Nieuws
14-01-2020 door DVDP

Ralreiger verkozen tot mooiste waarneming 2019

Ralreiger verkozen tot mooiste waarneming 2019Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de VWG werd de ralreiger verkozen tot mooiste waarneming van 2019. De vogel werd in juni ontdekt door DDG in de Vestingen in Oudenaarde. Het is de eerste (aanvaarde) waarneming voor de regio VA+. De reiger haalde het met een straatlengte voorsprong op de grauwe klauwier uit de Langemeersen (BHE) en morinelplevier uit St-Denijs-Boekel (HVE). Foto: Luk Neujens
17-12-2019 door DVDP

Bijzondere waarnemingen najaar 2019

Bijzondere waarnemingen najaar 2019Ah, de herfst… Een van de spannendste periodes van het jaar om met de verrekijker in de hand rond te lopen. Alles kan. Een nazomer die de hormonen plots weer doet opborrelen bij de zangvogeltjes. Een gure oostenwind die kraanvogels over de Vlaamse Ardennen blaast. Een Siberische dwaalgast die opduikt in minimalistisch struikje ergens naast een drukke weg. Of uren aan een stuk staren in een staalblauwe hemel op een telpost ergens te velde om uiteindelijk maar drie vinken, een veldleeuwerik en bolletje in de verte die misschien wel een buizerd kon zijn -maar je bent het niet zeker want het was te ver- te noteren. Dan maar mijmeren met je compagnon op de telpost over hoe veel vogels er vroeger wél waren.
Een beknopt overzichtje over wat er in het najaar in onze regio werd gezien.
In september kon je er niet naast kijken. Gaaien, overal. Op de telposten in België werden ze geteld in nooit geziene aantallen. Maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten in het najaar, vlogen ze vooral in noordelijke en oostelijke richting. Wellicht liggen lokale tekorten aan eikels aan dit vreemde gedrag (gevolg van de droogte). Op 21/09 werden in Boekel 1756 overvliegende gaaien geteld, grootste groep 133 ex (HVE). Maf!
Verder kon er in september nog genoten worden van een zomertortel in Beerlegem (ADP). Een zeldzame juveniele morinelplevier bleef een dag ter plaatse op Franskouter in Boekel (HVE), waar eerder ook al een zeldzame roodkeelpieper en duinpieper werd vastgelegd (HVE). Aan de Callemoeie zaten 2 bontbekplevieren en een lepelaar (NVW). We moesten bijna 20 jaar wachten op een waarneming van grauwe klauwier in de regio, maar 2019 bleek een topjaar voor deze soort. Na een waarneming in mei (Schorisse, RDC), werden er deze maand nog eens twee juveniele exemplaren ontdekt: Langemeersen in Petegem (BHE) en Leiemeersen in Bachte-Maria-Leerne (PVW). Een juveniele grauwe kiekendief vloog over Wannegem-Lede (GCO). In het St-Pietersbos in Ronse werd een zwarte specht gehoord (APE).
