Nieuws
01-03-2023 door DVDP

Bijzondere waarnemingen winter 2022-2023

Bijzondere waarnemingen winter 2022-2023De eindfase van het inventarisatie-werk voor de broedvogelatlas is ingezet. Goed nieuws: van onze regiocoördinator kregen we te horen dat ons huiswerk voor VA+ dik in orde is. Bijna alle gaatjes zijn gevuld en geïnventariseerd. Hier en daar moeten nog plekjes nog eens bezocht worden, maar het meeste is gedaan. Veel dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers van de VWG (en daarbuiten) die vele dagen hebben besteed om alle hoekjes en kantjes te bezoeken, kaartjes in te tekenen, etc. Aanvullende data zijn trouwens nog steeds welkom! Je kan jouw steentje bijdragen door je waarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be .

December. Een frisse en natte start van de winter. Die bracht ons 2 nonnetjes op de Tweeling te Eke (CSN), waar ook een grote zaagbek (NVW) werd gezien en een geoorde fuut (CSN). Op de Donk te Oudenaarde kwam er ook een op bezoek (XTE). Aan de Callemoeie kwam een kluut (BDE), bonte strandloper (TNA)  en kemphaan (BDE) op bezoek. Over Mater vlogen goudplevieren (LVDL). Een koereiger werd opgestoten in Opbrakel (AGO). In de Zingemse Scheldemeersen zaten er de hele winter 1 tot 2 exemplaren (DVDP). In de ruime omgeving verbleef ook een hele tijd een kleine zilverreiger (ADV). Over Grotenberge werd er ook nog een gespot (JME). Rode wouwen werden opgemerkt over Deinze (GVdB) en Ronse (LDV). De koude periode zorgde ook voor enkele waarnemingen van smelleken. Goudvinken werd gezien in Ronse (XTE) en Hillegem (RCR).

In januari kregen we het bezoek van een mooie groep toendrarietganzen (tot max. 38ex) in de omgeving van Eke (GMI). Deze krijgen we niet jaarlijks op bezoek. Een goudplevier werd gevonden tussen de kieviten in Eke (TMA). Op de Callemoeie zat een koppeltje krooneenden (NVW). Rode wouwen werden gezien over Ruien, Bachte-Maria-Leerne en Meigem. In het Paddenbroek te Berchem werden 4 kleine barmsijzen opgemerkt (TLI).

Tijdens de winter houden we ook de slaapplaatsen in het oog. Een slaapplaats van blauwe kiekendieven in Petegem leverde max. 5 ex op. De slaapplaats voor grote zilverreigers in Zingem ging tot max. 7 ex, nu en dan eens vergezeld van 1 of 2 koereigers. De grootste ransuilenroest telde tot max. 9 ex. Op de meeuwenslaapplaatsen kwamen een max. aantal van 6 pontische meeuwen slapen (Callemoeie), 3 geelpootmeeuwen (Donk) en 3 zwartkopmeeuwen (Callemoeie), tussen de duizenden andere meeuwen (BDE, NGE).

Rond de Walburgatoren te Oudenaarde was het spektakel bij de slechtvalken compleet. Het leek wel een soap op tv. Het oude koppel (Ula en Han) verdween van het toneel en hun plek werd ingenomen door een nieuw koppel. Ula werd ondertussen dood teruggevonden in Nukerke. Van Han ontbreekt elk spoor. Je kan de capriolen van het nieuwe koppel volgen via de webcam met bijna dagelijkse updates op de Facebookpagina “Slechtvalken Oudenaarde” (GGR).
    Bokjes werden op 8 verschillende locaties gezien over de hele winter met een max. aantal van 3 ex te Roborst (HVE). De oehoe blijft ook voet aan de grond houden in VA+ met zang op min. 4 locaties. Ook havik werd af en toe gezien, voornamelijk rondzwervende onvolwassen vogels. Het aantal overwinterende boomleeuweriken zit ook in de lift bij ons. Het resultaat van een toegenomen aantal broedvogels in de steeds meer herstelde heidegebieden? Het aantal overwinterende grote lijsters nam dan weer af in vergelijking met de voorbije jaren. Ook kramsvogels en koperwieken waren opvallend minder aanwezig deze winter. De roodborsttapuit overwinterde op 15 locaties in VA+. Het was ook een opvallend goede winter voor appelvink. Er waren veel waarnemingen met een uitschieter van 7ex in een tuin in Ronse (CDR). Het aantal geelgorzen die overwinterde bereikte een absoluut dieptepunt, met amper 5 gevonden vogels over de hele winterperiode. En de matkop? Tja, die is zelfs helemaal nergens meer te bespeuren…

