Nieuws
24-08-2012 door DVDP

Waterrietzanger geringd in Paddenbroek

Waterrietzanger geringd in Paddenbroek
Voor het tweede jaar op rij werd er een water-rietzanger geringd in reservaat Paddenbroek in Berchem (TLI, NDS). Het betrof een adult vrouwtje.
Ook vorig jaar werd er een waterrietzanger geringd. Het ging toen om een eerste kalenderjaar (zie foto door Peter Van de Kerckhove). In 2009 werd er ook een eerste kalenderjaar geringd. Telkens in de periode tussen 15 en 25 augustus.
De waterrietzanger is een bedreigde zangvogel. De soort broedt voornamelijk in Oost-Europa en West-Azië. De soort durft tijdens de trekperiode wel eens op te duiken in de lage landen. Het aantal is weliswaar beperkt tot enkele exemplaren. 
13-08-2012 door DVDP

Zeldzame graszanger aan Snippenweide

Zeldzame graszanger aan SnippenweideZaterdag werd er een zeldzame graszanger gezien in het reservaat de Snippen-weide in Eine (DDG, e.a.). Het diertje liet zich enkel zien in de vroege ochtend. Het reservaat is niet toegankelijk. Je kijkt het best van op het jaagpad langs de Schelde. Het was al van 2008 geleden dat er nog eentje opdook in de regio. 

De vogel is ook zeldzaam op nationaal niveau. Het betreft nog maar de derde waarneming voor België in deze jaargang (cf. waarnemingen.be). Het is een soort die erg wintergevoelig is. Tijdens langdurige vorstperiodes hebben ze het erg moeilijk. Tijdens zachtere winters rukken ze naar het noorden op van hun normale leefgebied in Zuid-Europa.
24-07-2012 door DVDP

En ze zijn weer weg...

En ze zijn weer weg...
We zijn nog maar halfweg de zomer, of sommige vogels beginnen zich al op het zuiden te richten. Het zuiden wenkt voor de ene soort al wat vroeger dan voor de andere. 

In de tweede helft van juni zie je al witgatjes samentroepen op de slikplaten, uitgebroed in het noorden. Op 22 juni zat er al een groep van 14 aan de brug in Zingem (BDE). Vanaf half augustus komt het grootste deel van de steltlopertrek weer op gang.

De koekoek is ook een vroege vertrekker. Eenmaal de plicht gedaan is, hebben ze hier eigenlijk niet veel meer te zoeken. Hun jongen moeten ze namelijk niet zelf grootbrengen. In Engeland loopt er een project van het BTO die gezenderde koekoeken volgen. Een van die koekoeken is Chris. Hij arriveerde op 1 mei in Essex (V.K.) en was op 12 juni al in België. Zijn "zomer" duurde dus maar een kleine zes weken. Hij zwerfde wat rond in de provincie Antwerpen. Op 16 juli was hij in Sicilië en op 19 juli was hij al de Sahara over. Hij zit nu rond Lake Chad in Tsjaad.

Nog hooguit twee weken en dan is het luchtruim boven onze steden ook wat stiller. De gierzwaluwen zullen ineens verdwijnen. Van de ene dag op de andere zijn ze plots weg. Via een geolocator werd in 2010 een gierzwaluw uit Vlaanderen gevolgd. Hij vertrok hier op 28 juli. Drie dagen later zat hij in Spanje. Half augustus was hij de Sahara over om helemaal door te vliegen tot Mozambique (ZO-Afrika).