Tijdens de trek werden tot 7x overtrekkende goudplevieren gezien (grootste groep: 19 ex over Zingem DVDP). Twee lepelaars vlogen over TTP Leystraat Huise. Grote zilverreigers vlogen regelmatig over de regio, met enkele pleisteraars in de Schelde- en Leievallei. De grootste overvliegende groep werd op 20-10 gezien op TTP Hoge Dumpel Mater. Een nieuw regiorecord. Verder nog 7 waarnemingen van een overvliegende visarend in de regio. 6 Rode wouwen werd gespot trekkend door de regio. Smelleken werd op 8 locaties opgemerkt. Haviken werden gespot in Ruien, Petegem, Lierde en Mater. Blauwe kiekendieven werden gezien over verschillende telposten, een koppeltje bleef enkele hangen rond TTP Leystraat (GCO, WSI).
In oktober doken nog 2 zomertalingen op op de Weiput in Zingem (JaVH). Een brilduiker bezocht de Tweelingsputten in Eke (TMA). Op de Callemoeie zat een geoorde fuut (NVW) en bleef een zwarte stern (NVW) een weekje hangen . HVE hoorde een tweede roepende morinelplevier over Franskouter in Boekel. Een zeldzame steppenkiekendief werd gezien over TTP Leystraat (GCO). Boven Zeveren (HBU) en Mater (LVDL) trok een velduil over. Boven Heynsdale in Ronse werd mogelijks een raaf op foto vastgelegd (BWI), maar het dier zat wel erg ver. Een roepende bladkoning werd gehoord aan de Snippenweide in Eine (DDG) en in Kruishoutem (PVL). Paapjes en tapuiten werden tot vrij laat in oktober gezien. Over Franskouter in Boekel werd ook nog een zeldzame grote pieper en tal van beflijsters gezien en gehoord (HVE). JaVH zag een voor het binnenland zeldzame oeverpieper aan de Schelde in Eke. Een roepende goudvink werd gehoord in Bos t’Ename (LVDB, MVDV). Appelvinken werd gezien in het St-Pietersbos Ronse, Sint-Maria-Oudenhove, het Kluisbos en de Pyreneeën in Ronse. Aan TTP Leystraat zat tenslotte nog een ijsgors (GCO).
Pontische meeuwen (NGE) werden opgemerkt aan de sluis in Oudenaarde, de Schelde in Zingem (JaVH) en Noorderwal in Deinze (VLO). Op de Callemoeie kwamen er tot max 4 slapen (NGE). Op dezelfde slaapplaats kwam ook af en toe eens een geelpootmeeuw slapen.
In november loopt de najaarstrek op zijn einde. De grootste aantallen zijn meestal gepasseerd en hier en daar komen nog wat kruimels voorbij. Toch is ook deze periode bijzonder want de eerste wintergasten komen aan. Zo zat er half november plots een groep van maar liefst 8 toppers op de Schelde in Heurne (DDG). De grootste groep die we in onze regio gehad hebben in de laatste 20 jaar. Meestal moeten we het doen met solitaire dieren. Een brilduiker verbleef op de Putten VDM in Ename (JMK) en daar vlogen ook 18 kolganzen over (LVDL). In Machelen zat een grote zaagbek op de oude Leie (JMK). Een geoorde fuut was te vinden op de Callemoeie (ECO). Rode wouwen vlogen over Bos t’Ename (HME) en Bachte-Maria-Leerne (FGH). Zwarte specht liet zich horen in het Kluisbos (PVDK). Een groepje baardmannetjes streek neer in de Langemeersen (TNA). Aan de Koppenberg werden maar liefst 8 roodborsttapuiten gezien (LVD).
Bedankt aan alle waarnemers. Blijf je waarnemingen invoeren op www.wgvap.waarnemingen.be! Foto: Grauwe klauwier te Petegem, Langemeersen door Gunther Groenez
10-09-2019 door DVDP