De winterperiode sluiten we af in februari, de droogste in 30 jaar notabene. Enkele kolganzen rustten nog even uit in de regio alvorens naar het noorden te trekken. De grootste groep werd in Grotenberge gezien: 50 ex naar noord (JME). Een mooi mannetje brilduiker dook op op de plassen VDM te Nederename (BDE). Een mooie groep van 25 kraanvogels werd opgepikt over Ronse (DLI). De enige roerdomp van de winter werd gezien in Petegem-Schelde (JVDP). Er kwam ook een melding binnen van een mogelijke zeearend in Machelen (JVE). Er werden ook nog 2 mooie groepen barmsijzen gezien: 10 ex te Oudenaarde (LME) en 50 te Ronse (RWE). Goudvinken werden buiten de gekende zones in Ronse ook nog opgemerkt in Bos t’Ename, Meilegem en Kruishoutem. Eind februari werden ook de eerste grutto’s terug verwelkomd. 2 ex tankten even bij aan de centrale te Ruien (LDC). In de ruime omgeving van Nazareth werd af en toe 1 tot 2 wulpen gezien (NVW).

Foto: Koereiger te Zingem (Sven Wollaert)
26-02-2023 door DVDP

Spechten- en mezentocht Kluisbos

Spechten- en mezentocht KluisbosVerslag door Lucia Decuyper Om 7u ‘s ochtends stonden maar liefst ‘25 vroege vogels’ paraat voor een boeiende tocht door het Kluisbos met Natuurpunt. Na een korte inleiding door vogelkenner Thijs Lietaer gingen we op pad. Al snel hoorden we merel, roodborst, boomkruiper, boomklever én enkele spechten. Thijs gaf uitleg bij de geluiden zodat iedereen ze kon herkennen. De gemakkelijk te onderscheiden roffels van de kleine en grote bonte specht kwamen ons tegemoet. De dekselse kleine verstopte zich, maar van de grote konden we wel een glimp opvangen. Ondertussen hoorden we de lachende roep van de groene specht en wat verder in het bos hoorden we de klagende roep van de zeldzame middelste bonte specht. Tot onze verbazing kwam hij zich ook nog eens tonen. Pimpelmees, koolmees, glanskop en goudhaantje lieten zich mooi horen en zien, en een kuifmees liet zich kort horen maar niet verschalken. Rond 10u. stak een felle noord-ooster op en viel het gezang stil. Tevreden stapten we terug naar de parking, waar we nog vergast werden op een hoog overvliegende sperwer. En als afsluiter passeerde nog een havik de revue! Alweer een geslaagde editie!
12-02-2023 door DVDP

Wintervogelwandeling door de Zingemse meersen

Wintervogelwandeling door de Zingemse meersenGisteren maakten we met de VWG een wandeling doorheen de Zingemse scheldemeersen. Met 14 deelnemers trokken we over de Grootmeers, langs de Mesure en Spettekraai en sloten we af aan de Weiput. Een stevige tocht van 7km. Het zonnetje was afwezig, maar gelukkig was er geen mist.

 
Naast enkele cultuurhistorische weetjes, was er ook ruimte voor vogelwaarnemingen. Op de Grootmeers waren er al enkele vogels met beginnende lentekriebels, zoals zingende zanglijsters en heggenmussen. Baltsende grote bonte en groene spechten. Kramsvogels en koperwieken vulden het lijsterlijstje aan.

 
De weiden rond de Grootmeersen waren dan weer goed voor enkele ganzensoorten. Ook een reigerlijstje werd opgemaakt. Naast de vele blauwe reigers voegden we ook 2 grote zilverreigers en zowaar een zeldzame koereiger toe. De koereiger zit al even in de omgeving, maar laat zich niet dagelijks zien, dus toch een meevaller . Roestende ransuilen zorgden dan weer voor "waw" en "zo schoon!" bij de deelnemers.

 
Om af te sluiten trokken we nog een blik met watervogels open. Dodaarsjes, krakeend, kuifeenden, slobeenden, tafeleend, wintertalingen, ... lieten zich goed bekijken. En de cetti's zanger zorgde voor een afscheidsdeuntje.