Nieuws
30-12-2014 door DVDP

Verslag Braakmantocht

Verslag Braakmantocht
Vanaf de kerk van Eke rijden we met één wagen naar de Braakmankreek nabij Terneuzen, Nederland.

Vanaf de Braakmandijk genieten we van een prachtige zonsopgang, niettegenstaande een ijzige wind. Ganzen slapen op de zandbanken in de Westerschelde en komen in kleine groepjes  of in lange slierten overgevlogen. We herkennen een honderdtal grauwe ganzen maar vooral zo’n 350 brandganzen. Ook groepjes kolganzen en 8 toendrarietganzen komen laag overgevlogen.

Op de Braakmankreek is het eerder kalm: een drietal brilduikers, een tiental kuifeenden en een voorbijvliegende middelste zaagbek. Op de ligweide van het recreatieoord sliepen honderden wulpen, die nu in kleine groepjes van telkens zo’n 25 wulpen over komen vliegen op weg naar de polders. Ook watersnip, 2 kemphanen en 7 putters komen overgevlogen. Géén overnachtende kleine zwanen: zij slapen wellicht op het waterspaarbekken van Philippinne. 19 exemplaren komen echter laag aangevlogen en landen op de kreek. Ook 22 kluten vliegen over de Braakmankreek.

We keren terug naar de ingang van het recreatiedomein en krijgen het gezelschap van vier leden uit Zottegem.  We zijn nu met zeven om de dag verder te zetten.

Vanaf de nieuw aangelegde parking van Braakman-noord wandelen we tot de Grote plas, een nieuw natuurontwikkelingsterrein. Op weg in het struweel zien we 2 goudvinken. Op de Grote plas 2 knobbelzwanen, 40 slobeenden, 13 bergeenden, 50 wintertalingen, krakeenden, kuifeendjes en een tafeleend en in het aanpalende weiland wat koperwieken. Ook sperwer, torenvalk en buizerd worden gezien. Tijdens de picknick komen nogmaals 12 kleine zwanen overgevlogen.

In de namiddag trekken we naar de Westerschelde. In de grachtjes onderweg zien we 2 kleine zilverreigers en 2 ijsvogels wegvliegen.  Een tegenvaller aan de Westerschelde is het lage water en de verzanding van deze bocht in de Westerschelde. Eerst wandelen we richting Braakmanhaven. We zien een vijftal rietgorzen. Op het slik zitten erg weinig scholeksters en maar enkele tureluurs. In de Braakmanhaven lossen en laden momenteel 7 schepen… niet verwonderlijk dat er hierdoor geen vogels pleisteren… we zien er amper 4 futen.

Omstreeks 15u verlaten Frans, Monique, Natalie en zoon Pieter-Jan ons. Jammer, want ze zijn nog geen kwartiertje weg of we ontdekken 1 oeverpieper en 1 strandleeuwerik. Die laat zich gewillig door Jeroen fotograferen en door Eddy en mezelf langdurig bekijken.

We wandelen door tot Paulinahaven. In het slikken- en schorrengebied en op de dijk foerageren een 50-tal groenlingen. Op het slik lopen verspreid een tiental tureluurs en zo’n 200 scholeksters. Ook de kleine zilverreiger foerageert er.  De ontdekking van een groenpootruiter doet ons schrikken: is dat wel een overwinteraar (even dachten we zelfs aan een kleine geelpootruiter…)? Ook een zilverplevier wordt herkend en voorbij de staken van Paulinahaven zien we een mannetje eider. Blijkbaar de enige vogel van de Westerschelde dit jaar (volgens een plaatselijke vogelaar). We missen echter de bonte strandlopers en drieteentjes… die komen er niet meer… Ook géén velduil of blauwe kiekendief… géén fratertjes meer… wat is dit natuurgebied toch veranderd in al die jaren. Ooit overwinterden 600 fraters hier aan de Westerschelde tussen Terneuzen en Vlissingen…

We krijgen de tip om nog even naar de Plaskreek te rijden: alweer een nieuw natuurcompensatiegebied naast een oude kreek.  We zien er 15 zwarte ruiters, 3 kleine zilverreigers en 50 Canadese ganzen…

Het wordt ondertussen donker en we keren terug naar Eke. Net voor Zelzate vliegen nog 12 goudplevieren over de wagen de polder in en loopt er ook een ree… Op de soortenlijst van vandaag komen een zeventigtal vogelsoorten.

Verslaggever en gids van dienst: Jacques Vanheuverswyn.
Foto strandleeuwerik: Jeroen Vanheuverswyn

28-12-2014 door DVDP

Winterprik brengt onverwachte gast

Winterprik brengt onverwachte gastDe sneeuw en vrieskou van zaterdag moesten wel voor wat beweging zorgen bij de vogels. Maar dat er een middelste zaagbek zou uitkomen, verwachtte niemand. De soort is minder gebonden aan strenge winterperioden dan andere zaagbekken.

Op zondagvoormiddag werd er een mannetje ontdekt op de Donkvijver in Oudenaarde (DVDP). Het is al even geleden dat er nog eentje werd ontdekt op onze grote plassen. Het is de eerste waarneming in 7 jaar van een pleisterende vogel, en bovendien de eerste in 12 jaar die door meer dan 1 persoon werd gezien. Voor enkelen was het dan ook de eerste kennismaking met de soort in eigen streek. (bron http://vwgvap.waarnemingen.be/)

Op de andere grote plas van de regio, de Callemoeie in Nazareth, zitten er al drie brilduikers. De eerste werd gezien halverwege november (NVW) en ondertussen kwamen er dus al twee bij.

Foto middelste zaagbek (DVDP).
19-10-2014 door DVDP

Eurobirdwatch 2

Eurobirdwatch 2Zondag 19 oktober was het de tweede Eurobirdwatch waarbij zo veel mogelijk telposten worden bemand in Europa. In de Vlaamse Ardennen werden twee posten voorzien van tellers: Vinkemolen (Zwalm) en de uitkijktoren (Kruishoutem).

Aan de molen passeerden op 4u tijd net geen 7000 vogels, geteld door max. 4 tellers. Vooral vinken kwamen goed door, al was het voor de kleine diertjes ploegen tegen de harde wind in. Er werden ook enkele V-tjes ganzen ontdekt: grauwe (40 ex) en kolgans (27). Ook de "lululu" van de boomleeuwerik werd verschillende keren opgemerkt met in totaal 17 ex. Dé uitschieter was een rode wouw die van west naar oost vloog, gepest door een hele meute kauwen.

GCO bemande de toren in Kruishoutem. Hij speurde in zijn eentje de einder af. Hij onderschepte ook enkele grauwe ganzen en boomleeuweriken. Er vlogen ook 2 zwarte mezen langs de toren.

Foto: Rode wouw door THE (Petegem, Langemeersen, 2013).