Nieuws
28-12-2007 door DDG

Blauwe Kiekendief

Blauwe KiekendiefDit jaar worden er tamelijk veel Blauwe Kiekendieven gezien in de regio. Men vindt ze vooral in grotere koutercomplexen, glijdend over de akkers. Dit open landschap komt best overeen met het echte biotoop van de soort waar ze jaagt op vogels (piepers en leeuweriken) en kleine zoogdieren (woelmuizen).

Om een beter beeld te krijgen over waar ze deze winter overal vertoeven, vraagt de vogelwerkgroep om extra aandacht te besteden aan deze soort en deze in te geven op onze site. Dit zou kunnen uitmonden in een artikeltje voor Meander. Indien mogelijk vragen we de waarnemers ook om de soort te determineren op niveau van geslacht/leeftijd. Adulte mannetjes zijn gemakkelijk te herkennen. Het onderscheid tussen een vrouwtje en juveniel is al wat moeilijker. Lukt dit niet om het onderscheid te maken, dan vragen we om bij opmerkingen Vr/juv te noteren.

We zijn vrijwel zeker dat er in de regio een slaapplaats is van Blauwe Kiekendieven.Uitkijken dus bij valavond want dan verzamelen ze in vochtige terreinen (ruige percelen in weidelandschap) of akkers met lage begroeiing. Vind je zo een slaapplaats, laat het zeker weten! Ook andere waarnemingen die je overdag of in de schemering tegenkomt zijn meer dan welkom. Een groepje Kneus, een Torenvalk, een Ransuil, of met wat geluk een Velduil! Dit is immers een soort die in sommige winters parallel aan de blauwe kiekendief in onze streek opduikt in dezelde biotopen.  
17-11-2007 door NGE

Aalscholvers bij ons

Op 17 november 2007 vond de eerste slaapplaatstelling voor Aalscholvers plaats voor deze winter. In onze regio werden op die avond twee belangrijke overnachtingsplaatsen geteld. In de Reytmeersen kwamen 79 vogels slapen; in de Leyhoek waren het er 103. Aan de deelnemers van dit project: hartelijk dank! 
26-09-2007 door BHE

Vogeljacht in Spanje aangeklaagd

Spaanse (Catalaanse) natuurbehoudsverenigingen verzetten zicht tegen plannen van hun regering om terug "traditionele" vogelvangst met lijmstokken toe te laten. Ze vragen internationale steun met deze petitie