Nieuws
19-01-2008 door NGE

Hey gull…

Op 19 januari 2008 werd de jaarlijkse nationale telling van meeuwenslaapplaatsen uitgevoerd. In ons afdelingsgebied zijn er al jarenlang 2 meeuwenslaapplaatsen. De Donkvijver in Oudenaarde en de Callemoeievijver te Nazareth. De totalen van de schattingen op de twee plassen: 5300 Kokmeeuwen, 320 Stormmeeuwen, 55 Zilvermeeuwen, 4 Kleine mantelmeeuwen (allen adult), 1 Geelpootmeeuw (1e wi), 1 Pontische meeuw (1e wi).De Callemoeie had ook deze keer veruit de meeste meeuwen. De hoeveelheden van de Donkvijver worden steeds geringer. Er wordt dan ook ’s nachts illegaal op de Donkvijver gevaren door vissers. Tellers van dienst waren DDG en NGE.
13-01-2008 door NGE

Aalscholvers bij ons – deel II

Op 12 januari vond de tweede slaapplaatstelling voor Aalscholvers plaats voor deze winter. In onze regio werden op die avond weer op dezelfde twee plaatsen overnachtende aalscholvers gevonden. In de Reytmeersen kwamen 91 vogels slapen; in de Leyhoek waren het er 105.
In Zingem, Eine en Nazareth werden geen overnachtende vogels gevonden. Het aantal is dus in dezelfde grootteorde als bij de vorige telling. Aan de deelnemers van dit project: hartelijk dank!
Aan diegenen die niet deelnemen, maar wél een overnachtingsplaats weten zijn in ons afdelingsgebied: laat het ons AUB weten, zodat wij deze mee kunnen tellen bij de volgende telling!
06-01-2008 door GGR

Inventarisatie van stand- en broedvogels in het Burreken 2008

Oproep tot medewerking!

Enige tijd geleden heeft de werkgroep rondom het Burreken aan de vogelwerkgroep gevraagd om een deftige inventarisatie uit te voeren op de beheersgronden van het reservaat met als doel toch een beeld te krijgen van de bestaande populatie van broedvogels en andere voorkomende standvogels.

Met veel plezier heeft de vogelwerkgroep unaniem dit project goedgekeurd.
Onder leiding van mezelf zullen we doorheen het jaar op vaste data’s een aantal rondes lopen volgens een voorafbepaald gestructureerde vorm met de bedoeling dit project nog eens te kunnen herhalen binnen x-aantal jaren. Op manier kunnen we gegevens vergelijken.

Niet alleen de gegevens die zijn vergaard tijdens die tochten zijn belangrijk maar ook tevens de losse waarnemingen. Geregeld zullen ook leden van de vogelwerkgroep een bezoek brengen aan het reservaat om losse gegevens te verzamelen.
Ik kan me voorstellen dat veel mensen het gebied bezoeken tijdens een zonnige dag.
Het zou ons verheugen mocht U de vogelwaarnemingen die U tijdens U bezoek heeft gedaan te mogen ontvangen. Het zou spijtig zijn die belangrijke gegevens te ontlopen. Ze zijn van GOUDWAARDE  !!!

Hier vindt U een kaartje van het Burreken met een aantal punten erop.
Mocht U de waarnemingen kunnen lateren bij het dichtstbijzijnde punt waar U de vogel heeft opgemerkt zou dat ideaal zijn. Het speelt echter geen rol indien U de vogel pleisterend of overvliegend heeft opgemerkt.

Bijvoorbeeld
Naam : Gunther Groenez
Datum:  21-03-2008
Pnt 3  : Goudhaan 3 , Vink 4, Bosduif 8, enz..
Pnt 8, 61 Kraai, 2 Roek, 1 Witte Kwik, enz …
Pnt 12: Boomklever 4, boomkruiiper 2, Buizerd 1, Wespendief 1, enz…
Enz …

Natuurlijk wordt de naam van de waarnemer vermeld in het verslag dat zal worden opgemaakt in  2009. Indien U dit verslag wenst te ontvangen na opmaak, gelieve dan Uw e-mailadres op te geven.

U kan Uw gegevens te allen tijde  doorsturen naar de coördinator gunther.groenez@pandora.be .

We hopen met deze oproep toch aan een hoog aantal losse waarnemingen te mogen noteren.

Alvast hartelijk dank voor Uw inspanning om de gegevens te noteren en door te sturen in dit jaar 2008 .