahara over. Hij zit nu rond Lake Chad in Tsjaad.

Nog hooguit twee weken en dan is het luchtruim boven onze steden ook wat stiller. De gierzwaluwen zullen ineens verdwijnen. Van de ene dag op de andere zijn ze plots weg. Via een geolocator werd in 2010 een gierzwaluw uit Vlaanderen gevolgd. Hij vertrok hier op 28 juli. Drie dagen later zat hij in Spanje. Half augustus was hij de Sahara over om helemaal door te vliegen tot Mozambique (ZO-Afrika). 
21-02-2012 door DDG

Nakend broedseizoen

Nakend broedseizoenDe strenge vorstperiode is nog maar achter de rug, of de eerste soorten beginnen zich al voor te bereiden op het broedseizoen. Terwijl het voor sommige soorten nog enkele maanden wachten is op hun terugkomst uit Afrika (vb Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Wespendief), zijn een aantal andere soorten reeds begonnen: We hebben het dan over vroege broeders zoals Bosuil en Nijlgans, maar ook verschillende roofvogels die nu reedsbegonnen zijn met het afbakenen van hun territorium.

Nederland kent reeds een jarenlange traditie wat broedvogelmonitoring betreft. België hinkt een stuk achterop. Voor een aantal mensen is waarschijnlijk het werk dat in een broedvogelmonitoring kruipt na inventarisatie een te hoge drempel. Wie 60 uren vrijmaakt in een broedseizoen om broedvogels te karteren mag nog eens rekenen op ongeveer 60 uren zwoegen met allerlei soortenkaartjes, datums controleren, territoria intekenen…  Voor sommigen ongetwijfeld een leuke bezigheid anderen besteden hun zomertijd liever aan iets anders.
De vereniging SOVON vogelonderzoek Nederland heeft een online module uitgewerkt waarbij al de ingegeven broedvogelverdachte waarnemingen worden omgezet naar aantal territoria.  Geen urenlang avondwerk meer en overzetten op allerlei soortenkaartjes, nee. Na het inventariseren zet je alles in een online kaartje (werkt een beetje als www.waarnemingen.be) en op het einde van het broedseizoen klik je op een knopje… en klaar is kees. Je krijgt een rapport met het aantal territoria van al de geïnventariseerde broedvogels in je gebied.

Natuurpunt deed vorig jaar een test met deze SOVON module. Een aantal ervaren waarnemers testen de module uit, werd hier en dar op punt gezet. En nu kan je terecht op: www.avimap.org
Voor mensen die al langer aan broedvogeltellingen doen ligt de overstap voor de hand, maar het is nu vooral het uitgelezen moment om in andere gebieden een nieuwe monitoring op te starten!
Ben je geïnteresseerd? Contacteer dan onze vogelwerkgroep.

Vorig jaar werden de Heurnemeersen geïnventariseerd vogels deze methode.