Nieuws
27-11-2011 door NGE

Aalscholvernieuws

In november was traditiegetrouw de eerste winterse aalscholvertelling. Opnieuw was er een lichte daling in de aantallen. In totaal werden 175 ex. geteld verspreid over 2 slaapplaatsen. Dank aan alle vogelaars die op zoek ging (ook zij die er geen vonden :-) )
21-11-2010 door NGE

Aalscholvers stagneren

Op 13 november werd opnieuw een telling gehouden op de ons gekende aalscholverslaapplaatsen op het grondgebied van VA+. Deze keer werden 182 slapers geteld, verdeeld over drie plaatsen. Als we het aantal vergelijken met die van vorige jaren, dan stellen we vast dat die aantallen al enkele jaren constant zijn.

2007: 183
2008: 216
2009: 192
2010: 182 Op de Callemoeie in Nazareth is al enkele weken een aalscholver te zien met een grote rode kleurring. Hij blijkt uit Noorwegen nabij Oslo te komen.
03-08-2010 door DDG

Najaarstrek 2010

Najaarstrek 2010Begin augustus: het aantal Gierzwaluwen daalt zienderogen, op slikplaten verschijnen weer volop Witgatjes, Oeverlopers, misschien een Bosruiter.
In rietvelden maak je kans op een waarneming van Rietzanger of wie weet, een Porseleinhoen langs de rand op het slik? Er duiken vogels op in je tuin die er niet gebroed hebben...
Kortom: de najaarstrek is begonnen.

We willen uiteraard niets missen van die najaarstrek en ontvangen graag uw waarnemingen! Zag je een Grauwe Vliegenvanger op trek in je tuin? Of een Spotvogel? Of voor de geluksvogels onder ons: hebben ze in je tuin gebroed? Zag je Visdieven foerageren boven een van onze grote waterplassen? En is die overvliegende Wespendief een plaatselijke broedvogel of een vroege doortrekker.

Graag ontvangen we je waarnemingen!

Waarnemingen ingeven kan op deze site: http://vwgvap.waarnemingen.be/waarnemingen_v7.php?groep=1

Je ook altijd foto’s toevoegen. Zo werd bovenstaande Visdief op de gevoelige plaat gelegd door Gunther Groenez.