Nieuws
22-01-2016 door DVDP

Waar zijn de tafeleenden heen?

Waar zijn de tafeleenden heen?
De aanhoudend negatieve trend van tafeleend in Europa baart zorgen. Via diverse internationale monitoring- en onderzoeksprojecten wordt de komende jaren bijzondere aandacht gevraagd voor deze soort.

Ook jullie kunnen hierbij helpen. Concreet wordt gevraagd om bij elke groep zo veel mogelijk het aantal mannetjes en vrouwtjes te tellen. Tijdens de midmaandelijkse watervogeltelling in januari werd er al gevraagd om hier op te letten. Maar je kan ook helpen via waarnemingen.be. Daar kun je ook de sex-ratio ingeven. Je doet dit door het aantal getelde individuen door te geven, de waarneming op te slaan en vervolgens via 'groepssamenstelling opgeven' het aantal mannetje en vrouwtjes afzonderlijk in te voeren.

Foto: Jeroen Vanheuverswyn
 
15-01-2016 door DVDP

Ijsduiker verkozen tot waarneming van 2015

Ijsduiker verkozen tot waarneming van 2015
Voor het vijfde jaar op rij werd er door de leden van de VWG opnieuw een stemming gehouden om de mooiste waarneming van 2015 uit onze regio te bekronen met een prijs. Het was de ijsduiker die van 19 november tot 28 december te zien was op de Tweelingsputten in Eke die de eerste prijs wegkaapte. De vogel werd ontdekt door TMA. Het was de eerste waarneming sinds 1993, de vijfde in totaal voor de regio. De duiker bleef lang genoeg zitten om meer dan 150 vogelkijkers naar Eke te lokken. Tim kreeg een foto geschonken door Gerard Mornie.

Hij volgt daarmee de groep van 40 kraanvogels op die pleisterden in de Langemeersen (2014, LVDL).

Op de tweede plaats volgde het porseleinhoen uit de Snippenweide (DDG). De bronzen plak was de twee overvliegende kleine jagers te Ronse (DVE).

De wisselbeker "Jaarlijster" bleef bij GCO, die zichzelf opvolgt als winnaar en de beker opnieuw een jaartje op de schouw mag laten blinken. Geert zag 175 soorten in de regio en deed daarmee eentje beter dan in 2014.

Foto: Paul Vandenbulcke.

Van links naar rechts: DDG, TMA, GMO, GCO.
27-12-2015 door DVDP

Vogelen op linkeroever

Vogelen op linkeroever

Verslag vogeltocht VWG Vlaamse Ardennen naar Antwerpen-Linkeroever op zondag 27-12-2015 door Jacques Vanheuverswyn.

14 vogelwerkgroepsleden verzamelden aan de kerk te Eke. Een heggenmus zong uitbundig. Stipt om 8u30 vertrokken we met 4 wagens naar het Antwerps havengebied met zijn aansluitende natuurgebieden.

Eerste halte met Drijdyck op grondgebied van Beveren. Honderden smienten verwelkomden ons met hun fluittonen. De laatste wulpen verlieten hun slaapplaats en een vijftigtal vonden we later terug in een maisstoppelveld. Een groep van 40 putters danste in de lucht. Een sliert slobeenden (zowat 150), bergeenden, krakeenden, wintertalingen, pijlstaarten, kuif- en tafeleenden vulden de soortenlijst aan. Een 1000tal kieviten vlogen af en toe op en gingen in het ondiepe van de plas weer zitten. Ondertussen ontdekten we ook een 15 tal goudplevieren met ertussen de kleineren Aziatische goudplevier. Grote zilverreiger, buizerd en vrouwtje blauwe kiekendief kwamen in de telescoop. 1 Witgatje, 2 dodaars, brandganzen en 135 grote Canadese ganzen en tientallen grauwe ganzen werden ingegeven als waarnemingen.

Het tweede gebied werd Putten West waar we wandelden tot aan de hoge dijk. Eén kemphaan en een roepende, overvliegende grutto waren van de partij. Thijs volgde deze laatste en door de telescoop konden we goed zien dat het een mannetje IJslandse grutto was in zomerkleed… ongelooflijk op dit moment van het jaar… zoiets zagen we in het voorjaar einde maart nog in onze afdeling! Hier op de uitgestrekte plassen ook een zestal knobbelzwanen. Een tiental nonnetjes, voornamelijk mannelijke exemplaren lieten zich langdurig bekijken. Tussen de honderden brandganzen en grauwe ganzen ontdekten we plots die ene roodhalsgans. Even opvliegend met een grauwe gans… wat is die roodhalsgans in de vlucht toch een mooie gans. Hier ook vele wintertalingen, smienten en andere grondeleenden. Ondertussen zagen we enkele keren een jagende blauwe kiekendief en een torenvalkje.

Stilaan naderde de middag en we besloten naar de dijk aan het Paardenschor naast de kerncentrale van Doel te rijden om te picknicken (beneden de dijk, aan het rietveld… uit de wind die toch vrij krachtig waaide).

Op het Paardenschor zaten een 15tal kluten, enkele scholeksters en een tiental wulpen. De verhoopte baardmannetjes lieten zich niet zien of horen…

Als vierde gebied overschouwden we Doelpolder-noord. Een uitgestrekt weidengebied met tal van sloten. Hier veel smienten en honderden brandganzen. Ook zeker 100 wintertalingen en 50 wulpen. Een torenvalk hing stil tegen de wind in… Een vrouwtje bruine kiek en een vrouwtje blauwe kiekendief joegen de grazende smienten naar de plassen. Ook de kieviten en wulpen gingen in de lucht. Ondertussen ook overvliegende kolganzen. Later op de middag passeerden er nog een 150tal die dan ook landen in Doelpolder-noord. Hier ook een grote groep putters!
Als vijfde gebied reden we in het havengebied naar de Verrebroekse plassen/Blikken. Een torenvalk en een ijsvogeltje lieten zich langdurig bekijken. Ook hier een witgatje en één grote mantelmeeuw. De kuifeenden, tafeleenden, smienten en honderden wilde eenden zaten wel tegenlicht en veraf…
Omdat er nog wat tijd was reden we richting Groot Rietveld om er een laatste stop te houden aan het rietmoeras van Kallo, een vrij recent natuurgebied. Een grote zilverreiger en een kleine zilverreiger, zowat alle eenden, waarbij een 100tal wintertalingen lieten zich goed bekijken met de ondergaande zon in de rug.
Op terugweg naar de wagen viel nog een lepelaar schroevend uit de lucht. Eigenlijk zien we maar sternen zo kunstig vliegen. Meteen de 66ste soort op het soortenlijstje!
Tevreden namen we afscheid van elkaar en reden we afzonderlijk naar Eke terug.

Met dank aan Jeroen voor het ingeven in Obsmap  van de waarnemingen).

Foto: Landende roodhalsgans door Paul Vandenbulcke.