Nieuws
25-08-2012 door DVDP

Drie reuzensterns aan de Callemoeie

Drie reuzensterns aan de CallemoeieOp 24/08 werden drie reuzensterns gezien aan de Callemoeie in Nazareth (DVDP, e.a.). De sterns zullen wellicht overnacht hebben aan de Callemoeie. Ze bleven nog tot 9u43 aanwezig. Het is nog maar de vierde waarneming ooit voor onze regio, de eerste keer dat er meer dan één dier werd gezien. De eerste waarneming dateert van 1987 (Opgespoten terrein, Oudenaarde). De tweede waarneming komt uit 2002 (Langemeersen, Petegem, NGE). De derde dateert van 2009. Toen had NVW een reuzenstern aan de Callemoeie.
De reuzenstern is de grootste stern. In Europa vind je ze voornamelijk aan de Baltische en de Zwarte Zee. Tijdens de trekperiode kunnen ze wel eens gezien worden in België, maar de waarnemingen zijn erg schaars, zeker in het binnenland.
24-08-2012 door DVDP

Waterrietzanger geringd in Paddenbroek

Waterrietzanger geringd in Paddenbroek
Voor het tweede jaar op rij werd er een water-rietzanger geringd in reservaat Paddenbroek in Berchem (TLI, NDS). Het betrof een adult vrouwtje.
Ook vorig jaar werd er een waterrietzanger geringd. Het ging toen om een eerste kalenderjaar (zie foto door Peter Van de Kerckhove). In 2009 werd er ook een eerste kalenderjaar geringd. Telkens in de periode tussen 15 en 25 augustus.
De waterrietzanger is een bedreigde zangvogel. De soort broedt voornamelijk in Oost-Europa en West-Azië. De soort durft tijdens de trekperiode wel eens op te duiken in de lage landen. Het aantal is weliswaar beperkt tot enkele exemplaren. 
13-08-2012 door DVDP

Zeldzame graszanger aan Snippenweide

Zeldzame graszanger aan SnippenweideZaterdag werd er een zeldzame graszanger gezien in het reservaat de Snippen-weide in Eine (DDG, e.a.). Het diertje liet zich enkel zien in de vroege ochtend. Het reservaat is niet toegankelijk. Je kijkt het best van op het jaagpad langs de Schelde. Het was al van 2008 geleden dat er nog eentje opdook in de regio. 

De vogel is ook zeldzaam op nationaal niveau. Het betreft nog maar de derde waarneming voor België in deze jaargang (cf. waarnemingen.be). Het is een soort die erg wintergevoelig is. Tijdens langdurige vorstperiodes hebben ze het erg moeilijk. Tijdens zachtere winters rukken ze naar het noorden op van hun normale leefgebied in Zuid-Europa.