Bijzondere waarnemingen zomer 2019

Bijzondere waarnemingen zomer 2019De zomerperiode is traditioneel de rustigste periode om vogels te spotten. Begin juni vertoont de voorjaarstrek nog enkele laatste stuiptrekkingen. Naar het einde van augustus toe begint de najaarstrek dan weer aan te zwengelen. Daartussen is het meestal kalm. Wat helaas ook bijna traditie wordt, zijn de toenemende hittegolven en droogte.


De blikvanger van de maand juni was de ralreiger (DDG) die op 21-06 ontdekt werd in de Vestingen te Oudenaarde. Deze kleine reiger lokte die dag heel wat vogelaars naar hartje Oudenaarde. Wie de dag nadien probeerde, was er aan voor de moeite. Het is de eerste aanvaarde waarneming voor de regio VA+.


Andere leuke waarnemingen in juni waren een bijeneter (JaVH) over Asper. Een hop (PCA) liet zich weer zien in Zulte (zelfde ex als in mei?). De zomertortel liet zich gelukkig opmerken op drie locaties (Kruishoutem, Wannegem-Lede, Wortegem). Oef, we zijn hem (nog) niet kwijt. Op een tiental locaties kon je de KWIK-me-diit-roep van de kwartel horen. Aan de Callemoeie te Nazareth is er ook altijd wat te beleven: tot max 10 geoorde futen (BDE), 3 kluten (BDE), een bontbekplevier (BDE).


In de Hospicebossen bracht een koppeltje bonte vliegenvangers een nest groot. Dat gebeurt ook niet elk jaar in onze regio. Daar werden ook kruisbekken gezien. Ook op de babyborrel: kleine plevier aan de Callemoeie met 4 jongen, roodborsttapuit in de Langemeersen en visdieven met juvenielen in Deinze en aan de sluis in Asper. Al is niet duidelijk waar die laatste gebroed hebben. Misschien wel buiten de regio. Ook rond de Schelde in Eine verbleef er een koppel visdief die jongen hebben voortgebracht. Maar opnieuw is het een raadsel waar het nest exact te vinden was. Ontbrekende gast: orpheusspotvogel. Hoewel deze voorbije 5 jaren steeds tot broeden kwam in de VA+, bleef hij deze keer onder de radar, ondanks een zangpost in mei.


Middelste bonte spechten werden opgemerkt in Grotenberge, Zwalm en het Kluisbos. Zwarte specht werd dan weer gehoord in Bos t’Ename, Bois Joly te Ronse en het kasteelpark van Nokere.
Juli was een zeer kalme maand. Gelukkig is er dan al de trek van de steltlopertjes. Zo trokken 11 regenwulpen (GCO) over Kruishoutem. 4 Bonte strandlopers (BDE) verbleven even aan de Callemoeie. In het Burreken werd een rode wouw (IJA) gezien.


We moesten het deze zomer trouwens stellen met amper 1 waarneming van grote lijster, overvliegend dan nog wel. Een historisch dieptepunt voor de soort in VA+. Ook de matkop krijgt rake klappen. Twee waarnemingen deze zomer.


Augustus is alvast een spannendere maand. De najaarstrek is tegen het duidelijk in gang geschoten. Voor de steltlopertjes moest je weer aan de Callemoeie zijn, bij gebrek aan andere natte gebieden. Tot 4 bontbekplevieren (JMK), 4 zwarte sterns (SCL) en een bonte strandloper lieten er zich zien op het einde van de maand. De blikvanger aldaar was echter een krombekstrandloper (BDE). Nog maar het derde exemplaar in de regio sinds 2000. Over de plas trok ook een heel grote groep van 62 ooievaars (BDE) en 6 lepelaars (BDE) over. Een lepelaar en een kleine zilverreiger bleven even plakken.


Andere spetters waren 4 overtrekkende morinelplevieren (HVE) boven de Franskouter in Sint-Denijs-Boekel. Over Godveerdegem trokken 2 zwarte ooievaars (EDB). Aan het waterspaarbekken in Mullem werd een kwak (DDG) gehoord. Een jonge koereiger (ECO, EDV) werd gezien in het kasteelpark te Nokere. In Berchem was er een ringvangst van draaihals (TLI). Eind augustus werden er ook vrij veel paapjes (+35 ex) gezien. Overtrekkende duinpiepers werden gehoord over Mater (BHE), Boekel (HVE) en Huise (GCO).


Tot slot nog een kleine oproep: voer aub je waarnemingen in op waarnemingen.be. Ook al zijn het “banale” soorten. Misschien zijn ze dat over tien jaar niet meer. Dan kunnen dergelijke waarnemingen heel waardevol blijken.

Foto: Ralreiger, Vestingen Oudenaarde, Gunther Groenez